Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Борса
Намери компания

Инвестор.БГ АД

(4IN/IBG)

Последна цена (лв.)
14,100
Промяна (лв.)
+0,100
Промяна (%)
+0,714
Дневен оборот (лв.)
56 118
Последна промяна
02 октомври, 15:51
2018-09-11
15:36
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2018-08-16
15:59
Консолидиран финансов отчет по МСС *
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2018-07-27
15:46
Вътрешна информация *
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2018-06-29
14:21
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Протокол от ОСА
Виж всички записи за деня
2018-06-14
11:26
Уведомление за значително дялово участие
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2018-05-30
12:15
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2018-05-25
16:04
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Виж всички записи за деня
2018-05-25
15:33
Други
Покана и материали за свикване на ОСА
Виж всички записи за деня
2018-05-25
13:56
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Виж всички записи за деня
2018-05-25
13:20
Други
Покана и материали за свикване на ОСА
Виж всички записи за деня
2018-04-30
18:55
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2018-04-30
14:23
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2018-04-26
15:23
Протокол от заседание на НС на Инвестор.бг АД от дата 30.03.2018г.
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
Виж всички записи за деня
2018-04-02
15:58
Форми на финансови отчети
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2018-03-30
18:11
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2018-03-29
16:42
Уведомление за значително дялово участие
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2018-03-01
22:05
Консолидиран финансов отчет по МСС *
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2018-02-19
14:13
Уведомление по чл. 27, ал. 3
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2018-01-31
19:14
Декларации от отговорните лица *
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2017-12-28
15:12
Уведомление за значително дялово участие
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-12-13
18:12
Уведомление за значително дялово участие от М САТ Кейбъл ЕАД
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-12-12
16:18
Уведомление от Инвестор.БГ АД за нов Директор за връзка с инвеститорите
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-12-04
18:48
Уведомление за вписани промени по партидата в Търговския регистър по партидата на Инвестор.БГ АД
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2017-11-29
21:07
Консолидиран финансов отчет по МСС *
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2017-11-28
16:37
Съобщение за успешно прикючение на подписката за увеличение на капитала
Увеличение на капитала с нови акции