Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Общи събрания

Велграф Асет Мениджмънт АД

Извънредно общо събрание на акционерите

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) свиква ОСА на 31.03.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1, при следния дневен ред:


- Приемане на решение за увеличаване на капитала от 52 312 770 лв. на 74 312 770 лв., чрез издаване на 22 000 000 бр. ново емитирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3.24 лева за една акция. Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат определени от Съвета на директорите, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, като да бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на акциите;

- Одобряване на параметри по сключване на сделка за придобиване на недвижим имот, с площ 48 140 кв.м. и прилежаща монолитна сграда с РЗП 3 300 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. Тролейна 12;
- Промени в устава на дружеството.

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.04.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.03.2017 г.


Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.03.2017 г. 

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Общи събрания

Последни новини

Коментари (0)


Още от Общи събрания
Риъл Булленд АД