Борси
Суровини
 • Лек суров 48,40 -1.79%
  Брент 52,53 -0.08%
  Пр. газ 3,27 3.16%
  Злато 1 263,91 -0.26%
  Сребро 17,41 -1.40%
 • Платина 948,10 -0.99%
  Паладий 806,17 1.20%
  Царевица 367,75 -1.25%
  Пшеница 426,00 -0.33%
 • Соя 956,62 -0.81%
  Кафе 130,32 -1.47%
  Захар 15,61 -4.00%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня -0,060%Icon change
 2. Изменение за периода -0,060%Icon change
 3. Последна промяна 26 април, 17:15
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни BGTR30 с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

BGTR30 е базиран на промяната на цените на 30-те акции, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло. В изчислението на индекса се включват и дивидентите на компаниите от неговата структура. Индексът стартира през септември 2007 г. с базова стойност 1000.

Компании, включени в BGTR30
Код Име Стойност Изменение Оборот
0EA Елана Агрокредит АД 1,480 -1,33% 1 184,000
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД 3,400 - 948 572,600
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 236,000 0,00% 472,000
5CP Тексим Банк АД 2,600 - 933 215,000
ALB Албена АД 63,000 1,35% 940,800
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,120 -0,19% 21 560,290
BIOV Биовет АД 14,500 - 1 096,440
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,202 -0,36% 988,000
BSO БФБ-София АД 2,930 - 61 495,500
CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1,568 -0,13% 941,000
CENHL Стара планина холд АД 7,871 -3,54% 9 718,860
CHIM Химимпорт АД 1,550 -0,19% 12 475,040
DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 2,120 1,44% 11 334,000
EMPI Химснаб България АД 39,500 - 1 580,000
EUBG Еврохолд България АД 0,950 0,00% 14 625,610
FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 5,440 -0,89% 26 720,910
HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 4,503 - 112,580
HREIT Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 14,600 - 73,000
HSI Сила Холдинг АД 2,000 - 488,000
HVAR Холдинг Варна AД 33,000 0,00% 1 650,000
IBG Инвестор.БГ АД 12,500 - 375,000
IHLBL Индустриален Холдинг България АД 0,901 1,24% 1 012,630
MCH М+С Хидравлик АД 8,101 - 15 375,460
MONBAT Монбат АД 10,820 0,56% 5 896,900
NEOH Неохим АД 63,250 - 2 213,550
SFARM Софарма АД 4,075 0,25% 15 837,430
SFI Софарма имоти АДСИЦ 6,444 -2,36% 837,720
SFTRD Софарма Трейдинг АД 8,790 -0,11% 4 631,370
SKK Сирма Груп Холдинг АД 1,152 2,86% 1 720,450
TRACE Трейс Груп Холд АД 4,555 0,13% 2 709,660