Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Икономика и политика

Лиляна Павлова: Мерките за климата и регионалното сближаване вървят ръка за ръка

Съществуват множество възможности за безвъзмездна помощ и финансови инициативи на ЕС, които могат да подпомогнат регионалното сближаване, посочи вицепрезидентът на ЕИБ

Лиляна Павлова: Мерките за климата и регионалното сближаване вървят ръка за ръка

Снимки: ЕИБ

Интервю с Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка

 

Защо е важно да подкрепяме инвестициите в устойчива инфраструктура и какви са предизвикателствата?

- Надеждната и интелигентна инфраструктура има решаващо значение за икономическия растеж, устойчивостта и разкриването на работни места. Освен това тя прави Европа по-конкурентоспособна в глобален план. По отношение на инфраструктурата приоритетите на Европейската инвестиционна банка включват по-екологичен транспорт, цифрови мрежи, енергийна ефективност и устойчиво градско развитие. Разработваме инфраструктура, която е в интерес на цялото общество, като нови жилища на достъпни цени или разширяване на болници.

Ползите от добрата инфраструктура ще продължат да се увеличават. Модерната инфраструктура е проектирана да издържи повече от 30 години. Водните мрежи или мостовете могат да издържат над 50 години. Изграждането наново или преместването на големи инфраструктурни проекти поради увеличаване на населението или изменение на климата е трудно начинание. Затова трябва да подходим правилно още от самото начало. Мостовете, тунелите и санитарните инсталации, които изграждаме днес, ще продължат да се използват и в средата на този век. Дотогава изискванията на общностите и очакванията им за качество ще са се променили значително.

Ето защо трябва да сме сигурни, че проект, който реализираме днес, ще отговоря на потребностите на хората и изискванията за качество за десетилетия напред.  На фона на постоянните предизвикателства, произтичащи от изменението на климата, въпросът за готовността ни за бъдещето никога не е бил по-актуален.

Как ЕИБ подпомага инфраструктурните проекти в България?

- Групата на ЕИБ, която се състои от Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, ще продължи да съдейства за разрастването на българската икономика и разкриването на повече работни места, по-конкретно в сътрудничество с Европейската комисия и други партньори на ЕС за подкрепа на финансирането на основни инфраструктурни проекти.  Съществуват множество възможности за безвъзмездна помощ и финансови инициативи на ЕС, които могат да подпомогнат регионалното сближаване, противодействието на изменението на климата и изграждането на по-интелигентни градове.

От началото на дейността си в България ЕИБ е предоставила 5,5 млрд. евро за проекти, които намаляват регионалните различия, повишават стандарта на живот на хората и увеличават конкурентоспособността на предприятията. Миналата година подписахме договор за заем с Фонд ФЛАГ за подкрепа на обновяването на градовете в България.  Тази операция ще допълни други дейности, които получават финансиране по линия на подкрепения от ЕС Фонд за градско развитие за периода 2014 - 2020 г. Това е уникална възможност да се помогне на малките градове за подобряване на транспорта, енергийната ефективност, опазването на околната среда, социалните дейности, туризма и водоснабдителните или канализационни системи.

В допълнение към кредитната дейност ЕИБ предлага и все повече техническа и консултантска помощ за съдействие на потребителите при доразвиване на идеите и намирането на точните инвестиции. България е сред най-големите ползватели на консултантските услуги на ЕИБ, като например Програмата за съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони, известна като „JASPERS“, и Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси.

Един от успешните проекти по линия на „JASPERS“ е софийското метро. Нашата работа и полезните съвети помогнаха на столицата да разшири мрежата на метрото и да гарантира, че ще обслужва жителите за десетилетия напред. Благодарение на експертите на „JASPERS“ две отсечки по Линия 3 получиха безвъзмездна помощ от ЕС в размер на почти 450 млн. евро. В допълнение, ЕИБ одобри финансиране за приблизително 260 млн. евро. 

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси съдейства на град Бургас да подготви проект за изграждане на първата детска болница в България. Новата болница ще използва технологии с нулеви емисии и ще бъде свързана с Бургаската университетска болница. Нещо повече, Консултантският център продължава да си сътрудничи с “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” (ФМФИБ) за подобряване на проектите за градска инфраструктура и в подкрепа на изследователската и иновативна дейност, финансирана от европейските фондове.

ЕИБ е Климатичната банка на ЕС. Какво означава това?

- Европейският зелен пакт е съществен елемент от целта на Европейския съюз за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Това изисква мащабни инвестиции във всяка сфера на икономиката и особено в инфраструктурата за подобряване на транспорта и услугите в енергийния и водния сектор.

