Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Доверието в промишлеността се подобрява през септември

Потребителите виждат известна положителна промяна в развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, отчита НСИ

Доверието в промишлеността се подобрява през септември

Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Потребителите в България виждат известна положителна промяна в развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, най-вече в промишлеността, затова и показателят за доверието им през септември там се подобрява с 3,4 процентни пункта. Но над 20% от работодателите в промишлеността се оплакват от недостиг на работната сила като фактор, който затруднява дейността им, отчитат бизнес анкетите на Националния статистически институт през септември.

Едновременно с това, в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1,7 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1,6 и 1,8 процентни пункта. Това са някои от констатациите, които НСИ прави при публикуване на ключовите индикатори на икономиката ни.

Производство

Показателят на доверие в промишлеността през септември се подобрява с 3,4 процентни пункта в сравнение с август, показва бизнес анкета на Националния статистически институт.

През юли при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран годишен спад от 6%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ за една година намалението е с 9,9%, преработващата промишленост - с 5,7%, и добивната промишленост - с 3,1%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през юли показват намаление от 3,9% в сравнение със същия месец на 2019 година. На годишна база понижението на индекса се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 6,2%, а при гражданското/инженерното строителство - с 0,7%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2020 г. възлиза на 27,395 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 944 лв. от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс от 1,775410 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 15 430 млн. долара и съответно на 2 221 долара на човек от населението.

Сезонно изгладените данни показват спад от 8,5% на БВП през второто тримесечие на тази година в сравнение с година по-рано и понижение от 10% спрямо първото тримесечие на 2020 година.

Индивидуално потребление

През юли общият показател на доверие на потребителите се покачва с 3,3 пункта в сравнение с април, като при населението в градовете увеличението е 2,7 пункта, а при населението в селата – 4,5 пункта.

Според оценките на потребителите има известна положителна промяна в развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца. Очакванията на живеещите в селата са тя да продължи и през следващите 12 месеца за разлика от населението в градовете, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с 3 месеца по-рано.

През юли оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява със 17,5% в сравнение със същия месец на предходната година. На годишна база през се наблюдава спад на оборота при: търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (22,8%), търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (21,1%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (11,8%).

За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на тази година са изразходвани 69% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя спрямо година по-рано е 0,2% (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции

През юли 2020 г. в сравнение с април се наблюдава повишение на средното натоварване на мощностите в промишлеността, което достига 70,4%.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през второто тримесечие на 2020 г. е 18,9%. По сезонно изгладените данни този показател намалява с 1,5% в реално изражение спрямо същия период на миналата година.

Пазар на труда

През второто тримесечие общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е над 3,079 милиона, от които 1,642 милиона мъже и 1,437 милиона жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 5,6%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52%, като при мъжете този дял е 57,8%, а при жените – 46,6%.

През второто тримесечие на тази година броят на безработните лица е 192,2 хиляди, от които 108,1 хиляди (56,2%) са мъже и 84,1 хил. (43,8%) - жени.

Коефициентът на безработица е 5,9%, съответно 6,2% за мъжете и 5,5% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1,7 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1,6 и 1,8 процентни пункта.

По предварителни данни през второто тримесечие на тази година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9,9% спрямо второто тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 10,7%, в услугите - с 9,1%, и в строителството – с 6%.

Според бизнес анкетите на НСИ през септември 2020 г. 20,8% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През юни 2020 г. средната работна заплата е 1 355 лева и нараства с 1,7% в сравнение с предходния месец и с 8,1% спрямо юни 2019 година.


Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Свръхрезерв в банката ще са наличности в активи над задължителните минимални резерви