IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Цените в лева и евро – 5 месеца преди и година след влизането в зоната

Държавата ще стимулира честните търговци и ще вкарва спекулантите в черен списък, предвижда се масова информационна кампания и специален сайт

21:15 | 05.07.21 г. 17
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
<p>
	Снимка: Bloomberg LP</p>

Снимка: Bloomberg LP

Един месец, след като Съветът на ЕС вземе решение, че България отговаря на необходимите условия за въвеждане на еврото и потвърди обменния курс за конвертиране на лева в евро, ще влезе в сила изискване за задължително обозначаване на цените едновременно в лева и евро. Това задължение ще продължи да бъде в сила 12 месеца от датата на приемане на еврото. Това става ясно от Националния план за въвеждане на еврото, който бе представен в понеделник за обществено обсъждане в правителствения портал Strategy.bg.

Целта на едновременното оповестяване на цените е потребителите да следят да не бъдат мамени от търговците в периода, в който тече смяната на валутата. Контролът върху смяната на цените ще се извършва от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Министерството на икономиката.

Както стана ясно още миналата седмица, само един месец ще се плаща свободно с двете валути, за да не се натоварват фирмите да водят двойно счетоводство. Това означава, че ако страната ни се присъедини към еврозоната на 1 януари 2024 г., до 31 януари 2024 г. включително левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство. След изтичането на този един месец, еврото ще остане единственото законно платежно средство в България.

Според МФ едномесечният преходен период ще спомогне да се осигури постепенен преход към новата валута. През този един месец гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центрове за услуги. От друга страна, търговците трябва да връщат рестото на клиентите си изключително в евро, освен ако не могат да го направят от практически съображения. Така на практика част от левовете в обращение ще бъдат обменени чрез търговците и лицата, предоставящи услуги, като по този начин ще се осигури още един обменен канал за българските граждани. За тази цел компаниите и търговците ще бъдат снабдени с евробанкноти и монети още преди датата на приемане на еврото.

Същевременно ще бъде прието правило, според което в този преходен период търговецът/компанията няма да има задължение да приема повече от 50 броя монети (стотинки и левове) в рамките на една трансакция с купувача. 

От датата на членство на България в еврозоната всички разплащателни сметки, депозитни сметки, текущи бюджетни сметки, спестовни сметки, набирателни сметки, ликвидационни сметки и други сметки в местни банки, както и платежни сметки при други доставчици на платежни услуги (платежни институции и дружества за електронни пари), ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро. За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офис на доставчика на платежни услуги (банка, платежна институция или дружество за електронни пари). От първия ден на въвеждането на еврото безкасовите плащания ще се извършват изключително в евро. Това е един бърз и изключително удобен начин за смяна на левовете с евро, без специален ангажимент за самия титуляр на сметката, отчитат от финансовото министерство.

През първите шест месеца от ефективното влизане в еврозоната кредитните институции в България и „Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от лева в евро, а през следващите шест месеца ще могат да налагат такса за тази услуга.

В периода след изтичането на една година от въвеждането на еврото банките и „Български пощи“ ЕАД по своя преценка ще предоставят услугата за обмяна на банкноти и монети от лев в евро, като могат да въвеждат такса за тази услуга. В БНБ обаче банкноти и монети от левове в евро ще се обменят от деня на приемане на еврото за неограничено време – без такса.

Времевият график

Приблизително шест месеца преди датата на въвеждане на еврото в България се очаква Съветът на ЕС да приеме решение, според което България отговаря на необходимите условия за въвеждане на еврото и да потвърди обменния курс, при който ще се извърши конвертирането на лева в евро.

По същото време под егидата на Комисията за финансов надзор започва и подготовка за превалутиране на финансовите инструменти от страна на емитентите на ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, както и за превалутиране на финансовите инструменти от страна на „Централен депозитар“ АД, включваща адаптиране на поддържаните регистри.

Месец по-късно търговците трябва да обявят цените в двете валути. След датата на вземане на решение от Съвета на ЕС за въвеждане на еврото в България започва и производството на евромонетите с българската национална страна, както и изготвяне на стартови комплекти с евромонети за търговци на дребно и граждани.

Пет месеца преди въвеждането на еврото в сила влиза задължително двойно обозначаване на цените в лева и евро. Месец след старта започва и целенасочена информационна и комуникационна кампания за приемането на еврото, вкл. информация за процеса на въвеждане на еврото, мерки за защита, защитни елементи на евробанкнотите и евромонетите, както и призоваване на гражданите и юридическите лица да внесат голяма част от левовите си наличности в брой в банкови сметки, за да могат парите им автоматично и безплатно да се превалутират в евро от датата на членство.

Две седмици преди ефективното влизане в еврозоната банките, търговците и „Български пощи“ ЕАД ще бъдат снабдени с българските варианти за банкнотите и монетите.

В момента на въвеждане на еврото също започват редица мероприятия - паралелно обращение на лев и евро като законно платежно средство, снабдяване на банките с банкноти и евромонети с българска национална страна, автоматично превалутиране в евро по левовите средства по сметки при банки – без такси. Също така започва и физическа обмяна на български банкноти и монети за евробанкноти и евромонети без такса за услугата за обмяна на пари в брой. Безсрочно ще бъде изтеглянето от обращение на българските банкноти и монети.

