Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

КФН потвърди проспекта за увеличението на капитала на "Асенова Крепост" АД

Емисията е в размер на до 1 750 000 броя с номинална стойност 3 лв. и емисионна стойност 10,80 лв. всяка

КФН потвърди проспекта за увеличението на капитала на "Асенова Крепост" АД

Снимка: Pixabay

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Асенова Крепост“ АД, гр. Асеновград. Това става ясно от решенията на регулатора, взети по време на вчерашното му заседание. Емисията, която е резултат от увеличението на капитала на дружеството, е в размер до 1 750 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 3 лв. и емисионна стойност 10,80 лв. всяка. Посочената емисия акции, в процес на емитиране, е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Надзорът е избрал Тома Манолов Каврошилов за член на управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат до 01.07.2020 г.

От решенията разбираме още, че е разширен обхвата на издадения лиценз на инвестиционния посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД с инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 6 и ал. 3, т. 6 и т. 7 от ЗПФИ.

Комисията е одобрила Мая Евгениева Янкова за член на съвета на директорите на управляващото дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД.

Одобрение е получила и Добринка Георгиева Георгиева за прокурист на „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.

КФН е одобрила решението на „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД да прехвърли ключовата функция по вътрешен одит на „Банка ДСК“ ЕАД.

Издадено е одобрение на промени в устава на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, гр. София.

Регулаторът е взел решение да заличи „Ямита - Брокер - Консулт” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден КФН.

Комисията е уведомила надзорните органи на всички държави членки на ЕС относно намерение на „АВВИ“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги във всички държави членки на ЕС.

Комисията за финансов надзор е изпратила писмо до „Животозастрахователен институт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на Десислава Петрова Стоименова за член на Съвета на директорите на дружеството.

КФН е публикувала на своя сайт покана за подаване на заявления за включване в списъците с регистрирани одитори, външни независими експерти за извършване на оценка на активи и на системата за управление и отговорни актюери за извършване на актюерска проверка по Наредба № 64 на КФН. Повече информация е на разположение на сайта на регулатора. 

По статията работиха: Магдалена Иванова, редактор Виктория Тошкова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
Половината от оборота на БФБ дойде от сделки с книжата на „Еврохолд България“