Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 61,02 -0.65%
  Брент 70,44 -0.77%
  Пр. газ 2,55 -0.12%
  Злато 1 273,55 -0.05%
  Сребро 14,45 -0.01%
 • Платина 801,30 -0.42%
  Паладий 1 308,80 -0.15%
  Царевица 393,88 -0.13%
  Пшеница 470,38 -0.42%
 • Соя 825,12 -0.50%
  Кафе 91,85 -1.13%
  Захар 11,63 -1.52%

Бюлетин RSS

Търсене по компания
Търсене по тип
Търсене по период
от до
Покажи резултати за УД и ДФ

За да четете файлове, подписани с електронен подпис (с разширение .P7S), е нужно да свалите програмата DSTOOL от ТУК
Дата и час    Компания    Описание
2019-05-23
09:38
ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд
DFREALHIGH
Цени за 23.05.2019
Обратно изкупуване
2019-05-23
09:37
ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд
DFREALBALA
Цени за 23.05.2019
Обратно изкупуване
2019-05-23
09:28
ДФ ЦКБ Гарант
DFCCBG
Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 23.05.2019г.
Обратно изкупуване
2019-05-23
09:28
ДФ ЦКБ Актив
DFCCBA
Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 23.05.2019г.
Обратно изкупуване
2019-05-23
09:27
ДФ ЦКБ Лидер
DFCCBL
Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 23.05.2019г.
Обратно изкупуване
2019-05-22
17:09
Фаворит Холд АД
AFH
Виж всички записи за съобщението
Протокол на УС за отмяна на решението за увеличението на к-ла
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-05-22
16:27
Елана Финансов Холдинг АД
229E
Виж всички записи за съобщението
Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем *
Шестмесечен отчет на емитент на облигации
2019-05-22
16:18
Елана Финансов Холдинг АД
229E
Виж всички записи за съобщението
Консолидиран финансов отчет по МСС *
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2019-05-22
15:40
Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна
GE5
Публикация на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
2019-05-22
15:39
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
dfComoditi
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим Комодити Стратеджи за 21.05.2019 г.
Обратно изкупуване
2019-05-22
15:38
ДФ Тексим Консервативен Фонд
DFKONS
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим Консервативен Фонд за 21.05.2019 г.
Обратно изкупуване
2019-05-22
15:37
ДФ Тексим Балкани
DFBALK
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим Балкани за 21.05.2019 г.
Обратно изкупуване
2019-05-22
15:36
ДФ Тексим България
DFEUR
ДФ Тексим България Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим България за 21.05.2019 г.
Обратно изкупуване
2019-05-22
15:09
Капман Грийн Енерджи Фонд АД
C4P
Декларация по чл.116а от ЗППЦК
Покана и материали за свикване на ОСА
2019-05-22
15:02
ДФ Селект Дивидент
SELECTDI
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 22.05.2019
Обратно изкупуване
2019-05-22
15:02
Капман Грийн Енерджи Фонд АД
C4P
Виж всички записи за съобщението
Покана
Покана и материали за свикване на ОСА
2019-05-22
15:02
ДФ Селект Облигации
DFKDB
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 22.05.2019
Обратно изкупуване
2019-05-22
15:02
ДФ Селект Регионал
DFKDE
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 22.05.2019
Обратно изкупуване
2019-05-22
15:01
ДФ Селект Баланс
PELIKAN
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 22.05.2019
Обратно изкупуване
2019-05-22
14:54
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
RAMGBF
Цени за дата 20.05.2019
Обратно изкупуване
2019-05-22
14:54
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
RAIFAZLEVA
Цени за дата 20.05.2019
Обратно изкупуване
2019-05-22
14:54
ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс
raiglobmix
Цени за дата 20.05.2019
Обратно изкупуване
2019-05-22
14:53
ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж
RTT5
Цени за дата 21.05.2019
Обратно изкупуване
2019-05-22
14:53
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро
RTT4
Цени за дата 20.05.2019
Обратно изкупуване
2019-05-22
14:52
ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България
DFRBMM
Цени за дата 21.05.2019
Обратно изкупуване