Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Икономика и политика

КЗК не видя нарушение при закупуване на платежна услуга от Групата на ЧЕЗ

Посредникът на плащане на комунални услуги „Фаст Пей ХД“ се оплака от нелоялна конкуренция в договор за предоставяне на касови и безкасови плащания

КЗК не видя нарушение при закупуване на платежна услуга от Групата на ЧЕЗ

Снимка: Архив БТА

Комисия за защита на конкуренцията прецени, че предприятията от групата на ЧЕЗ („ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД) не се конкурират с платежните оператори на пазара по предоставяне на услуги по администриране и касово заплащане на дължими суми.

Още по темата

Според антимономолния регулатор те не биха могли да засилят своята пазарна позиция чрез поведението си на вертикално свързания пазар по закупуване на платежната услуга.

Обект на проверката на антимонополния регулатор е по искане на посредника за плащане на комунални услугиФаст Пей ХД“ АД, пише на сайта на КЗК. Дружеството се оплака, че във взаимоотношенията с групата на ЧЕЗ се налагат нелоялни търговски условия и се прилагат различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти.

„Фаст Пей ХД“ АД e дружество, което работи като оператор на касови и безкасови плащания, чрез изградената си търговска мрежа от специализирани каси, администриращи плащания на територията на България. Притежава свой собствен интегриран софтуер за заплащане на комунални и битови услуги на едно гише.

От „Фаст Пей ХД“ посочват, че в периода от 9 декември 2013 г. до 1 януари 2017 г. между него и „ЧЕЗ България“ ЕАД е в сила Рамков договор за касови плащания, по силата на който дружеството приема касови плащания от клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Преди това тази дейност е била възложена на „Браво Инвестмънтс“ ООД, чрез Тристранно споразумение от 9 декември 2013 г. „Фаст Пей ХД“ е поело правата и задълженията на „Браво Инвестмънтс“ ООД в пълен обем, които са определени в Рамков договор за касови плащания от 7 октомври 2013 г.

Дружеството „Фаст Пей ХД“ е извършвало възмездно услугите срещу възнаграждение под формата на комисиона, дължима за всяко администрирано плащане в полза на „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

С писмо от 24 ноември 2016 г. от „ЧЕЗ България“ ЕАД обаче настояват да прекратят договора, сключен на 7 октомври 2013 г., считано от 1 януари 2017 г.

След изрично настояване и изразена готовност от страна на „Фаст Пей ХД“ за предоговаряне на условията, от „ЧЕЗ България“ ЕАД предлагат проект за нов договор за касови и безкасови плащания, но в него се посочва, че на изпълнителя не се дължи възнаграждение за предоставяне услугите. Договорът е подписан между страните с тази редакция на 28 декември 2016 г. и е в сила и до момента.

Посредникът за плащане на комунални услуги  обаче твърди през КЗК, че политиката на „ЧЕЗ България“ ЕАД при заплащането на комисиона за предлагане на аналогични услуги не се е променила спрямо останалите конкуренти на „Фаст Пей ХД“.

Според него дружествата от групата на ЧЕЗ са необходим търговски партньор за операторите на касови плащания, защото в политиката им е да се осигури възможност потребителите да заплатят всички свои комунални и битови задължения на едно гише. От „Фаст Пей ХД“ смятат, че ако не е в договорни отношения с въпросните дружества ще загуби голяма част от клиентите си, които са и потребители на услугите на дружествата от групата на ЧЕЗ.

„Фаст Пей ХД“ АД твърди, че към настоящия момент не начислява комисиона над реалната дължима от клиентите на ЧЕЗ сума, вследствие на което реализира пропуснати ползи.

Дружеството настоява пред КЗК да наложи имуществена санкция на „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД, както и да поиска да се прекрати нарушението чрез въвеждане на еднакви условия в договори за касови и безкасови плащания на услугите по доставка и разпределение на електрическа енергия.

КЗК обаче не вижда нарушение на пазарни взаимоотношения по Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). За своето решение Комисията взе предвид малките пазарни дялове и липсата на пазарна мощ на предприятията от групата на ЧЕЗ, както и факта, че те те не разполагат с възможност да осъществяват независимо поведение на съответния пазар.

Комисията приема, че групата на ЧЕЗ не притежава господстващо положение на пазара и затова няма основание за предприеме  действия за извършено нарушение по Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Комисията предоставя възможност решението ѝ да се обжалва пред Административния съд – София област в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а за третите лица - от публикуването му в електронния регистър на КЗК.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Икономика и политика
ЕК одобри Националната програма по пчеларство за 2020-2022 г.