Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

КФН одобри за търговия облигации на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ

Вписана е и емисия акции на „БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ

КФН одобри за търговия облигации на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила на последното си заседание проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. Севлиево, съобщава се на сайта на регулатора.

Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100003214, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1000 лева, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4,50%, но общо не по-малък от 3,25% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 29.03.2021 г. и дата на падеж 29.03.2030 г.

Емисията е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

С отделно решение КФН вписва емисия акции, издадени от „БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 5 250 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100008157 и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 650 000 лева на 7 900 000 лева чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от дружеството.

С друго решение регулаторът е приел на второ гласуване наредба за допълнение на наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.

Предстои текстовете да бъдат обнародвани в държавен вестник.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
КФН вписа емисията акции от увеличението на капитала на „Доверие Обединен холдинг“