Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Общи събрания

Стара планина Холд АД-София

Общо събрание на акционерите

Стара планина Холд АД-София (5SR) свиква ОСА на 23.05.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков № 36, СТЦ Интерпред, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Разпределя печалбата за 2017 г., както следва:
1. Разпределя 4 750 414 лв. като дивидент при следните параметри: брутен дивидент на акция: 0.22807 лв., начална дата на изплащане: 10.07.2018 г.;
2. По 2% от печалбата като тантиеми за членовете на СД;
3. Остатъкът от печалбата се отнася в неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.05.2018 г.

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Общи събрания

Последни новини

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от