Борси
Суровини
 • Лек суров 48,40 -1.79%
  Брент 52,08 0.02%
  Пр. газ 3,26 -0.12%
  Злато 1 269,45 -0.05%
  Сребро 17,53 -0.07%
 • Платина 951,90 -0.05%
  Паладий 808,12 -0.04%
  Царевица 366,75 -1.52%
  Пшеница 426,00 -0.33%
 • Соя 956,75 -0.79%
  Кафе 130,32 -1.47%
  Захар 15,61 -4.00%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня -0,460%Icon change
 2. Изменение за периода -0,460%Icon change
 3. Последна промяна 26 април, 17:15
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни SOFIX с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.

Компании, включени в SOFIX
Код Име Стойност Изменение Оборот
ALB Албена АД 63,000 1,35% 940,800
ALUM Алкомет АД 18,000 -5,29% 161 207,700
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,120 -0,19% 21 560,290
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,202 -0,36% 988,000
CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1,568 -0,13% 941,000
CENHL Стара планина холд АД 7,871 -3,54% 9 718,860
CHIM Химимпорт АД 1,550 -0,19% 12 475,040
EUBG Еврохолд България АД 0,950 0,00% 14 625,610
FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 5,440 -0,89% 26 720,910
HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 4,503 - 112,580
HVAR Холдинг Варна AД 33,000 0,00% 1 650,000
MCH М+С Хидравлик АД 8,101 - 15 375,460
MONBAT Монбат АД 10,820 0,56% 5 896,900
NEOH Неохим АД 63,250 - 2 213,550
SFARM Софарма АД 4,075 0,25% 15 837,430