Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Общи събрания

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София

Общо събрание на акционерите

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH) свиква ОСА на 30.04.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 1, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема печалбата за 2017 г. в размер на 8 830 797.25 лв. да се разпредели както следва:
Сума в размер на 883 079.73 лв. (10% ) – за задължителен резерв;
Сума в размер на 47 717.53 лв. – за допълнителен резерв;
Сума в размер на 7 900 000 лв. – за увеличение на капитала на Дружеството;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.04.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.04.2018 г.

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Общи събрания

Последни новини

Коментари (0)


Още от