IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

БАКР присъди кредитни рейтинги на Етропал, Синтетика и Делта кредит АДСИЦ*

Етрополската компания получава дългосрочен кредитен рейтинг от ВВ+, а нейният мажоритарен собственик и Делта кредит - от ВВВ-

10:55 | 04.07.16 г.
БАКР присъди кредитни рейтинги на Етропал, Синтетика и Делта кредит АДСИЦ*

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) присъди кредитни рейтинги на Етропал АД, нейния мажоритарен собственик - Синтетика АД, и на Делта кредит АДСИЦ, съобщават дружествата чрез БФБ-София.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД:
От началото на годината
Агенцията дава на Етропал АД дългосрочен кредитен рейтинг от ВВ+ със стабилна перспектива и краткосрочен от В.

Дългосрочният кредитен рейтинг показва, че посрещането на финансовите задължения от страна на Етропал АД се влияе до голяма степен от неблагоприятните изменения в бизнеса или икономическата среда. Финансовото състояние е относително добро. Наблюдава се непостоянен тренд на развитие и относително висок риск. Стабилната перспектива отразява очаквания за запазване на рейтинговата категория в рамките на една година, се посочва в доклада на агенцията за компанията.

В същото време в краткосрочен план оценката за Етропал показва задоволителна способност за посрещане на финансовите задължения и силно влияние от неблагоприятните изменения в средата. От БАКР предупреждават за относително висок кредитен риск.

Етропал АД се занимава с научно-изследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията, производство на ендопротези и инплантанти, остеосинтезни средства, производство на спринцовки за еднократна употреба, хемодиализатори и хемолинии, медицински материали за еднократна употреба.

През последните 3-4 години се забелязва разширяване на сектора и покачване на приходите от продажби, отбелязва БАКР в доклада си. През 2013 и 2014г. броят на заетите лица в сектора нараства. Материалната база на предприятията също се разширява, а участниците генерират приходи с високи темпове основно от продажбата на продукция.

Нетните приходи от продажби на Етропал АД намаляват през първите две години от разглеждания период (2011 г. и 2012 г.), което е последвано от две години на ръст. През последната година обаче (2015 г.) се наблюдава ново понижение от 16,1%, като е достигнато най-ниското равнище на приходите от продажби за анализирания период (7,4 млн. лв.).

Дружеството генерира загуба през 2012 г. и 2013 г., а през 2015 г. нетната печалба е символична по размер – от 3 хил. лв. Оперативният резултат обаче е положителен през всички години.

Незадоволителните финансови резултати се отразяват неблагоприятно и на показателите за рентабилност. Текущата и бързата ликвидност са на приемливи нива през последните две години, но незабавната приема ниски стойности. Задлъжнялостта е на добро ниво, гласят още оценките на БАКР.

Родната кредитна агенция всъщност изготвя 3-годишна финансова прогноза за Етропал АД, резултатите от която показват, че публичната компания ще се характеризира със задоволителна кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план.

Мажоритарен собственик на Етропал АД е Синтетика АД, като БАКР присъди рейтинг и на него – дългосрочен кредитен рейтинг от ВВB- със стабилна перспектива и краткосрочен рейтинг от A-3.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД:
От началото на годината
Според агенцията Синтетика има добра способност за навременно посрещане на финансовите задължения, добро финансово състояние, но и чувствителност към неблагоприятни изменения в бизнеса или икономическата среда. БАКР оценява кредитния риск като умерен.

Синтетика АД е холдингово дружество с предмет на дейност управление на индустриални предприятия, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество. Синтетика е мажоритарен собственик на Юнион Ивкони ООД (51,02% от капитала) и Еврохотелс АД (97,8%).

На индивидуална база Синтетика АД генерира финансови приходи от дивиденти, лихви по предоставени заеми и от услуги. За 2015 г. размерът на положителните разлики от операции с инвестиции възлиза на 2,1 млн. лв. и е основна част от приходите на холдинга, благодарение на което формира и положителен финансов резултат от оперативна дейност в размер на 664 хил. лв. Увеличението спрямо предишната 2014 г. година е значително – нетната печалба нараства от 268 хил. лв.

Агенцията даде и своята оценка за Делта кредит АДСИЦ, на което присъжда дългосрочен кредитен рейтинг от ВВB- със стабилна перспектива и краткосрочен рейтинг A-3.

През разглеждания период, обхващат 2011 г. до 2015 г., включително, дейността на дружеството се характеризира с намаляващи приходи и разходи, като изпреварващото понижение на приходите води до значително свиване на нетния финансов резултат. Спадът в нетния финансов резултат обуславя намаляващите стойности на рентабилността на собствения капитал и на капитализацията на активите. Общата задлъжнялост на дружеството нараства през 2015 г., но все още е на относително ниско ниво спрямо средните стойност на конкурентите, гласи оценката на БАКР.

През 2015 г. има значителен спад на нетната печалба на дружествата със специална инвестиционна цел (от 67,6% на годишна база), като предходният по- значителен такъв е бил през 2012 г. (от 33%). Изпреварващото намаление на приходите спрямо разходите води до свиване на нетната печалба от 333 хил. лв. през 2011 г. до 16 хил. лв. през 2015 г.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД:
От началото на годината
Основната дейност на Делта кредит АДСИЦ се изразява в инвестиране на парични средства във вземания. Малките по размер входящи парични потоци водят до отрицателен нетен паричен поток за 2013 г. и 2014 г., докато през 2015 г. нетният паричен поток е положителен в размер на 160 хил. лв.

През декември 2015 г. дружеството емитира облигационна емисия, като набраните средства използва за закупуването на портфейли от вземания. Придобитите вземания са на относително по-висока цена, която се обуславя от по-доброто им качество спрямо придобиваните през предходните периоди портфейли, пише в анализа на БАКР.

В доклада се посочва, че съществено влияние за присъдената оценка оказва рискът от неплащане на всички задължения (лихви и главница) по емитираната през декември на 2015 г. облигационна емисия.

От началото на годината акциите на Етропал поскъпват с 0,4% до 5 лв. за брой, тези на Синтетика – с 0,03% до 39,1 лв. за брой, а тези на Делта кредит АДСИЦ са без промяна при 37 лв.

* Статията е редактирана в 11:30 часа с информацията за рейтинга на Делта кредит АДСИЦ.

Свързани компании:

Синтетика АД(SYN)

Етропал АД - Етрополе(ETR)

Делта кредит АДСИЦ(DLC)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 03:24 | 13.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още