Борси
Суровини
 • Лек суров 48,40 -1.79%
  Брент 52,53 -0.08%
  Пр. газ 3,27 3.16%
  Злато 1 263,91 -0.26%
  Сребро 17,41 -1.40%
 • Платина 948,10 -0.99%
  Паладий 806,17 1.20%
  Царевица 367,75 -1.25%
  Пшеница 426,00 -0.33%
 • Соя 956,62 -0.81%
  Кафе 130,32 -1.47%
  Захар 15,61 -4.00%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня -0,490%Icon change
 2. Изменение за периода -0,490%Icon change
 3. Последна промяна 26 април, 17:15
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни BGBX40 с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

BGBX40 се състои от акциите на 40 компании. Емисиите попадат в него на база два критерия – медиана на дневния оборот за последните шест месеца и брой сделки за последните шест месеца. Промяната на компонентите се прави два пъти годишно.

Индексът е въведен от 2 януари 2014 година.

Компании, включени в BGBX40
Код Име Стойност Изменение Оборот
0EA Елана Агрокредит АД 1,480 -1,33% 1 184,000
0SP Спиди АД 40,011 - 5 601,540
2EL Енергони АД 0,001 - 16,000
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 236,000 0,00% 472,000
A4L Алтерко АД 2,110 - 336,850
AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 13,300 0,53% 7 053,290
AKTIV Актив Пропъртис АДСИЦ 4,900 -5,04% 995,000
ALB Албена АД 63,000 1,35% 940,800
ALUM Алкомет АД 18,000 -5,29% 161 207,700
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,120 -0,19% 21 560,290
BIOV Биовет АД 14,500 - 1 096,440
BOARD Билборд АД 0,600 -4,61% 4 800,000
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,202 -0,36% 988,000
BSO БФБ-София АД 2,930 - 61 495,500
BTH Булгартабак - холдинг АД 40,250 -0,62% 4 070,000
CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1,568 -0,13% 941,000
CENHL Стара планина холд АД 7,871 -3,54% 9 718,860
CHIM Химимпорт АД 1,550 -0,19% 12 475,040
DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 2,120 1,44% 11 334,000
ELHIM Елхим-Искра АД 1,420 - 340,800
EMKA ЕМКА АД 2,550 -3,85% 3 137,700
EUBG Еврохолд България АД 0,950 0,00% 14 625,610
EURINS ЗД Евроинс АД 1,251 0,00% 375,300
FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 5,440 -0,89% 26 720,910
GAGBT Юрий Гагарин АД 45,200 -9,42% 2 260,000
HES Хидравлични елементи и системи АД 5,661 -4,70% 2 844,080
HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 4,503 - 112,580
HVAR Холдинг Варна AД 33,000 0,00% 1 650,000
IHLBL Индустриален Холдинг България АД 0,901 1,24% 1 012,630
MCH М+С Хидравлик АД 8,101 - 15 375,460
MONBAT Монбат АД 10,820 0,56% 5 896,900
NEOH Неохим АД 63,250 - 2 213,550
PET Петрол АД 0,439 - 219,500
PETHL Синергон Холдинг АД 1,230 -0,40% 2 689,340
SFARM Софарма АД 4,075 0,25% 15 837,430
SFI Софарма имоти АДСИЦ 6,444 -2,36% 837,720
SFTRD Софарма Трейдинг АД 8,790 -0,11% 4 631,370
SKK Сирма Груп Холдинг АД 1,152 2,86% 1 720,450
SVIL Свилоза АД 3,040 - 1 064,000
TRACE Трейс Груп Холд АД 4,555 0,13% 2 709,660
ZHBG Зърнени Храни България АД 0,355 -1,39% 1 041,220