В областта на банките и финансовите институции също се предвиждат редица мерки. Шест месеца преди влизането в еврозоната стартира подготовка на информационните системи на банките и финансовите институции по чл.3а (ФИ) от ЗКИ за поддържане на двойни салда по всички счетоводни сметки и двойни салда за надзорни и публични финансови отчети и информацията, изисквана за надзорни цели, Подготовка за конвертиране от банките на банкови платежни сметки и кредитни сметки, вкл. всички други счетоводни сметки за активи, пасиви и капитал, подготовка за конвертиране на референтните лихвени проценти (базисни проценти) от лева към евро, Подготовка за представяне на текущите отчети за публични и надзорни цели само в евро. БНБ ще изиска от банките и ФИ симулационно подаване на отчетите към БНБ в евро преди датата на въвеждането му.

Контрол над цените

Предвижда се в България задължението за двойно обозначаване на цените да започне да действа 30 календарни дни след решението на Съвета относно фиксирания обменен курс между лева и еврото и да остане в сила 12 месеца след приемането на европейската валута. Опитът на държавите членки, последно приели еврото, показва, че това задължение е дало много добри резултати и е било ефективно. То е спомогнало за предотвратяване повишаването на цените, позволявайки на потребителите да идентифицират лесно търговци и други бизнеси, неправомерно завишили цените. 

Специално внимание следва да се обърне на търговците и доставчиците на услуги, които следва да показват цените на своите продукти и/или услуги в двете валути по време на периода на двойно обозначаване на цените.

В същия период обозначаването на цените в лева и в евро следва да се прави и в рекламните материали, съдържащи информация по отношение на цените на рекламираните услуги и/или продукти. Търговците и доставчиците на услуги следва да имат известна свобода по отношение на формата и средствата за двойното обозначаване на цените, при условие че то е лесно разбираемо, не подвежда, изписано е с еднакъв шрифт, показва фиксирания обменен курс и не съдържа ненужна информация, която може да обърка потребителите.

Двойното обозначаване на цените следва да важи и за публичните органи. По време на този период всички суми, дължими от българските граждани на държавата, включително данъци, такси и др., следва да се обозначават в лева и в евро. Същото важи и за сумите, дължими от държавата на гражданите. Публичните органи следва също да изготвят информационни материали във връзка с двойното обозначаване на цените и ценови листи, в които цените са изписани в двете валути.

За да се избегне спекула с цените и прекомерна инфлация, Министерството на икономиката и/или Комисията за защита на потребителите трябва да проведе проучване на цените на най-често консумираните хранителни продукти, основни стоки и често използваните услуги, една година преди въвеждането на еврото, като продължи да следи тяхното изменение една година след въвеждането.

Резултатите от проучването и наблюдението на цените следва да се публикуват на интернет страницата на КЗП, на интернет страницата за еврото и чрез други информационни канали.

Честен търговец и черен списък

По отношение на задълженията на търговците за правилното преизчисление и двойното обозначаване на цените, както и на евентуални санкции от неспазването на тези задължения, следва да се предвидят изрични текстове в Закона за въвеждането на еврото, а Комисията за защита на потребителите следва, в качеството на контролен орган, да следи спазването на тези правила. В тази връзка, с цел поощряване на коректните търговци, икономическото министерство заедно с КЗП и представители на неправителствените организации, ще организира кампания „Честен търговец“, с ясно разпознаваемо лого на кампанията. Тези от търговците/доставчици на услуги, които спазват правилата за точно преобразуване на цените на продуктите/услугите си от лева в евро, както и за разбираемо и коректно обозначение на цените по време на периода на двойното ценообразуване, ще получат стикер „Честен търговец“, за да информират потребителите, че участват в кампанията.

Търговците, които умишлено нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство, като техните имена ще бъдат посочени в „черен списък“, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, на страницата за еврото, както и чрез други информационни канали. За следенето на добрите практики на търговците следва да бъдат отговорни институциите – организатори на кампанията, а гражданите ще бъдат поканени да се включат в процеса на събиране и предаване на информация.

Резултатите от изследване, проведено в държавите членки, последно приели еврото, показват, че рискът от повишаване на цените е относително по-изразен в сектора на услугите, особено услугите в кетъринг сектора, салоните за красота, услугите за настаняване и развлекателните услуги. Поради това и въз основа на предварително разработен от РГ „Защита на потребителите“ анализ на риска, компетентните органи ще обърнат специално внимание на наблюдението на цените на тези категории услуги, както и на други с по-висок риск.

Информационна кампания за еврото, специален национален сайт за новата валута

В периода на приемането на България в банковия съюз и ВМ II са се провели редица публични форуми с цел разяснение на ролята на еврозоната и ползите от приемането ни в нея, но те не са свързани с детайлите, които обществеността трябва да знае по практическите аспекти на приемането на еврото като национална валута. Затова се предвижда провеждане на национална информационна кампания, която да бъде с основна цел обясняване на всички български граждани къде, кога, как, кой ще им съдейства, защо и колко сигурно ще обменят левовете в евро, какви процеси ще протичат и как да защитят правата си. От МФ отчитат, че доброто информиране на българската общественост за въвеждането на новата валута е от решаващо значение за успешното протичане на процеса. Провеждането на кампанията ще се реализира със съвместните усилия на всички институции, отговорни в процеса.

