Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Общи събрания

Еврохолд България АД

Общо събрание на акционерите

Еврохолд България АД-София (4EH)свиква ОСА на 09.05.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб 43, ет. 1, при следния дневен ред:

- Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват Еврохолд България АД да сключат сделка в резултат, на която ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за задълженията на Евролийз Ауто ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за кредит от 30.07.2015г., сключен между „Търговска Банка Д” АД, като банка-кредитор, Евролийз Ауто ЕАД, като кредитополучател и Авто Юнион АД, ЕИК 131361786, като съдлъжник и Анекс № 1 от 21.08.2015 г., Анекс № 2 от 20.09.2016 г. и евентуалните последващи анекси към него;

- Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват Еврохолд България АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за задълженията на Евролийз Ауто ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия от 28.12.2016 г., сключен между Юробанк България АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, Евролийз Ауто ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи анекси към него;

- Вземане на решение за избор за нов мандат на членoвете на Надзорния съвет на Еврохолд България АД – Асен Милков Христов, Димитър Стоянов Димитров, Ради Георгиев Георгиев, Разван Стефан Лефтер и Дар Финанс ЕООД, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.

- Приемане на изменения в устава на дружеството.

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.05.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.04.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 21.04.2017 г.

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Общи събрания

Последни новини

Коментари (0)


Още от Общи събрания
Риъл Булленд АД