Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

КФН отне лиценза на инвестиционния посредник „Матадор Прайм” ООД

Потвърден е проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадена от „Булфинанс Инвестмънт” АД, в размер на 10 млн. лв

КФН отне лиценза на инвестиционния посредник „Матадор Прайм” ООД

Снимка: Pixabay

 

Комисията за финансов надзор отне издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Матадор Прайм” ООД и назначи Стоил Владимиров Моллов за квестор на дружеството. Това става ясно от решенията на Надзора, взети по време на вчерашното му заседание.

Комисията е изпратила писмо до Агенция по вписванията за откриване на производство по ликвидация и назначаване на ликвидатор на „Позитива“ АД.

От решенията разбираме още, че е потвърден проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадена от „Булфинанс Инвестмънт” АД. Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 лева. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 7%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 29 ноември 2017 г. и дата на падеж 29 ноември 2025 г. КФН е вписала посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа , воден от КФН, и вписва „Булфинанс Инвестмънт” АД, гр. София като емитент.

Комисията е издава одобрение на управляващото дружество “Еф Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) “Еф Принсипал” и ДФ „Еф Рапид“.

КФН е признала придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Димитър Николаев Стоянов.

Регулаторът е изпратил писмо до „Българска фондова борса” АД, с което уведомява дружеството, че удължава срока за предоставяне на допълнителна информация за регистриране на многостранна система за търговия като пазар за растеж на малки и средни предприятия.

На сайта на КФН са публикувани лицата, допуснати до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г.

По статията работиха: Магдалена Иванова, редактор Виктория Тошкова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
Адванс Терафонд АДСИЦ предлага 98,42% от печалбата си за дивидент