Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 21,84 -3.36%
  Брент 25,06 -4.86%
  Пр. газ 1,67 -0.95%
  Злато 1 630,60 -1.25%
  Сребро 14,62 -0.42%
 • Платина 738,40 0.18%
  Паладий 2 145,30 -3.63%
  Царевица 346,25 -0.50%
  Пшеница 572,88 0.86%
 • Соя 883,62 0.30%
  Кафе 116,18 -6.80%
  Захар 11,12 -1.85%

Бюлетин RSS

Търсене по компания
Търсене по тип
Търсене по период
от до
Покажи резултати за УД и ДФ

За да четете файлове, подписани с електронен подпис (с разширение .P7S), е нужно да свалите програмата DSTOOL от ТУК
Дата и час    Компания    Описание
2020-03-27
19:48
Монбат АД
MONBAT
уведомление
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2020-03-27
16:43
Индустриален Холдинг България АД
IHLBL
Виж всички записи за съобщението
Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - съдържание
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2020-03-27
15:32
Асенова крепост АД
ASKRE
Виж всички записи за съобщението
Уведомление за свързаност по чл. 19 регламент 596/2014 за сделка на Зърнени храни с акции на Асенова крепост АД - 25.03.2020
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
2020-03-27
15:09
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
RAMGBF
Цени за дата 25.03.2020
Обратно изкупуване
2020-03-27
15:09
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
RAIFAZLEVA
Цени за дата 25.03.2020
Обратно изкупуване
2020-03-27
15:09
ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс
raiglobmix
Цени за дата 25.03.2020
Обратно изкупуване
2020-03-27
15:08
ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж
RTT5
Цени за дата 26.03.2020
Обратно изкупуване
2020-03-27
15:08
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро
RTT4
Цени за дата 25.03.2020
Обратно изкупуване
2020-03-27
15:07
ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България
DFRBMM
Цени за дата 26.03.2020
Обратно изкупуване
2020-03-27
14:45
ДФ Селект Дивидент
SELECTDI
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 27.03.2020
Обратно изкупуване
2020-03-27
14:44
ДФ Селект Облигации
DFKDB
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 27.03.2020
Обратно изкупуване
2020-03-27
14:43
ДФ Селект Регионал
DFKDE
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 27.03.2020
Обратно изкупуване
2020-03-27
14:43
ДФ Селект Баланс
PELIKAN
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 27.03.2020
Обратно изкупуване
2020-03-27
14:12
Премиер Фонд АДСИЦ
PREMIER
Становище на СД на ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ на основание чл.151, ал.5 от ЗППЦК
Търгово предложение
2020-03-27
14:12
Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ)
BSEA
Виж всички записи за съобщението
Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2020-03-27
14:09
Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ)
BSEA
Виж всички записи за съобщението
Информация по приложение 11 към наредба 2
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2020-03-27
14:08
Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ)
BSEA
Виж всички записи за съобщението
Годишен доклад за дейността съгласно приложение 10 от наредба 2
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2020-03-27
14:07
Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ)
BSEA
Виж всички записи за съобщението
Заверен от регистриран одитор финансов отчет
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2020-03-27
13:54
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ
ROIPR
Виж всички записи за съобщението
Уведомление по чл. 19 от Регламент ЕС
Вътрешна информация по Приложение 9 на Наредба 2
2020-03-27
13:52
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ
ROIPR
Виж всички записи за съобщението
Уведомление по чл. 19 от Регламент ЕС
Вътрешна информация по Приложение 9 на Наредба 2
2020-03-27
13:46
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ
ROIPR
Виж всички записи за съобщението
Уведомление по чл. 19 от Регламент ЕС
Вътрешна информация по Приложение 9 на Наредба 2
2020-03-27
13:38
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
dfComoditi
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим Комодити Стратеджи за 26.03.2020 г.
Обратно изкупуване
2020-03-27
13:37
ДФ Тексим Консервативен Фонд
DFKONS
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим Консервативен Фонд за 26.03.2020 г.
Обратно изкупуване
2020-03-27
13:37
ДФ Тексим Балкани
DFBALK
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим Балкани за 26.03.2020 г.
Обратно изкупуване
2020-03-27
13:35
ДФ Тексим България
DFEUR
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим България за 26.03.2020 г.
Обратно изкупуване