Борси
Суровини
 • Лек суров 48,40 -1.79%
  Брент 51,08 0.31%
  Пр. газ 3,20 1.52%
  Злато 1 253,45 0.40%
  Сребро 17,86 0.62%
 • Платина 973,75 0.26%
  Паладий 809,42 0.04%
  Царевица 357,00 -0.04%
  Пшеница 425,00 0.18%
 • Соя 977,62 0.20%
  Кафе 137,57 -2.07%
  Захар 17,77 0.79%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня +0,240%Icon change
 2. Изменение за периода +0,240%Icon change
 3. Последна промяна 24 март, 17:15
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни BGTR30 с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

BGTR30 е базиран на промяната на цените на 30-те акции, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло. В изчислението на индекса се включват и дивидентите на компаниите от неговата структура. Индексът стартира през септември 2007 г. с базова стойност 1000.

Компании, включени в BGTR30
Код Име Стойност Изменение Оборот
0EA Елана Агрокредит АД 1,477 0,48% 502,180
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД 3,620 - 174 990,800
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 240,000 - 60 192,180
5CP Тексим Банк АД 2,500 - 500,000
ALB Албена АД 62,001 0,29% 558,010
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,111 0,29% 54 460,910
BIOV Биовет АД 14,500 - 1 096,440
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,200 -0,81% 33 871,110
BSO БФБ-София АД 3,000 -0,66% 4 500,250
CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1,513 -1,18% 10 567,490
CENHL Стара планина холд АД 7,575 - 3 088,700
CHIM Химимпорт АД 1,540 -0,45% 20 383,740
DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 1,750 -2,18% 8 913,710
EMPI Химснаб България АД 39,000 - 390,000
EUBG Еврохолд България АД 0,950 4,97% 220 344,030
FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 4,929 -0,82% 22 354,820
HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 4,600 - 4 553,550
HREIT Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 14,600 - 219,000
HSI Сила Холдинг АД 2,000 - 400,000
HVAR Холдинг Варна AД 32,984 0,26% 3 208,790
IBG Инвестор.БГ АД 12,500 - 625,000
IHLBL Индустриален Холдинг България АД 0,860 -0,23% 17 373,440
MCH М+С Хидравлик АД 7,820 -1,01% 2 778,600
MONBAT Монбат АД 11,600 1,31% 11 051,800
NEOH Неохим АД 68,000 0,00% 6 398,750
SFARM Софарма АД 3,803 -0,18% 6 323,900
SFI Софарма имоти АДСИЦ 6,651 - 665,100
SFTRD Софарма Трейдинг АД 8,000 - 7 258,330
SKK Сирма Груп Холдинг АД 1,111 0,63% 1 443,700
TRACE Трейс Груп Холд АД 4,680 6,97% 32 093,060