Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Борса
Намери компания

Инвестор.БГ АД

(4IN/IBG)

Последна цена (лв.)
13,200
Промяна (лв.)
+0,200
Промяна (%)
+1,538
Дневен оборот (лв.)
1 320
Последна промяна
29 декември, 16:23
2017-12-28
15:12
Уведомление за значително дялово участие
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-12-13
18:12
Уведомление за значително дялово участие от М САТ Кейбъл ЕАД
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-12-12
16:18
Уведомление от Инвестор.БГ АД за нов Директор за връзка с инвеститорите
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-12-04
18:48
Уведомление за вписани промени по партидата в Търговския регистър по партидата на Инвестор.БГ АД
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-11-29
21:07
Консолидиран финансов отчет по МСС *
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2017-11-28
16:37
Съобщение за успешно прикючение на подписката за увеличение на капитала
Увеличение на капитала с нови акции
2017-10-30
19:33
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2017-09-28
11:53
Съобщение до инвеститорите
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-09-11
11:58
Инвестор.БГ АД финализира сделката по придобиване на 90% от капитала на ВУЗФ АД
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-08-29
20:24
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2017-08-08
18:13
Съобщение по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК за публично предлагане на ценни книжа
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-08-08
18:12
Резюме
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
Виж всички записи за деня
2017-07-31
21:51
Финансов отчет по МСС *
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2017-07-26
22:29
Потвърждение на проспект
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-07-11
09:37
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Протокол от ОСА
Виж всички записи за деня
2017-06-19
12:47
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Протокол от ОСА
Виж всички записи за деня
2017-06-17
00:37
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Протокол от ОСА
Виж всички записи за деня
2017-06-12
18:08
Договор за покупко-продажба на акции от капитала на Висше училище по застраховане и финанси АД (ВУЗФ АД), по силата на който Инвестор.БГ АД придобива 63 000 акции, представляващи 90% от капитала на ВУЗФ АД
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
Виж всички записи за деня
2017-06-08
14:12
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Виж всички записи за деня
2017-06-08
13:59
Дневен ред *
Покана и материали за свикване на ОСА
Виж всички записи за деня
2017-06-06
20:31
Уведомление от М Сат Кейбъл ЕАД по чл. 19 от Регламент 596 от 2014
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-06-04
11:57
Уведомление от М Сат Кейбъл ЕАД по чл. 19 от Регламент 596 от 2014
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-06-02
21:16
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-05-30
16:30
Уведомление от М Сат Кейбъл ЕАД по чл. 19 от Регламент 596 от 2014
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-05-30
16:04
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня