Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Печалбата на банките в България расте с над 50% към края на октомври

Кредитният портфейл на банковата система се увеличи до 74,5 млрд. лева, а депозитите достигнаха 114 млрд. лева, отчете БНБ

Печалбата на банките в България расте с над 50% към края на октомври

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Печалбата на банковата система в България към 31 октомври е 1,2 млрд. лева или e с 50,75% повече за десетте месеца на миналата година, когато беше 796 млн. лева, съобщи Българската народна банка. От началото на тази година има ръст на печалбата на банките, докато през цялата 2020 г. кредитните институции регистрираха спад на финансовия си резултат, което се обяснява с по-слабата икономическа активност при извънредната ситуация заради коронавирусната пандемия.

Още по темата

В централната банка отчитат, че размерът на начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, е с 38,1% (263 млн. лв.) по-малък от този за същия период на миналата година и в края на октомври 2021 г. възлиза на 428 млн. лв.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври е 16,4 млрд. лева, като спрямо септември се увеличава с 82 млн. лв. (0,5%) под влияние на растежа на печалбата.

През октомври активите на банковата система нарастват с 0,7% (931 млн. лв.) до 133,6 млрд. лв. На месечна база в структурата на баланса се повишава размерът на кредитите и авансите и делът им достига 63,5%.

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява със 17,5% (4,6 млрд. лв.) главно поради спада на паричните салда в централни банки и възлиза на 16,3% от общите активи (при 19,9% в края на септември). Делът на дълговите ценни книжа се повишава до 15,4% (при 15% в края на септември).

Отношението на ликвидно покритие в края на миналия месец е 313,5% (при 281,9% в края на септември).
Ликвидният буфер е 33,4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 10,7 млрд. лв. (при съответно 36,3 млрд. лв. и 12,9 млрд. лв. в края на септември).

Считано от 28 юни 2021 г., се прилага отношение на нетно стабилно финансиране (ОНСФ).

Наличното стабилно финансиране (числителят на ОНСФ) към 30 септември е 103,7 млрд. лв., а изискваното стабилно финансиране (знаменателят на ОНСФ) е 63,6 млрд. лв. Отношението на нетно стабилно финансиране в края на септември възлиза на 163% (при минимално регулаторно изискване от 100%).

Брутните кредити и аванси през октомври се увеличават с 4,7 млрд. лв. (5,5%) до 88,6 млрд. лв.
Основен принос за това имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 37.4%  (3,8 млрд. лв.) до 14 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл на банковата система спрямо края на септември отчита растеж с 1,1% (839 млн. лв.) до 74,5 млрд. лв. Увеличават се кредитите за фирми (с 567 млн. лв., 1,5%) и за домакинства (с 314 млн. лв., 1,1%), докато тези за други финансови предприятия и за сектор държавно управление намаляват съответно с 30 млн. лв. (0,6%) и с 12 млн. лв. (1,4%).

През миналия месец депозитите в банковата система нарастват с 0,6% (641 млн. лв.) до 114 млрд. лв. Увеличават се спестяванията на домакинствата (с 502 млн. лв., 0,8%) и на кредитните институции (с 388 млн. лв., 7,7%).
Намалява обаче ресурсът от други финансови предприятия (със 176 млн. лв., 3,9%), от сектор държавно управление (с 40 млн. лв., 1,2%) и от бизнеса (с 34 млн. лв., 0,1%).

В БНБ изчисляват, че регулаторният капитал на банковата система в края на септември  е 15,4 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 68,7 млрд. лв. Нивата на капиталовите съотношения на банковата система се запазват значително над минималните регулаторни изисквания и изискванията за капиталови буфери.

Към 30 септември съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 21,41%, 21,79% и 22,36%.

От централната банка напомнят, че считано от 28 юни тази година за отношението на ливъридж се прилага регулаторно изискване за минимум 3% от капитала от първи ред.

Към 30 септември отношението на ливъридж (при използване на „напълно въведено“ определение на капитал от първи ред) възлиза на 10,61%, което превишава над три пъти минималното изискване.

Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 31 октомври е 8,437 млрд. лв., от които 6,587 млрд. лв. – за предприятия и 1,850 млрд. лв. – за домакинства.

По статията работиха: автор Петя Стоянова, редактор Аспарух Илиев

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Депозитите в банковата система през декември отново преминаха 100 млрд. лева