Борси
Суровини
 • Лек суров 54,03 0.46%
  Брент 56,17 -0.02%
  Пр. газ 2,89 0.21%
  Злато 1 234,35 -0.38%
  Сребро 17,97 -0.34%
 • Платина 1 003,25 -0.47%
  Паладий 771,02 -0.15%
  Царевица 370,00 0.48%
  Пшеница 439,75 -0.34%
 • Соя 1 039,40 0.43%
  Кафе 149,12 0.57%
  Захар 20,33 -0.54%

Борса
Намери компания

Българска Холдингова Компания АД

(5BA/BHC)

Последна цена (лв.)
0,750
Промяна (лв.)
0,000
Промяна (%)
0,000
Дневен оборот (лв.)
19
Последна промяна
15 февруари, 10:10

Профил на компанията

Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на ценни книжа

Сектор: Холдинги

Неофициален пазар на акции - сегмент A

Адрес: София 1113, ул. Незабравка 25 ; 02/9712391; 9712392

ДВИ: Светла Грозева Иванова

Акционерна структура

Акционер Дял
Българска лизингова къща ООД 9,01%
Българска инфорамционн - консултантска къща АД 6,95%
Български електронни системи и технологии АД 6,96%
Българска компания за текстил АД 8,95%
Българска външно-търговска компания АД 6,92%