Борси
Суровини
 • Лек суров 48,40 -1.79%
  Брент 50,99 0.85%
  Пр. газ 3,08 1.05%
  Злато 1 243,00 -0.34%
  Сребро 17,78 1.06%
 • Платина 966,35 0.26%
  Паладий 809,12 1.12%
  Царевица 356,25 -0.04%
  Пшеница 424,25 0.63%
 • Соя 975,62 -1.47%
  Кафе 137,57 -2.07%
  Захар 17,77 0.79%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня +0,180%Icon change
 2. Изменение за периода +0,180%Icon change
 3. Последна промяна 24 март, 17:15
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни BGBX40 с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

BGBX40 се състои от акциите на 40 компании. Емисиите попадат в него на база два критерия – медиана на дневния оборот за последните шест месеца и брой сделки за последните шест месеца. Промяната на компонентите се прави два пъти годишно.

Индексът е въведен от 2 януари 2014 година.

Компании, включени в BGBX40
Код Име Стойност Изменение Оборот
0EA Елана Агрокредит АД 1,477 0,48% 502,180
0SP Спиди АД 42,000 - 1 470,000
2EL Енергони АД 0,001 - 16,000
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 240,000 - 60 192,180
A4L Алтерко АД 2,150 0,00% 43,000
AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 12,990 5,18% 20 762,670
AKTIV Актив Пропъртис АДСИЦ 4,700 2,17% 3 300,000
ALB Албена АД 62,001 0,29% 558,010
ALUM Алкомет АД 19,400 0,78% 2 685,400
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,111 0,29% 54 460,910
BIOV Биовет АД 14,500 - 1 096,440
BOARD Билборд АД 0,600 -3,07% 6 403,880
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,200 -0,81% 33 871,110
BSO БФБ-София АД 3,000 -0,66% 4 500,250
BTH Булгартабак - холдинг АД 36,000 0,00% 2 136,000
CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1,513 -1,18% 10 567,490
CENHL Стара планина холд АД 7,575 - 3 088,700
CHIM Химимпорт АД 1,540 -0,45% 20 383,740
DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 1,750 -2,18% 8 913,710
ELHIM Елхим-Искра АД 1,270 - 552,450
EMKA ЕМКА АД 2,360 0,00% 47,200
EUBG Еврохолд България АД 0,950 4,97% 220 344,030
EURINS ЗД Евроинс АД 1,300 0,78% 325,000
FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 4,929 -0,82% 22 354,820
GAGBT Юрий Гагарин АД 43,000 - 860,000
HES Хидравлични елементи и системи АД 5,060 - 363,880
HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 4,600 - 4 553,550
HVAR Холдинг Варна AД 32,984 0,26% 3 208,790
IHLBL Индустриален Холдинг България АД 0,860 -0,23% 17 373,440
MCH М+С Хидравлик АД 7,820 -1,01% 2 778,600
MONBAT Монбат АД 11,600 1,31% 11 051,800
NEOH Неохим АД 68,000 0,00% 6 398,750
PET Петрол АД 0,439 - 219,500
PETHL Синергон Холдинг АД 1,191 - 706,260
SFARM Софарма АД 3,803 -0,18% 6 323,900
SFI Софарма имоти АДСИЦ 6,651 - 665,100
SFTRD Софарма Трейдинг АД 8,000 - 7 258,330
SKK Сирма Груп Холдинг АД 1,111 0,63% 1 443,700
SVIL Свилоза АД 2,950 - 30 090,000
TRACE Трейс Груп Холд АД 4,680 6,97% 32 093,060
ZHBG Зърнени Храни България АД 0,358 0,00% 1 867,950