Информационната кампания ще бъде насочена към предоставяне на достъпна, разбираема и всеобхватна информация за единната европейска валута, за готовността на България за приемането ѝ, както и за процеса по замяната на лева с евро. Ще бъдат упоменати както промените в ежедневния живот на българските граждани, свързани с преминаването към единната валута, така и промените в българската парична политика и икономика.

Основен фокус ще бъде поставен върху успокояване на притесненията на българските граждани от покачване на цените в резултат на приемане на еврото. Ще бъде детайлно обяснено, че в последно присъединилите се към еврозоната държави не е било наблюдавано увеличение на инфлацията в резултат на приемането на еврото, като такова покачване не се очаква и в България.

Кампанията ще обърне сериозно внимание и върху мерките за защита на потребителите. Доброто информиране и повишаването на образоваността по отношение на еврото ще спомогнат за разсейване на необоснованите страхове от ценово покачване, за осигуряване на широка обществена подкрепа за проекта, както и за гладкото протичане на цялата подготовка.

Информационната кампания ще се проведе по начин, чрез който да се достигне до всички групи от обществото.

За тази цел кампанията ще използва различни инструменти и канали за комуникация – традиционните медии в лицето на средствата за масова информация (телевизия, радио, вестници и интернет медии), възможностите на новите технологии – интернет и социалните мрежи, ще бъде създаден национален сайт за еврото, ще се отпечатат информационни материали – плакати, брошури и листовки, и ще се използват традиционни комуникационни похвати за целевите групи, които не са активни в интернет или нямат способности и технически средства за това.

Представителите на местните и регионални власти също ще играят важна роля при информирането на определени групи, като например възрастните хора в отдалечени и слабо населени райони, и ще гарантират, че на тези хора ще се предостави необходимата информация за въвеждането на еврото. Кампанията ще използва и аудиовизуални и печатни материали, предоставени от Европейската комисия и ЕЦБ. 

Комуникационната стратегия ще бъде разписана допълнително.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 12:32 | 14.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

17
rate up comment 1 rate down comment 4
Lucifer
преди 2 години
Напълно споделям мнението ти и смятам че 01.01.2024г е твърде далечна дата и без това сме закъсняли достатъчно, но можем да форсираме приемането на ? чрез масово разплащане в ? още от следващата 2022 г, черногорците са добър пример, за БГ всяко забавяне ще е пагубно, има твърде много небългарски интереси против приемането на ? от БГ.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
16
rate up comment 1 rate down comment 4
Lucifer
преди 2 години
Напълно споделям мнението ти и смятам че 01.01.2024г е твърде далечна дата и без това сме закъсняли достатъчно, но можем да форсираме приемането на ? чрез масово разплащане в ? още от следващата 2022 г, черногорците са добър пример, за БГ всяко забавяне ще е пагубно, има твърде много небългарски интереси против приемането на ? от БГ.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
15
rate up comment 2 rate down comment 3
Lucifer
преди 2 години
Напълно споделям мнението ти и смятам че 01.01.2024г е твърде далечна дата и без това сме закъсняли достатъчно, но можем да форсираме приемането на ? чрез масово разплащане в ? още от следващата 2022 г, черногорците са добър пример, за БГ всяко забавяне ще е пагубно, има твърде много небългарски интереси против приемането на ? от БГ.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
14
rate up comment 4 rate down comment 1
Dr. Vatnikov
преди 2 години
Може, ама на цялото му семейство общо :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
13
rate up comment 3 rate down comment 1
Solar Power
преди 2 години
Може да е 77 :)))))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
12
rate up comment 3 rate down comment 1
Dr. Vatnikov
преди 2 години
Когато някой мypзилaж започне да дрънка за колонии и подобни глупости, светва червената лампа с предупреждение "внимание, ай кю 16" .
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
11
rate up comment 5 rate down comment 3
Shadow1
преди 2 години
Харесва ми плана. Прегледах го набързо, добър е, само ще се радвам ако заложения срок се изпълни, макар практиката да показва че тези срокове никога не се спазват.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
10
rate up comment 1 rate down comment 5
Pyramid
преди 2 години
"Цените в лева и евро 5 месеца преди и година след влизането в зоната".ЛЕВА е нечия ръка, дето не слуша. Я бегом обраъно в първи клас!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
9
rate up comment 2 rate down comment 1
redcretin
преди 2 години
Стикер "Стара Планина" :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 7 rate down comment 6
Sandy
преди 2 години
Пускат ги тези статийки и зарибявки, че ще приемем еврото, за да стимулират балъците да продължават да купуват имоти на двойни цени, тоест нереални. Имотният балон се държи на кибритени клечки, които започнаха да се накланят, затова подхвърлят по някое дръвце в огъня да се поддържа огънят.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още