Намери компания
Борса

Българска Холдингова Компания АД

(5BA/BHC)

Последна цена (лв.)
0,651
Промяна (лв.)
0,000
Промяна (%)
0,000
Дневен оборот (лв.)
90
Последна промяна
11 октомври, 12:00
Профил на компанията
Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на ценни книжа

Сектор: Холдинги

Неофициален пазар на акции - сегмент A

Адрес: София 1113, ул. Незабравка 25 ; 02/9712391; 9712392

ДВИ: Светла Грозева Иванова
Акционерна структура
Акционер
Дял
Българска лизингова къща ООД
9,01%
Българска инфорамционн - консултантска къща АД
6,95%
Български електронни системи и технологии АД
6,96%
Българска компания за текстил АД
8,95%
Българска външно-търговска компания АД
6,92%