Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Имената на бизнеса

Житиянов: Цената за акция на "Телелинк" дава адекватна отстъпка за инвеститорите

Компанията вече е достигнала достатъчно ниво на зрялост, за да поеме по пътя на публичността и да привлече нови инвеститори

Житиянов: Цената за акция на "Телелинк" дава адекватна отстъпка за инвеститорите

Иван Житиянов. Снимка: Телелинк

Започнал като младши инженер, Иван Житиянов е част от Телелинк вече почти 15 години – 2 години като инженер и останалите 13 на различни мениджърски позиции. През 2012 г. e назначен за ръководител на бизнес линията „Системна интеграция“. А в края на 2017 г. тази бизнес линия е отделена като самостоятелна компания – „Телелинк Бизнес Сървисис“ (ТБС), където Иван Житиянов заема позицията изпълнителен директор. В средата на 2019 г. ТБС прераства в група компании, опериращи в над шест държави, и с екип, надброяващ 200 души.

ТБС е българска компания, ангажирана в бизнес процесите и нуждите на клиентите в областта на ИТ инфраструктурата, информационната сигурност, дигиталната трансформация, големите данни и управляваните услуги. Компанията участва в някои от най-мащабните проекти на пазара.

Иван Житиянов получава средно-специално образование от Технологично училище Електронни системи (ТУЕС) и бакалавърска степен по Телекомуникационна техника в Технически университет, София. Участва в множество бизнес ориентирани обучения, като едно от най-значимите е специализиран курс по бизнес администрация в IE Business School. Също така има редица технически сертификати, показващи дългия път, които е изминал като инженер.
 

Г-н Житиянов, кога започва предлагането, колко акции ще се предложат и при каква цена, каква капитализация ще се търси?

Компанията има одобрен проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на всички свои съществуващи акции. Търговията с тях се очаква да стартира на 27 януари. На Българска фондова борса ще бъде регистриран целият капитал от 12.5 млн. лв., разпределен в същия брой книжа с номинал 1 лв.

Още по темата


Основните продаващи акционери са заявили, че възнамеряват да продадат до 30% от капитала или 3.75 милионна акции до края на 2020 г., като минималната цена на предлагането е определена на 7.60 лв. на акция.

Какъв ще е методът на предлагането?
Тъй като става въпрос за допускане на книжа до търговия на регулиран пазар, търговията с акциите ще се осъществява посредством стандартни сделки на регулиран пазар. Разликата е, че продаващите държатели – мажоритарният акционер г-н Любомир Минчев и миноритарните акционери г-н Иво Евгениев и г-н Спас Шопов, заедно с посредника по предлагането „Елана трейдинг“ са приели процедура за продажбата на книжата. Целта на процедурата е да гарантира спокойствие за всички потенциални инвеститори, че на пазара няма да има неограничено предлагане на акции. В тази връзка се предвижда тримата да продават акции на траншове – един сега януари 2020 и един през септември 2020 г., като всеки транш има своите параметри.

Първият транш през януари ще продължи 5 работни дни от старт на търговията на БФБ. По време на този транш тримата продаващи държателя ще могат да предложат 7% от капитала на компанията на цена 7.60 лв. Ако всичките 7% бъдат изкупени преди края на първия транш, те ще могат да предложат още 7% на същата цена. Така общото предлагане през януари може да достигне максимум 14%.

След края на първия транш, тримата държатели се ангажират да не продават повече книжа до септември 2020 г., когато ще се проведе втори транш.

По време на вторият транш, те могат по своя преценка да предложат за продажба остатъка до 30% при цена определена на база 8.5 пъти нормализираната EBITDA, или оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизация, на компанията за 12-те месеца, завършващи на  30.06.2020 г.

Междувременно, очакваме да разпределим междинен дивидент, които по предварителни данни смятаме, че ще е около 4 млн. лв.

Така структурирана процедурата за продажба от една страна ще дава сигурност на потенциалните инвеститори, че няма да има неограничено предлагане на акции, а от друга страна ще донесе междинна текуща доходност на тези, които се включат на най-ранен етап в предлагането.

Защо предлагането е на два етапа?

Продаващите акционерите не желаят да бързат да продават всички оторизирани за предлагане акции на всяка цена. Нашите очаквания са, че цената през септември ще е по-близо до техните очаквания, допълнително подкрепена от резултатите към 30 юни, и отношението на компанията към влезлите на първи транш инвеститори. Това ще допринесе за постигане на баланс между най-адекватната оценка за компанията и спокойствие за инвеститорите по отношение на предлагането на книжа на пазара. Респективно наесен се предвижда по-голямо количество на вероятно по-висока цена.

