Борси
Суровини
 • Лек суров 51,80 -1.30%
  Брент 54,85 -1.12%
  Пр. газ 3,36 -1.55%
  Злато 1 212,75 -0.01%
  Сребро 17,14 -0.06%
 • Платина 972,10 -1.12%
  Паладий 748,55 -0.59%
  Царевица 365,75 0.32%
  Пшеница 433,75 0.13%
 • Соя 1 066,10 -0.29%
  Кафе 149,75 -0.10%
  Захар 20,71 0.05%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня -0,230%Icon change
 2. Изменение за периода -0,230%Icon change
 3. Последна промяна 18 януари, 14:02
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни SOFIX с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.

Компании, включени в SOFIX
Код Име Стойност Изменение Оборот
ALB Албена АД 62,100 0,16% 4 030,410
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,100 0,48% 60 257,060
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,235 -0,22% 7 451,490
CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1,620 0,43% 4 339,450
CENHL Стара планина холд АД 6,530 -1,80% 11 022,900
CHIM Химимпорт АД 1,700 -0,18% 31 776,640
FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 3,830 - 2 029,000
HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 4,400 0,59% 18 921,300
HVAR Холдинг Варна AД 30,015 -4,75% 750,380
IHLBL Индустриален Холдинг България АД 1,030 0,98% 535,600
MCH М+С Хидравлик АД 6,690 0,00% 66,900
MONBAT Монбат АД 10,080 -0,20% 554,750
NEOH Неохим АД 61,000 1,46% 16 633,830
SFARM Софарма АД 3,360 -0,06% 27 760,320
TRACE Трейс Груп Холд АД 5,000 -0,40% 11 500,200