Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Застраховането в България нарасна през септември с 9,3% на годишна база

До края на третото тримесечие средствата, управлявани от 51 застрахователни компании достигнаха 9,894 млрд. лева, отчете БНБ

Застраховането в България нарасна през септември с 9,3% на годишна база

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 9,894 млрд. лв. към края на септември. Техният размер се увеличава с 9,3% (845,2 млн. лв.) в сравнение с края на септември миналата година (9,048 млрд. лв.) и с 3,7% (354,3 млн. лв.) на тримесечна база (9,539 млрд. лева). Това показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Към 30 септември застрахователни услуги предлагат 51 компании у нас, като 14 от тях са в областта на животозастраховането, 37 – в общото застраховане, като в техния брой е включена и една компания, специализирана в презастраховането.

Размер и структура на активите

В централната банка изчисляват, че активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 15,8% (414,3 млн. лева) – от 2,620 млрд. лв. към края на септември 2020 г. до 3,034 млрд. лв. към края на същия месец на тази година. Спрямо края на юни 2021 г. (2,938 млрд. лв.) увеличението е с 3,3% (96,4 млн. лв.).

Относителният им дял в общия размер на активите към края на септември е 30,7% при 29% към края на третото тримесечие на 2020 г. и 30,8% в края на юни тази година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 6,7% (430,9 млн. лв.) като на годишна база растат от 6,428 млрд. лв. до 6,859 млрд. лв. към 30 септември. На тримесечна база увеличението е с 3,9% (257,9 млн. лева).

Към края на септември относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 69,3% при 71% в края на третото тримесечие на 2020 г. и 69,2% в края на края на юни.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2021 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база намаляват с 48,8 млн. лв. (1,1%) до 4,293 млрд. лева.

Спрямо края на септември 2020 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават с 483,2 млн. лв. (36,5%) до 1,807 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 320,5 млн. лв. (29,4%) до 1,411 млрд. лв., а депозитите се увеличават с 32,7 млн. лв. (5,3%) до 655,3 млн. лева.

В края на третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 43,4% при 48% към края на същото тримесечие на миналата година, на акциите и другите форми на собственост – 18,3% при 14,6% към края на септември 2020 г., на вземанията от застрахователни операции – 14,3% при 12,1% към края на третото тримесечие на 2020 г. и на депозитите – 6,6% при 6,9% към края на септември 2020 година.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в левове, като към края на септември относителният им дял от общия размер на активите е 39,7% при 40,8% преди година. Активите в евро са 37,9% при 35,3% към края на септември 2020 година. Към края на третото тримесечие на тази година активите в щатски долари са 4,1% при 3,7% към края на септември 2020 г., а в други валути – 18,3% при 20,1% към края на септември 2020 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември инвестициите в България се увеличават на годишна база с 4,7%  (195,4 млн. лв.) до 4,373 млрд. лв. при 4,178 млрд. лв. година по-рано.

Относителният им дял е 44,2% към края на септември при 46,2% преди година. В края на третото тримесечие на тази година средствата, инвестирани в останалите държави от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 469,5 млн. лв. (11,2%) до 4,647 млрд. лв. при 4,178 млрд. лв. към края на септември 2020 г.

Относителният им дял към края на септември 2021 г. е 47% при 46,2% в края на септември 2020 година.


 

Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември възлизат на 9,894 млрд. лева.

Собственият капитал е 2,859 млрд. лв. към края на септември, като за една година нараства с 312,2 млн. лв. (12,3%). Делът му в размера на пасивите към края на третото тримесечие на тази година е 28,9% при 28,1% преди година. Към края на септември застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 461 млн. лв. (8,8%) до 5,707 млрд. лв. Техният дял в размера на пасивите е 57,7% към септември 2021 г. при 58% към края на септември 2020 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 4,347 млрд. лв. към края на третото тримесечие на 2021 г. при 3,870 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2020 година.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на септември 2021 г. е 76,2% при 73,8% в края на третото тримесечие на 2020 година.

Към края на септември задълженията към сектора на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, се увеличават с 366,6 млн. лв. (12,6%) до 3,285 млрд. лв.

Към края на третото тримесечие на тази година относителният им дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 57,6% при 55,6% към края на септември 2020 година.

На годишна база задълженията към фирмите се увеличават със 100,5 млн. лв. (11,7%) до 957,2 млн. лв. при 856,7 млн. лв. към края на септември 2020 г. и представляват 16,8% от застрахователните технически резерви при 16,3% към края на третото тримесечие на 2020 година.

Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 11,2 млн. лв. (18,7%) до 71 млн. лв. при 59,8 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2020 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1,2% в края на септември при 1,1% към края на септември 2020 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на третото тримесечие на 2021 г. намаляват с 16,5 млн. лв. (1,2%) до 1,360 млрд. лв. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на септември е 23,8% при 26,2% преди година, отчете БНБ.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
През 2020 г. 14% от данъка върху доходите е внесен от заможни хора