Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Общи събрания

Българска фондова борса-София АД

Общо събрание на акционерите

Българска фондова борса-София АД (BSO) свиква ОСА на 07.04.2017 г. от 13.00 ч. в гр. София, пл. България № 1, в административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/ при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Приемане на годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение:
Реализираната печалба за 2016 г. след облагане с данъци е в размер на 63 245.95 лева. ОСА приема предложението на СД 50% от нетната печалба в размер на 31 622.98 лв. да се разпредели като дивидент на акционерите, или по 0.0048 лв. на акция. Останалите 50% в размер на 31 622.97 лв. се отнасят за Фонд Резервен;
- Приемане на доклад за прилагането на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.04.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 24.03.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 22.03.2017 г. 

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Общи събрания

Последни новини

Коментари (0)


Още от