Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Общи събрания

ЕМКА АД

Общо събрание на акционерите

ЕМКА АД-Севлиево (57E) свиква ОСА на 22.05.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Н. Петков 30, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Избор на Одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя печалбата за 2017 г. в размер на 3 396 572.91 лв., както следва:  Разпределя от чистата печалба 1 584 636.13 лв. за изплащане на дивидент, а остатъкът от печалбата в размер на 1 811 936.78 лв. оставя като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Проект за решение:
ОСА увеличава капитала на Дружеството от 21 505 776 лв. на 21 720 776 лв. чрез издаване на 215 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Право да запишат акции от новата емисия имат всички членове на СД, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции и други ръководители на отдели в дружеството към датата на Общото събрание. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции. Начална дата на записване на акциите: 09.07.2018 г. Крайна дата на записване на акциите: 08.08.2018 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.05.2018 г.

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Общи събрания

Последни новини

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от