Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Общи събрания

Елхим Искра АД

Общо събрание на акционерите

Елхим Искра АД-Пазарджик (52E) свиква ОСА на 21.05.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, Заседателна зала, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА одобрява следното разпределение на печалбата за 2017 г.:
1. Сума в размер на 301 301 лв. за изплащане на дивиденти, при следните параметри: брутна сума на дивидента за една акция 0.012 лв., начална дата на изплащане 10.07.2018г.;
2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за тантиеми на всеки член от СД;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.05.2018 г. 

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Общи събрания

Последни новини

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от