Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

Стартира подписката за увеличението на капитала на "Сирма Груп Холдинг"

Ако процедурата е успешна, капиталът на дружеството ще бъде увеличен от 59 360 518 лв. до 98 934 197 лв.

Стартира подписката за увеличението на капитала на "Сирма Груп Холдинг"

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Най-голямата българска борсово търгувана технологична коммпания „Сирма Груп Холдинг“ АД статира вторичното си публично предлагане, в рамките на което предлага 39 573 679 броя акции от последващата емисия в резултат на увеличение на капитала.

Решението за увеличение на капитала е взето от Съвета на директорите на дружеството на 02 май 2018 г., а проспектът за публичното предлагане на акции на дружеството беше потвърден от Комисията за финансов надзор на 12 юни 2018 г.

Новите акции са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, като те ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Сирма Груп Холдинг” АД от 59 360 518 лв. до 98 934 197 лв.  Капиталът на дружеството обаче ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 19 786 839 броя акции. 

Още по темата

Срещу всяка една притежавана акция от капитала на дружеството се издава едно право, като срещу 1,5 права, акционер или трето лице, придобило права, има право да запише една нова акции от настоящата емисия с емисионна стойност 1 лв. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права разделен на 1,5, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число.

Настоящите акционери придобиват правата безплатно, а всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса - София”АД пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса -София”АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Инвестиционен посредник по емисията е Първа финансова брокерска къща.

Компанията възнамерява да изразходва набраните от вторичното предлагане средства за изпълнение на стратегията си за развитие на продуктовия портфейл и реорганизация на корпоративната структура, както и за маркетинг и продажба, включително и за комерсиализация на новоразвити продукти.

В своята актуализирана Стратегия за развитие на холдинга за периода 2018-2022 година "Сирма Груп Холдинг" си постави за цел да генерира приходи в размер на 120 млн. евро през 2022 г., като прогнозира портфейлите „Търговия“ и „Здравеопазване“ да нарастват с близо 100% годишно.

Сирма Груп Холдинг АД
Началната дата за търговия на правата е третият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК на интернет страницата www.x3news.com, която представлява интернет медия (поради закриване на в-к „Капитал Daily”, който е посочен в проспекта) и на интернет страниците на дружеството и на упълномощения инвестиционен посредник "Първа финансова брокерска къща" ЕООД.

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на правата се извършва на „БФБ-София” АД. Съгласно правилника на „БФБ-София” АД последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права.

На петия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на права, дружеството предлага, чрез ИП „Първа финансова брокерска къща” ЕООД, на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Следователно акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат акции от предлаганата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания явен аукцион, могат да запишат акции до изтичане на срока за записване на акции.

Началният срок за записване на акции съвпада с началния срок за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на акциите от притежателите на права е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. 

Акциите на "Сирма Груп Холдинг" поевтиняват с 6,80% за последните дванадесет месеца до 0,96 лв. за брой. 

По статията работиха: Магдалена Иванова, редактор Бойчо Попов

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
„Сирма груп холдинг“ планира рекордно обратно изкупуване - до 32% от капитала си