Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

КФН потвърди проспекта за увеличение на капитала на „Кепитъл Мениджмънт“

Емисията на дружеството е в размер на 380 хил. акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 58,50 лв.

КФН потвърди проспекта за увеличение на капитала на „Кепитъл Мениджмънт“

Снимка: Pixabay

 

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия в размер на 380 000 броя обикновени, поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 58,50 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ. Това става ясно от решенията на регулатора, взети по време на вчерашното му заседание.

Емисията  на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството след съответното решение на съвета на директорите. КФН е вписал горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества.

Надзорът е утвърдил „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на „Застрахователна компания Медико-21” АД.

Утвърдени са и „Захаринова Нексиа” ООД и „Ековис одит България” ООД като одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на „ОЗОК ИНС” АД.

Комисията е вписала „Вайсес“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. „Младост“, ул. „Димитър Моллов“ № 24, ет. 2, в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

От решенията разбираме още, че се прекратява образувано производство за установяване на клон на територията на България на „Ur Trade Fix Ltd”, инвестиционен посредник (ИП), лицензиран от CySEC Република България от Регулаторния орган за ценни книжа и борса на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC).

КФН е регистрирала програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, като организация за провеждане на професионално обучение на лицата, които постъпват на работа в застрахователен брокер.

По време на заседанието на Комисията във вторник е приет проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 55 от 11 юли 2017 г. за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 08 август 2019 г. вкл.).

Регулаторът е изпратил писмо до „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението от дружеството с искане да извършва дейност по определени класове застраховки на територията на Република Гърция при условията на свобода на предоставяне на услуги, съгласно чл. 46, ал. 2 от КЗ.

Писмо е изпратено и до ЗД „Евроинс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението от дружеството с искане да извършва дейност по т. 17 „Правни разноски“ от Приложение № 1 от КЗ на територията на Република Малта при условията на свободата на предоставяне на услуги, съгласно чл. 46, ал. 2 от КЗ.

По статията работиха: Магдалена Иванова, редактор Бойчо Попов

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
Тихомир Каунджиев: Банковите акции на БФБ бяха подложени на лек натиск през седмицата