Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Новите договори за финансов лизинг растат с 12,9% за една година

Към 31 март необслужваните вземания в лизинга паднаха до 204,6 млн. лева, като намаляха с 20,3% (52,2 млн. лв.) на годишна база

Новите договори за финансов лизинг растат с 12,9% за една година

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като водещ в него продължава да е финансовият лизинг. До края на март новите договори за за финансов лизинг са в размер на 3,883 млрд. лв., като на годишна база те нарастват с 12,9% (444,8 млн. лв.), а спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. – с 1,9% (71,2 млн. лева), показват данните на Българската народна банка за първото тримесечие на тази година.

В централната банка изчисляват, че делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори за една година се понижава от 94,6% до 94,4%. Сключените през първото тримесечие на 2019 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 538,1 млн. лв. На годишна база обемът им нараства с 21,8% (96,2 млн. лв.), а спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. намалява с 1,8% (9,7 млн. лева).

В БНБ отчитат, че вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг към 31 март са общо 4,116 млрд. лв. (3,6% от БВП ), докато преди година към тази дата бяха 3,636 млрд. лв. (3,4% от БВП). В края на първото тримесечие на тази година на годишна база те нарастват с 13,2% (479,9 млн. лв.), а спрямо края на декември 2018 г. – с 1,9% (77,8 млн. лева).

ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

Вземанията по финансов лизинг са 3,883 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2019 г., като на годишна база те нарастват с 12,9% (444,8 млн. лв.), а спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. – с 1,9% (71,2 млн. лева). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 94,6% в края на март 2018 г. до 94,4% в края на март 2019 година. Сключените през първото тримесечие на 2019 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 538,1 млн. лв. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. обемът им нараства с 21,8% (96,2 млн. лв.), а спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. намалява с 1,8% (9,7 млн. лева).

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили в края на март са 1,469 млрд. лв.и нарастват с 16,7% (209,9 млн. лв.) на годишна база и с 1,6% (23,5 млн. лева) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Относителният им дял за една година се увеличава от 36,6%  до 37,8% в края на първото тримесечие на тази година.

В края на март вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 1,307 млрд. лв., като се увеличават с 14,1% (161,5 млн. лв.) спрямо края на март 2018 г. и с 4,7% (58,9 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2018 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се повишава от 33,3% в края на март 2018 г. до 33,7% в края на същия месец на 2019 година.

Към 31 март 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване са 785,1 млн. лв., като нарастват с 14,9% (102,1 млн. лв.) за една година и с 2,5% (19,3 млн. лв.) в сравнение с края на декември миналата година. Относителният им дял за една година расте от 19,9% до 20,2% в края на март.

ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ПО ВИД НА АКТИВА

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

В  края на март 2019 г. вземанията по финансов лизинг от бизнеса възлизат на 3,322 млрд. лв. Те се увеличават с 11% (329,9 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. и с 1,4% (47,1 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2018 година. Относителният дял на вземанията от фирмите в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на март 2018 г. е 87%, като пада до 85,6% в края на първото тримесечие на тази година.

От януари до март вземанията от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, възлизат на 543,6 млн. лв. Размерът им нараства с 25,9% (111,9 млн. лв.) на годишна база, а в сравнение с края на декември 2018 г. - с 4,5% (23,2 млн. лв.). Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 12,6% в края на март 2018 г. до 14% в края на март 2019 година.

ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ

Структура на вземанията по финансов лизинг

В края на март вземанията с матуритет над една до пет години са 3,007 млрд. лв., като нарастват с 15,3% (400.1 млн. лв.) на годишна база и с 3,1% (89,7 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг за една година се увеличава от 75,8% до 77,4% в края на март 2019 година. Размерът на вземанията с матуритет над пет години е 602.8 млн. лв. Те нарастват с 18,5% (94.3 млн. лв.) на годишна база и с 10,6% (57,7 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 година.

Към 31 март 2019 г. необслужваните вземания са 204,6 млн. лв., като намаляват с 20,3% (52,2 млн. лв.) на годишна база и с 23,2% (61,9 млн. лева) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2018 година.

СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Вземанията по оперативен лизинг в края на март 2019 г. са 232,4 млн. лв., като се увеличават със 17,8% (35,1 млн. лв.) на годишна база и с 2,9% (6,7 млн. лева) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 година.

Източници на финансиране

В края на март 2019 г. пасивите на лизинговите дружества са 4,886 млрд. лв. При 4,359 млрд. лв. в края на март 2018 година. Те нарастват с 12,1% (527,3 млн. лв.) спрямо март 2018 г. и с 1,4% (68,4 млн. лв.) спрямо края на декември 2018 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял за една година нараства от 74,1% в края на март 2018 г. до 77,5% в края на същия месец на 2019 година. Техният размер е 3,788 млрд. лв. в края на първото тримесечие на тази година. Експертите на БНБ пресмятат, че на годишна база ръстът е 17,2% (556,6 млн. лв.), а на тримесечна база –  2,2% (80,5 млн. лв.).

Лизинговите заеми с матуритет над една година представляват 85,4% от общия размер на получените кредити в края на март, докато преди година заемаха дяр от 82.5%. Техният размер е 3,233 млрд. лв. в края на първото тримесечие на тази година, като на годишна база те нарастват с 21,3% (568.7 млн. лв.) и с 1,7% (52.8 млн. лв.) спрямо края на последното тримесечие на миналата година.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от нерезиденти, които са 2,404 млрд. лв. На годишна база размерът им нараства с 9,3% (203.9 млн. лв.), а намалява с 2,5% (61.9 млн. лева) на тримесечна.
Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените лизингови заеми намалява от 68,1% в края на март 2018 г. до 63,5% в края на март 2019 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на март e 25,7 млн. лв. Той намалява със 17,3% (5.4 млн. лв.) в сравнение с края на март 2018 г. и с 1,9% (0.5 млн. лв.) спрямо края на декември 2018 година. 

По статията работи: Петя Стоянова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Министерството на финансите ще проведе два аукциона на дългови книжа