Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Икономика и политика

Министерството на финансите очаква излишък от над 890 млн. лв. към септември

За август бюджетното салдо по КФП на касова основа към 31 август 2020 г. е положително в размер на 1,6 млрд. лв.

Министерството на финансите очаква излишък от над 890 млн. лв. към септември

Снимка: Bloomberg L.P.

Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към септември 2020 г. да бъде положително в размер на 890,8 млн. лв. (0,8 % от прогнозния БВП), на база предварителни данни. През месеца са изплатени по-високи инвестиционни разходи, свързани с инфраструктурни проекти, плащания по мярка 60/40 и други, съобщават от ведомството.

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 32,4 млрд. лв. (73,0 % от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към септември 2020 г. се свиват със 763,1 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 362,9 млн. лева. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2020 г. са 31,5 млрд. лв., което е 65,8 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към септември 2019 г. бяха с малко под 30 млн. лв. повече. При съпоставката на разходите със същия период на предходната година следва да се има предвид ефекта в 2019 г. от извършените еднократни разходи по проекта за придобиване на нови бойни самолети за българските ВВС.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.09.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 890,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Месец август

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 31 август 2020 г. е положително в размер на 1,6 млрд. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1,08 млрд. лв. и по европейските средства в размер на 539,9 млн. лева. Очакванията на МФ по предварителни данни бяха за дефицит от 190,4 млн. лв.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към август 2020 г. са в размер на 28,8 млрд. лв. или 64,9 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват номинално с 486,1 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 935,6 млн. лв. (3,4 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 449,6 млн. лв. (28,3 %), сравнени с края на август 2019 година.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 23 млрд. лв., което представлява 65,9 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 4,2 млрд. лв., или 63,8 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 10,8 млрд. лв. (66,2 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 7,1 млрд. лв. (66,4 % от планираните), от акцизи възлизат на 3,6 млрд. лв. (65,5 % от разчета), а тези от мита са в размер на 138,9 млн. лв. (74,1 % от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 871,0 млн. лв. или 72,0 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7,1 млрд. лв., което представлява 66,0 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 3,8 млрд. лв., което представлява 55,6 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 2,04 млрд. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към август 2020 г. възлизат на 27,2 млрд. лв., което е 56,8 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към август 2019 г. бяха в размер на 28,2 млрд. лева. При съпоставката на разходите по КФП със същия период на предходната година следва да се има предвид извършените еднократни разходи по проекта за придобиване на нови бойни самолети за българските ВВС. Поради тази причина разходите по КФП към август 2019 г. са по-високи от отчетените за същия период на настоящата година.

Нелихвените разходи са в размер на 26 млрд. лв., което представлява 57,0 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към август 2020 г. са в размер на 23 917,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 013,0 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 22,3 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 442,7 млн. лв. или 61,1 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 808,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2020 г. е 9,47 млрд. лв., в т.ч. 9,39 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,08 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

По статията работи: Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (1)

1
 
1
 
1
преди 2 седмици
какви са тия поръчкови статии ?? излишък??? ама зехме 2.5млрд евро нов дълг преди няколко седмици?

Още от Икономика и политика
България очаква да разполага с 11,43 млрд. евро по оперативните програми за 2021-2027 г.