Нови или стари акции ще бъдат предлагани?

Както споменах, говорим само за съществуващи вече акции. Няма да има предлагане на нови акции.

Защо собствениците правят частичен изход от инвестицията, очакват ли бъдещ потенциал?

Компанията вече е достигнала достатъчно ниво на зрялост, така че да поеме по пътя на публичността и да привлече нови инвеститори. Това най-малко ще увеличи имиджа и пред потенциални и съществуващи партньори. Настоящите акционери са твърдо убедени в потенциала на компанията. Затова и са склонни да се разделят само с 30% от нея на този етап – дял, който дава добър размер на свободно търгуемите акции, така че книжата да са интересни както за малки, така и за големи инвеститори.

Консолидираните продажби през 2019 г. намаляват, а EBITDA и печалбата се увеличават, как е възможно това? Не е ли това типичното надуване преди IPO, което сме виждали често?

Не. Както вече коментирах при обявяването на предварителните резултати, причина за спада на консолидираните приходи са по-ниските препродажби на някои категории оборудване в Сърбия, Черна Гора, Босна и Словения, които са перо с типично по-ниска рентабилност в сравнение с цялостното портфолио на Групата. Същевременно, продажбите ни във и от България, където типично реализираме решения с по-висока добавена стойност, продължиха да нарастват значително през 2019 г. Увеличаването на приходите с по-висока рентабилност и понижаването на тези с по-ниска такава е причината за коментираното подобряване на рентабилността въпреки лекия спад в общите приходи.

Има ли отстъпка от реалната цена, например 30%, което да гарантира успешен старт на цената след предлагането?

Минималната цена бе определена на база на заявения предварителен интерес от страна на потенциални инвеститори, както и на база на сравнителната стойност на компании, които могат да се разглеждат като аналози на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“. Аналогични компании се търгуват на значително по-високи нива като пазарни множители спрямо минималната цена на ТБС Груп. Затова смятам, че последната дава адекватна отстъпка за потенциалните инвеститори.

Има ли бизнесът на Телелинк естествени защити, както обича Бъфет?

Считаме, че имаме редица конкурентни предимства от ресурсно и продуктово естество, но може би най-устойчивите от тях са свързани именно с дългогодишните ни инвестиции в развитието на широк екип и организация за обслужване с високо ниво на компетентност, иновативност и ориентация към потребностите на проекта и клиента. Това са неща, които не се градят бързо и лесно и в които малко подобни на нас компании инвестират.

Гаранция за тяхната устойчивост са и принципите, на които са дългосрочно подчинени. За човешките ни ресурси това включва поощряването на кариерното развитие и иновативността и мотивацията, която създаваме чрез възможностите за пряко участие не само в реализацията, но и в дефинирането на комплексни и иновативни решения и проекти. Те ни позволяват да продължаваме да успяваме в привличането и задържането на инженерни кадри на приемлива цена въпреки високото им търсене на пазара като цяло. 

От своя страна, философията ни на обслужване е базирана не само на нашата висока и комплексна технологична компетентност, но и на съобразяването на предлаганите решения с мащаба и технологичната зрялост на различните клиенти, гъвкавостта и готовността ни да направим необходимото, за да бъдат проектът и услугата реално работещи за клиента, както и умението ни да дефинираме всеобхватни и сложни решения като прости и ясни за клиента продукти и услуги.

Именно тези предимства са ни помагали и продължават да ни помагат да печелим бизнес, включително мултинационални клиенти, в конкуренция със силни местни и водещи международни компании не толкова чрез ценово предимство, колкото на база на полезността и качеството, което предлагаме.     

На борсата вече излезе ваш конкурент "Сирма груп холдинг", която също е и системен интегратор, но акциите и загубиха 50% от цената на IPO-то, каква е гаранцията, че при вас ще има успех?

Не смятам, че можем да говорим за пряк паралел между двете предлагания и компании, Въпреки че оперираме частично на един пазар, Сирма е по-скоро софтуерен разработчик, а ние по-скоро системен интегратор, т.е. говорим за различни бизнес модели. Различни са и продуктовото, и териториално ни портфолио, и редица други характеристики на бизнеса. Различна е и формата на предлагането, което при тях беше свързано с увеличение на капитала, а при нас – със съществуващи акции.

Целият ни екип искрено вярва в потенциала на Групата, обединявана от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, и смятаме, че общата ни визия за компанията ще прелее и в представянето на акциите на дружеството на фондовата борса. Считам, че ангажиментът на всички настоящи акционери да запазят най-малко половината от настоящото си участие в капитала на компанията и след края на предлагането е достатъчно показателен за това, че и те споделят същата увереност. 

