Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

КФН не наложи забрана върху търговото предложение за "Свилоза" АД

Комисията е потвърдила проспекта за издаване на емисия акции от „Интеркапитал Груп“ АД

КФН не наложи забрана върху търговото предложение за "Свилоза" АД

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Комисията за финансов надзор не наложи окончателна забрана на коригирано търгово предложение от „А.Р.У.С. Холдинг“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД на 2 139  070 броя акции, представляващи 6,74% от капитала на „Свилоза“ АД, гр. Свищов, от останалите акционери на дружеството. Цената за една акция е 5,50 лева. Това става ясно от решенията на регулатора, взети по време на вчерашното му заседание.

Надзорът потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Интеркапитал Груп“ АД, гр. София. Емисията на дружеството е в размер на 3 850 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и представляващи регистрирания капитал на дружеството. Комисията е вписала посочената емисия акции и „Интеркапитал груп“ АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

От решенията разбираме още, че е издаден лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на
„Ваха Трейд” ЕООД.

КФН е одобрил промени в устава на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна.

Даниела Корнелиус е одобрена за член на надзорния съвет на ЗАД „Алианц България” АД и за член на надзорния съвет на ЗАД „Алианц България Живот” АД.

Одобрение е получил и Стефан Памукчиев за ръководител на ключовата функция по вътрешен одит на „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.

Решение за изпращане на писмо има до „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на ключова функция по управление на риска на външния изпълнител „Мазарс Консълтинг“ ЕООД.

Комисията е издала одобрение на управляващото дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“, „Райфайзен (България) Глобален Микс”, “Райфайзен (България) Активна Защита в Лева” и “Райфайзен (България) Активна Защита в Евро”.

Одобрение е издадено и на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Астра Комодити”, „Астра Енерджи“ и „Астра Динамик”. КФН е изпратила писмо до дружеството за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Правилата за управление на риска на същите фондове.

По статията работиха: Магдалена Иванова, редактор Виктория Тошкова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
Свиващият се оборот на БФБ паказва почти пълна апатия към търговията