Борси
Суровини
 • Лек суров 53,99 0.00%
  Брент 56,34 0.05%
  Пр. газ 2,70 -3.36%
  Злато 1 258,55 0.02%
  Сребро 18,44 0.17%
 • Платина 1 031,85 0.08%
  Паладий 773,92 0.13%
  Царевица 372,00 0.34%
  Пшеница 447,00 -0.22%
 • Соя 1 025,88 0.16%
  Кафе 146,27 -2.50%
  Захар 19,81 0.00%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня +0,380%Icon change
 2. Изменение за периода +0,380%Icon change
 3. Последна промяна 24 февруари, 17:15
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни BGBX40 с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

BGBX40 се състои от акциите на 40 компании. Емисиите попадат в него на база два критерия – медиана на дневния оборот за последните шест месеца и брой сделки за последните шест месеца. Промяната на компонентите се прави два пъти годишно.

Индексът е въведен от 2 януари 2014 година.

Компании, включени в BGBX40
Код Име Стойност Изменение Оборот
0EA Елана Агрокредит АД 1,470 - 77,910
0SP Спиди АД 39,001 0,29% 1 170,030
2EL Енергони АД 0,001 - 16,000
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 239,000 2,35% 956,000
7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 7,230 - 7 230,000
AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 12,250 - 722,350
ALB Албена АД 60,061 0,02% 540,550
ALUM Алкомет АД 18,500 3,47% 63 405,070
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,113 -0,75% 533 342,830
BIOV Биовет АД 14,290 2,07% 1 071,750
BMREIT Фонд имоти АДСИЦ 0,037 - 3,700
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,245 2,05% 673,500
BSO БФБ-София АД 3,100 0,00% 620,000
BTH Булгартабак - холдинг АД 39,000 -2,50% 390,000
CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1,579 1,41% 315,800
CENHL Стара планина холд АД 6,730 0,60% 673,000
CHIM Химимпорт АД 1,624 -0,98% 1 948,800
DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 1,575 0,64% 5 502,360
ELHIM Елхим-Искра АД 1,325 0,38% 1 325,000
EMKA ЕМКА АД 2,300 0,00% 920,260
ERGC3 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ 6,000 - 30,000
EUBG Еврохолд България АД 0,740 -0,13% 1 999,430
EURINS ЗД Евроинс АД 1,150 0,00% 2 107,150
FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 3,802 -2,51% 1 008,730
GAGBT Юрий Гагарин АД 45,999 0,00% 2 207,950
GAZ Проучване и добив на нефт и газ АД 7,300 - 2 190,000
HES Хидравлични елементи и системи АД 4,543 - 4 497,570
HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 4,300 - 129 000,000
HVAR Холдинг Варна AД 32,500 7,43% 180 294,910
IHLBL Индустриален Холдинг България АД 1,040 - 4 138,010
MCH М+С Хидравлик АД 6,940 5,15% 7 438,980
MONBAT Монбат АД 10,000 -1,86% 2 502,300
NEOH Неохим АД 70,000 0,00% 2 380,000
PET Петрол АД 0,439 - 219,500
PETHL Синергон Холдинг АД 1,223 - 1 226,220
SFARM Софарма АД 3,380 -0,59% 191 819,950
SFI Софарма имоти АДСИЦ 6,249 1,03% 1 352,330
SFTRD Софарма Трейдинг АД 7,299 0,26% 364,950
SKK Сирма Груп Холдинг АД 1,155 -1,87% 7 427,960
SVIL Свилоза АД 2,950 - 1 919,400
TRACE Трейс Груп Холд АД 4,670 -2,61% 3 323,070
ZHBG Зърнени Храни България АД 0,371 0,82% 2 023,780