Борси
Суровини
 • Лек суров 53,99 0.00%
  Брент 56,34 0.05%
  Пр. газ 2,70 -3.36%
  Злато 1 258,55 0.02%
  Сребро 18,44 0.17%
 • Платина 1 031,85 0.08%
  Паладий 773,92 0.13%
  Царевица 372,00 0.34%
  Пшеница 447,00 -0.22%
 • Соя 1 025,88 0.16%
  Кафе 146,27 -2.50%
  Захар 19,81 0.00%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня -0,380%Icon change
 2. Изменение за периода -0,380%Icon change
 3. Последна промяна 24 февруари, 17:15
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни BGTR30 с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

BGTR30 е базиран на промяната на цените на 30-те акции, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло. В изчислението на индекса се включват и дивидентите на компаниите от неговата структура. Индексът стартира през септември 2007 г. с базова стойност 1000.

Компании, включени в BGTR30
Код Име Стойност Изменение Оборот
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД 3,620 0,00% 174 990,800
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 239,000 2,35% 956,000
AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 12,250 - 722,350
ALB Албена АД 60,061 0,02% 540,550
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,113 -0,75% 533 342,830
BIOV Биовет АД 14,290 2,07% 1 071,750
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,245 2,05% 673,500
CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1,579 1,41% 315,800
CENHL Стара планина холд АД 6,730 0,60% 673,000
CHIM Химимпорт АД 1,624 -0,98% 1 948,800
DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 1,575 0,64% 5 502,360
EHN Синтетика АД 39,200 - 392 392,000
EMPI Химснаб България АД 38,500 0,00% 150 150,000
EUBG Еврохолд България АД 0,740 -0,13% 1 999,430
FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 3,802 -2,51% 1 008,730
FORM Формопласт АД 4,850 - 97,000
HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 4,300 - 129 000,000
HNVEK Холдинг Нов Век АД 12,650 -9,64% 634,250
HREIT Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 14,000 -3,58% 1 299 960,000
HSI Сила Холдинг АД 1,850 -11,06% 196 550,000
HVAR Холдинг Варна AД 32,500 7,43% 180 294,910
MCH М+С Хидравлик АД 6,940 5,15% 7 438,980
MONBAT Монбат АД 10,000 -1,86% 2 502,300
NEOH Неохим АД 70,000 0,00% 2 380,000
PETHL Синергон Холдинг АД 1,223 - 1 226,220
SFARM Софарма АД 3,380 -0,59% 191 819,950
SFI Софарма имоти АДСИЦ 6,249 1,03% 1 352,330
SFTRD Софарма Трейдинг АД 7,299 0,26% 364,950
SKK Сирма Груп Холдинг АД 1,155 -1,87% 7 427,960
TRACE Трейс Груп Холд АД 4,670 -2,61% 3 323,070