Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

Стабилният ръст на Сирма през 2016 г. следва тенденциите на ИТ пазара

Пазарът на информационни технологии в България през миналата година продължава да отбелязва двуцифрен ръст

Стабилният ръст на Сирма през 2016 г. следва тенденциите на ИТ пазара

Снимка: Архив Ройтерс

Сирма увеличава нетната си печалба над 90 пъти на индивидуална база през 2016 г. на фона на силно положителни очаквания за индустрията и през 2017 г., сочи неконсолидираният отчет на дружеството, разпространен чрез БФБ.

За миналата година общите приходи на Сирма Груп Холдинг АД нарастват със 135,44% спрямо предходната година. Основен дял в увеличението на приходите имат приходите от продажби, нараснали с 1,5 млн. лв., или 97,01% за година, приходите от съучастия, нараснали със 777 хил. лв., и приходите от лихви, нараснали с 223 хил. лв. главно вследствие на отпуснати финансирания съгласно програмата за разходване на средствата от първичното публично предлагане (IPO) от 2015 г.

Сирма Груп Холдинг АД
Значителен дял в увеличението на приходите от продажби имат софтуерните услуги, осъществени чрез подизпълнители, които нарастват със 672 хил. лв., или 1138,98%.

През 2015 г.  разходите на Сирма Груп Холдинг АД нарастват със 739 хил. лв., или с 44,82% спрямо предходната година. Основен дял в разходите заемат тези за персонал, които отчитат ръст от 23,53%.

Финансовият резултат за 2016 г. нараства над 90 пъти спрямо 2015 г., или с 1,6 млн. лв. Сумата на активите на „Сирма Груп Холдинг“ АД към края на 2016 г. е с 5,54% по-висока от стойността им в края на 2015 г.

От началото на годината акциите на Сирма Груп Холдинг поевтиняват с 6,64%, а през последните 12 месеца спадът е с 0,89%. Пазарната капитализация е 65,89 млн. лв. 

Съгласно проучване на Gartner от началото на 2017 г. 2016 се очаква да е последната година на спад на пазара на информационните технологии (ИТ). Съгласно прогнозите на Gartner световните разходи за ИТ през 2016 г. намаляват с 0,6%, достигайки 3,375 млрд. долара по текущи цени.

Причините за този спад се коренят в общата икономическа несигурност, която от своя страна принуждава традиционните потребители на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) да търсят начини за оптимизиране на разходите. Успоредно с конюнктурните съображения, през 2016 г. се наблюдава и пренасочване на ИТ разходите от активи към услуги.

ИТ пазарът в България

ИТ пазарът в България през 2016 г. продължава да отбелязва двуцифрен ръст. За разлика от Gartner, които проучват „разходите за ИТ“, използваните данни от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) изследват „приходите от продажби на ИТ“, като може да се твърди, че това са двете страни на сходни величини. Друга особеност на данните от проучването на БАСКОМ е силният фокус върху „софтуерни компании“ и невключването на сектора „ТЕЛКО“, съгласно методологията на БАСКОМ, т.е. разглеждаме ИТ, а не ИКТ. Проучването на БАСКОМ сочи очакван ръст на приходите от ИТ през 2016 г. от 13% на годишна база.

Около 70% от приходите са генерирани от експортно ориентирани продажби, като през 2016 година приходите трайно се стабилизират над 1 млрд. долара. Съответно глобалните тенденции, описани по-горе, имат силно отражение върху ИТ индустрията в България.

Силният ръст на приходите от ИТ води и до увеличаване на дела от БВП, който бива генериран от сектора. През 2016 г. се очаква ИТ секторът в България да допринася за 2,25% от БВП. Освен нарастващия дял на ИТ индустрията в БВП, следва да се отбележи и повишаващата се ефективност на сектора. Променливият ръст на приходите не се отразява върху трайната тенденция за увеличаване на дела в БВП на страната.

Освен прекия принос за БВП, софтуерната индустрия допринася значително към икономиката на България с плащаните преки и косвени данъци. Заетите в софтуерния сектор в България се очаква да са достигнали 20 хил. през 2016 г. Лекото забавяне в темпа на растеж на ИТ сектора в България се обяснява с ограничения достъп до квалифицирани кадри в страната. Съответно заплащането в сектора продължава да нараства през годината, като всяко работно място в софтуерния сектор е генерирало приблизително 15 хил. лева данъци, което е с около 50% повече от средните стойности за страната, по данни на БАСКОМ.

Очакванията и за 2017 г. са силно положителни. В съчетание със световните прогнози за следващата година, най-вероятно отново ще бъдем свидетели на двуцифрен ръст на индустрията и продължаващо увеличаване на нейния дял в БВП.

Очакванията на Gartner в перспектива са, че през 2017 г. ще бъде обърнат трендът в разходите за ИКТ. Прогнозите сочат, че спадът по текущи цени в долари с 0,6% ще бъде преодолян и 2017 г. ще отбележи ръст от 2,7% в ИТ разходите.