Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Необслужваните бързи заеми намаляват вече 13 тримесечия

Отпуснатите от компаниите кредити растат с над 35,6% от края на юни 2015 г.

Необслужваните бързи заеми намаляват вече 13 тримесечия

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Лошите кредити в България отчитат поредно понижение – този път в сферата на бързите заеми.

Изчисленията на Investor.bg на база на данните на централната банка показват, че необслужваните вземания намаляват вече 13 тримесечия.

През третото тримесечие на 2014 г. те са 614,022 млн. лева при раздадени 2,013 млрд. лева кредити.

В края на декември размерът на необслужваните заеми при вземанията на дружествата, специализирани в отпускането на бързи заеми в България е 344,6 млн. лева и намалява с 15,7% (64,1 млн. лева) на годишна база, отчете Българската народна банка (БНБ). 

В същото време вземанията на компаниите за бързи заеми растат вече 11 тримесечия. 

От края на юни 2015 г., когато са били 2,025 млрд. лева, те достигат 2,750 млрд. лева, което е ръст с над 35,6%.

Само за 2017 г. вземанията на дружествата отбелязват ръст от 9,6% и в края на четвъртото тримесечие на 2017 г. достигат 2,750 млрд. лева (2,8% от БВП).

Увеличението през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение с третото е 0,9%, като компаниите за бързи заеми са отпуснали още 23,7 млн. лева, изчисляват в БНБ.

Investor.bg припомня, че статистиката обхваща основно дейността на компаниите, отпускащи т.нар. „бързи кредити“, на предприятията, които са ангажирани с факторинг, и на други специализирани финансови корпорации, като например такива с рисков и развоен капитал. Извън обхвата на данните са заемите, отпускани от банки.

Експертите на централната банка отчитат, че върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за 2017 г. са в размер на 114 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 152,3 млн. лв. (в т.ч. 35 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2017 г.), а закупените – 38,3 млн. лв. (в т.ч. 0,1 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2017 г.).

                ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ

В матуритетната структура преобладават кредитите над пет години, които са 1,053 млрд. лв. в края на декември 2017 година, като за една година се увеличават с 19% (168,4 млн.лв.)
Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 35,3% до 38,3%.

В края на четвъртото тримесечие на миналата година вземанията по кредити с матуритет над една до пет години са 787,8 млн. лева и на годишна база нарастват с 8,3% (60,3 млн.лв.).

Вземанията по кредити с матуритет до една година са 565 млн. лева като нарастват с 15,7% (76,7 млн.лева) за една година.

      СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО КРЕДИТИ

Вземания по кредити от резиденти по сектори

В края на декември вземанията по кредити от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, нарастват на годишна база с 11,6% (229,3 млн. лв.) до 2,211 млрд. лева. В сравнение с края на септември 2017 г. те се увеличават с 2,5% (54 млн. лв.).

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 79,8% в края на декември 2016 г. до 81,4% в края на същия месец на миналата година.

Вземанията по кредити от бизнеса са 447 млн. лева и към края на четвъртото тримесечие на миналата година се се увеличават с 1,1% (4,8 млн. лв.) на годишна база, но намаляват с 3% (13,7 млн.лв.) на тримесечна. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 17,8% в края на декември 2016 г. до 16,4% в края на 2017 година.

         ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 


В структурата на вземанията по кредити от домакинства преобладават потребителските кредити, които са 2,063 млрд. лева в края на четвъртото тримесечие на 2017 година, пресметнаха в БНБ. На годишна база те се увеличават с 15,7% (279,5 млн.лв.), като ръстът за периода октомври – декември е 3,4% (68,6 млн. лв.).

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД се
увеличава от 90% към края на декември 2016 г. до 93,3% в края на същия месец на 2017 година.

Размерът на жилищните заеми в края на четвъртото тримесечие на миналата година е 53,8 млн. лв. и намалява с 52,1% (58,6 млн. лв.) в сравнение с година по-рано. Спрямо септември 2017 г. той се понижава с 21,2%
(14,4 млн. лева).

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от домакинствата е 2.4% в края на декември 2017 г., докато година по-рано заемаха 5,7% от всички жилищни заеми.

Другите кредити на компаниите за бързи заеми в края на декември са общо 94,8 млн. лева, като на годишна база  се увеличават с 9,6% (8,3 млн. лв.), а намаляват на тримесечна с 0,1% (0,1 млн. лв.). Относителният им дял намалява от 4,4% в края на декември 2016 г. до 4,3% в края на същия месец на миналата година.

      ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ СЕКТОР ДОМАКИНСТВА И НТООД


Източници на финансиране

В края на декември 2017 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3,349 млрд. лева, като за една година нарастват с 10,2% (311,2 млн. лв.), а за три месеца – с 0,3% (10,6 млн. лв.). В структурата им преобладават получените кредити, които  в края на декември са 1,591 млрд. лева. Размерът им за една година нараства с 3,4% (53 млн. лв.) и с 1,8% (28,5 млн. лв.) в сравнение с края на септември.

Бързите заеми с матуритет над една година представляват 71,2% от общия размер на получените кредити в края на декември 2017 г., докато година по-рано техният дял беше 62,8%. Техният размер е 1,133 млрд. лева, като на годишна база нараства със 17,3% (166,7 млн. лева), а на тримесечна с 3,8% (41,3 млн. лв.).

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, които отпускат бързи заеми, в края на декември е 39 млн. лева. Той се увеличава с 20,8% (6,7 млн. лева) в сравнение с година по-рано и с 10,1% (3,6 млн. лв.) спрямо края на септември.
 

По статията работи: Петя Стоянова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
За 2 месеца на Дунав мост са събрани над 1,5 млн. лв. от фишове и глоби