Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Общи събрания

Българска фондова борса-София АД

Общо събрание на акционерите

Българска фондова борса-София АД (BSO) свиква ОСА на 18.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България №1, в административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/ при следния дневен ред:

- Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на доклад за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.;
- Приемане на отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.;
- Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2017г., на годишния консолидиран доклад на СД за дейността през 2017г. и на доклад на регистрирания одитор по консолидирания финансов отчет за 2017 г. на БФБ-София АД за 2017 г.;
- Решение за разпределение на печалбата на БФБ-София АД, реализирана през 2017 г. Предложение за решение: Реализираната печалба за 2017 г. след облагане с данъци е в размер на 206 233.14 лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2017 г., в размер на 103 116.57 лв., да се разпредели като дивидент на акционерите, или по 0.01566 лв. на всяка акция. Останалите 50 %,  в размер на 103 116.57 лв., се отнасят към фонд „Резервен”. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционен посредник – чрез клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
- Доклад на Одитния комитет за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на БФБ-София АД;
- Промяна в наименованието на Дружеството. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД наименованието на „Българска фондова борса-София” АД да бъде променено на: „Българска фондова борса” АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.05.2018 г. 

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Общи събрания

Последни новини

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от