Неотдавна Групата на ЕИБ прие Пътна карта на климатичната банка с цел да покажем как до 2030 г. ще подкрепяме инвестиции в областта на климата и екологичната устойчивост на стойност 1 трлн. евро. Наред с това, до 2025 г. ще увеличим размера на годишните ни инвестиции в мерки за климата и устойчивата околна среда на не по-малко от 50 % от нашата дейност. Не на последно място, всички нови операции на Групата на ЕИБ вече са в съответствие с Парижкото споразумение за климата.

Финансовите и консултантски услуги на ЕИБ осигуряват подкрепа за транспорт с понижени въглеродни емисии, енергийно-ефективни жилища, обновяване на горите и широка гама от други проекти, които помагат на обществото да се адаптира към изменението на климата, което вече е факт.  Едновременно с това, дейностите ни в областта на климата и регионалното сближаване вървят ръка за ръка.

Искаме да гарантираме, че зеленото бъдеще ще помогне на всекиго. Добър пример за подкрепата, която ЕИБ оказва на България в тази област, е заемът от 65 млн. евро за КЦМ, разположен в миннодобивния район край Пловдив. Компанията модернизира дейността си с цел по-ефективен процес на металообработване, защита на здравето на своите 1 500 работници и служители и спазване на по-строгите екологични разпоредби.

Осигуряването на Справедлив преход за всеки е главна цел на нашата Пътна карта на климатичната банка. Постигаме това чрез нашите финансови инструменти и техническа помощ. Даваме своя принос към Механизма за справедлив преход на ЕС и ще играем главна роля при изпълнението на програмата, която цели привличането на поне 150 млрд. евро за подпомагане на региони като Стара Загора в прехода им към зелено общество. По линия на Фонда на ЕС за модернизация, ЕИБ се включва с експертни знания с цел модернизация на енергийните системи и повишаване на енергийната ефективност в десет държави членки на ЕС, включително България.

Кои са приоритетите на Групата на ЕИБ в България за 2021 г.?

- От 2021 г. започваме да увеличаваме финансирането ни за проекти, които са насочени към климата и устойчивостта на общностите. Групата на ЕИБ ще продължи да подкрепя икономическия растеж на България и да съдейства на страната за намиране на повече безвъзмездно финансиране по линия на ЕС, като едновременно се работи за подобряване на местната и регионална инфраструктура.

Наред с това ще разширим още консултантските услуги за България, предоставяни по линия на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и „JASPERS“. Ще увеличим и сътрудничеството с националните и местни публични власти, особено в сфери като регионално сближаване, мерки в областта на климата, транспорт и градско развитие.

Банката ще продължи да търси начини да съдейства на България по проекти за справедлив преход във въгледобивните региони, включително нови производствени процеси, които работят с по-малко изкопаеми горива и отделят по-малко въглерод. Тази помощ ще включва заеми, финансови инструменти и консултантски услуги.

Искаме по-специално да помогнем на малките предприятия да повишат производителността си и да станат по-конкурентни. Финансирането от наша страна подкрепя предприятия с всякаква големина, за да станат иновативни и да се разраснат, като едновременно вложат повече средства в изследователска и развойна дейност и енергийна ефективност.

Част от това финансиране идва по линия на Европейския гаранционен фонд, създаден от Групата на ЕИБ, включително и Европейския инвестиционен фонд, с цел подпомагане възстановяването на предприятия и общности след пандемията от КОВИД-19. България е сред най-активните членове на Фонда и е внесла значителен брой проекти. Вече подписахме първите три договора и се надявам в скоро време да бъдат обявени още няколко.

Както виждате, готови сме да предоставим по-голяма подкрепа и да предложим повече финансови инструменти за новия финансов период на ЕС, известен още като Многогодишната финансова рамка. Тези инструменти включват новата програма InvestEU и Механизма за справедлив преход. Съвместно с националните правителства и местните власти ще продължим да набелязваме области и проекти с приоритетно значение, които подобряват живота на всички.

Финансовите инструменти, комбинирането на безвъзмездна помощ със заеми и частни средства са основата на новата многогодишна финансова рамка и планът за възстановяване от сегашната криза. И затова работим с правителството за да намерим най-подходящите начини за сътрудничество и подкрепа от страна на ЕИБ за структурирането на нови такива инструменти, които да бъдат финансирани по линия Плана за възстановяване.

По статията работи: Екип на Investor.bg
Още по темата: Икономика и политика

Последни новини

Коментари ()


Още от Икономика и политика
Николай Василев: Без актуализация на бюджета при кабинет на ИТН