Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

КФН потвърди емисията от увеличението на капитала на Опортюнити България Инвестмънт

Комисията е потвърдила проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Дивелъпмънт Асетс” ЕАД

КФН потвърди емисията от увеличението на капитала на Опортюнити България Инвестмънт

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

 

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София. Това става ясно от решенията на регулатора, взети по време на вчерашното му заседание.

Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и е в размер до 3 400 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,40 лева. Надзорът е вписал посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

От решенията разбираме още, че е потвърден проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Дивелъпмънт Асетс” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 22 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност от 1000 лева всяка една, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5,75%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 26 ноември 2018 г. и дата на падеж 26 ноември 2026 г. „Дивелъпмънт Асетс” ЕАД е вписан като емитент, както и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Комисията е издала одобрение на управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „ОББ Платинум Облигации“, „ОББ Патримониум Земя“, „ОББ Платинум Евро Облигациии“, „ОББ Премиум Акции“, „ОББ Глобал Фарм Инвест“, „ОББ Глобал растеж“, “ОББ Глобал Детски Фонд“, „ОББ Глобал Дивидент” и „ОББ Балансиран Фонд“.

КФН е одобрила Красимира Петрова Панчева за член на съвета на директорите на  инвестиционния посредник „Юг Маркет“ АД.

Регулаторът е отписал "Улпина“ АДСИЦ, гр. София, (заличен търговец) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор е уведомена, че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България един клас ценни книжа на подфонд JAPAN EQUITY на инвестиционното дружество AMUNDI FUNDS.

По статията работиха: Магдалена Иванова, редактор Бойчо Попов

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
Половината от оборота на БФБ дойде от сделки с книжата на „Еврохолд България“