Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 73,14 -1.10%
  Брент 74,47 -1.25%
  Пр. газ 3,98 1.56%
  Злато 1 814,35 -0.16%
  Сребро 25,61 0.23%
 • Платина 1 052,15 0.61%
  Паладий 2 682,50 0.79%
  Царевица 544,12 -0.12%
  Пшеница 708,62 0.73%
 • Соя 1 345,38 -0.22%
  Кафе 180,38 -8.20%
  Захар 17,93 -2.02%

Бюлетин RSS

Търсене по компания
Търсене по тип
Търсене по период
от до
Покажи резултати за УД и ДФ

За да четете файлове, подписани с електронен подпис (с разширение .P7S), е нужно да свалите програмата DSTOOL от ТУК
Дата и час    Компания    Описание
2021-07-30
22:41
Свинекомплекс Николово АД
SVNIK
Виж всички записи за съобщението
Финансов отчет по МСС към 30.06.2021г.
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2021-07-30
22:29
Мадара Юръп АД
6MF
Виж всички записи за съобщението
междинен финансов отчет към 30.06.2021
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2021-07-30
18:23
Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ
CL8
Виж всички записи за съобщението
Информация по чл. 41
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2021-07-30
18:22
Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ
CL8
Виж всички записи за съобщението
Доклад за дейността
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2021-07-30
18:21
Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ
CL8
Виж всички записи за съобщението
Счетоводна политика
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2021-07-30
17:09
Асенова крепост АД
ASKRE
ДО КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ” ДО “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА Относно: Писмо, уведомление за емитиране на облигации
Издаване на облигационна емисия
2021-07-30
16:55
Премиер Фонд АДСИЦ
PREMIER
Тримесечин отчет на емитент на облигации
Тримесечен отчет на емитент на облигации
2021-07-30
16:54
Премиер Фонд АДСИЦ
PREMIER
Междинен отчет на спец. дружество по чл.28,ал.1 от ЗДСИЦДС
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2021-07-30
16:54
Премиер Фонд АДСИЦ
PREMIER
Виж всички записи за съобщението
Форми на финансови отчети на КФН
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2021-07-30
16:52
Премиер Фонд АДСИЦ
PREMIER
Виж всички записи за съобщението
Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба 2
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2021-07-30
16:50
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
dfComoditi
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим Комодити Стратеджи за 29.07.2021 г.
Обратно изкупуване
2021-07-30
16:50
Премиер Фонд АДСИЦ
PREMIER
Виж всички записи за съобщението
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2021
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2021-07-30
16:50
ДФ Тексим Консервативен Фонд
DFKONS
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим Консервативен Фонд за 29.07.2021 г.
Обратно изкупуване
2021-07-30
16:49
ДФ Тексим Балкани
DFBALK
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим Балкани за 29.07.2021 г.
Обратно изкупуване
2021-07-30
16:49
ДФ Тексим България
DFEUR
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим България за 29.07.2021.2021 г.
Обратно изкупуване
2021-07-30
16:25
Арома АД
AROMA
Виж всички записи за съобщението
Финансов отчет по МСС - II тримесечие 2021 г.
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2021-07-30
16:24
Приморско клуб ЕАД-Приморско
P0C
трудов договорДВИ
Промяна в Директор за връзки с инвеститорите
2021-07-30
15:56
ДФ Селект Дивидент
SELECTDI
Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 31.07.2021 г.
Други
2021-07-30
15:56
ДФ Селект Облигации
DFKDB
Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 31.07.2021 г.
Други
2021-07-30
15:55
ДФ Селект Регионал
DFKDE
Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 31.07.2021 г.
Други
2021-07-30
15:55
ДФ Селект Баланс
PELIKAN
Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 31.07.2021 г.
Други
2021-07-30
15:47
Асенова крепост АД
ASKRE
Виж всички записи за съобщението
Декларации отговорни лица второ тримесечие 2021 г. Асенова крепост АД
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2021-07-30
15:46
Асенова крепост АД
ASKRE
Виж всички записи за съобщението
Форма №1 второ тримесечие 2021 г. Асенова крепост АД
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2021-07-30
15:44
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
RAMGBF
Цени за дата 28.07.2021
Обратно изкупуване
2021-07-30
15:44
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
RAIFAZLEVA
Цени за дата 28.07.2021
Обратно изкупуване