Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Предстоящо

Елхим Искра АД

Общо събрание на акционерите

Елхим Искра АД-Пазарджик (52E) свиква ОСА на 22.05.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет. Определяне на правила за работата на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;

- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: СД предлага печалбата за 2016 г. да се разпредели както следва:

Сума в размер на 502 168  лв. – за дивидент, или брутен дивидент на акция 0.02 лева. Начална дата на изплащане: 10.07.2017;

Остатъкът от печалбата след заделяне на тантиеми за членовете на СД, да се отнесе в Неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.05.2017 г. 

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Предстоящо

Последни новини

Коментари (0)


Още от