Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Предстоящо

Софарма АД

Общо събрание на акционерите

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 24.04.2017г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, ет.3, при следния дневен ред:

- Одобряване на Мотивиран доклад на СД по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество Софарма АД;

- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК и съгласно раздел Първи на Мотивирания доклад за предоставяне от страна на Софарма АД на обезпечение под формата на ипотека по договор за кредит с дъщерното дружество Софарма Трейдинг АД;

- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК и съгласно раздел Втори на Мотивирания доклад за встъпване на Софарма АД като съдлъжник по договор за кредит между финансова институция и Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;

- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и раздел Трети на Мотивирания доклад за встъпването на Софарма АД като съдлъжник по договор за кредит между финансова институция и Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;

- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и раздел Четвърти на Мотивирания доклад за встъпването на Софарма АД като съдлъжник по договор за кредит между финансова институция и Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;

- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т.1, буква „б“  от ЗППЦК и съгласно раздел Пети на Мотивирания доклад - договор за наем на недвижим имот;

- Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка съгл. чл. 114, ал.1, т.1, буква „б“ и раздел Шести на Мотивирания доклад - договор за покупко-продажба на лекарствени продукти;

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.05.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.04.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.04.2017 г. 

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Предстоящо

Последни новини

Коментари (0)


Още от