Гледайки назад на борсата ни IPO са правили и други системни интегратори като Специализирани бизнес системи АД и Бианор АД през 2007 г., но вече са дори позабравени поради ниските цени, има ли опасност след 10 години и Телелинк да е позабравено?

Градим бизнес повече от 15 години. Най-доброто за компанията тепърва предстои, а технологичният сектор изобилства от възможности, от които да се възползваме. Свързаността, сигурността и продуктивността на информацията и бизнес процесите ще продължават да са на дневен ред още дълго, а с това и ние. Предпоставка да успеем да се възползваме от това са както доказаният ни опит и екип, така и нашата постоянна иновативност, ясната ни визия и реалните ни конкурентни предимства както спрямо местните, така и спрямо водещи международни компании.

Какъв е делът на т. нар. Government relation, или поръчки от държавата, общините, общински и държавни фирми и институции, в приходите на Телелинк?

Делът на публичния сектор в приходите на Групата исторически е между около една шеста и една трета.

Планирате ли да подпрете цената, ако започне да пада след IPO-то?

След старта на търговията „Елана трейдинг“ ще е маркет мейкър на книжата. Допълнително, планираме да разработим и план за стимулиране на служителите си чрез участието им в капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД. За целта на плана ще използваме обратно изкупени акции, детайлите за което ще оповестим своевременно. Самият план и процедура за обратно изкупуване, разбира се, също ще бъдат обсъдени и предварително гласувани от акционерите.

Ще има ли независим директор с блокираща квота в Съвета на директорите Ви, някой които да защитава интересите на новите акционери, някой от капиталовия пазар?

Като цяло сме отворени към идеята за присъствие на миноритарни акционери в Надзорния съвет на компанията с наблюдателна функция. Това ще им даде възможност да следят отблизо управлението на бизнеса.

Обявявате, че ще изплатите дивидент от 4 млн. лв., което дава около 4% дивидентна доходност, досега разпределяли ли сте си дивидент и колко?

Исторически, дружествата от Групата  са разпределяли дивиденти и в бъдеще ще продължат да го правят.

Обявихте, че 50% от печалбата ще се разпределя като дивидент, това ще залегне ли в устава, включително че дъщерните ще разпределят 50% от печалбата си към майката?

В устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е записано, че компанията възнамерява да разпределя под формата на дивиденти най-малко 50% от подлежащата за разпределение печалба за изминалата финансова година или полугодие. Въпреки че в уставите на отделните дъщерни дружества няма подобни клаузи, естествено планираме именно те да са източник на печалбата, съответно дивидентите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, включително на очаквания дивидент от 4 млн. лв. за 2020 г.

Кои са основните акционери в Телелинк АД, с какви дялове са?

Мажоритарен собственик на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е Любомир Минчев с 83.65%. Останали са миноритарни, със значително по-малки дялове, в т.ч. Иво Евгениев и Спас Шопов с по 6.175% всеки и четирима други акционери с дялове от по 1%.

Имали ли са основните акционери в Телелинк АД участие в публични дружества, листвани на БФБ досега и спазвали ли са т. нар. добри корпоративни практики?

Доколкото ми е известно, досега г-н Минчев не е имал участие в други публични дружества, или поне не и значително такова.

В кои други компании участват основните акционери на Телелинк?

Г-н Минчев е мажоритарен собственик и на „Телелинк България“ АД, което притежава дъщерни дружества в България, Македония, Румъния, Германия и Великобритания, работещи по интеграцията на физическата мрежова инфраструктура, технологии за физическа сигурност и индустриалната автоматизация, разработката на собствени продукти в областта на Интелигентните градски системи, Интернет на нещата и др. Участва и в други компании в технологичната сфера като Фийлд-он-трак, Тайгър Технолоджис, Софтгруп и Сайнет, разработващи разнообразни софтуерно базирани системи в области като управление на инфраструктурните дейности, фармацевтичното производство, мултимедия, решения за МСП, управление на данни и изкуствен интелект. Като цяло, дейността и бизнес моделът на тези компании са различни от и не се конкурират с тези на Телелинк Бизнес Сървисис.

По статията работиха: автор Мариян Йорданов, редактор Бойчо Попов

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (4)

0
 
3
 
4
преди 2 месеца
Не виждам отстъпката
0
 
11
 
3
преди 2 месеца
Няма профилна снимка
Публична компания с 14% фрий флот до септември?!?! Странно разбиране за публичност.
4
 
13
 
2
преди 2 месеца
Ха-ха каква героична поза... нареждам се на опашката...
10
 
23
 
1
преди 2 месеца
Няма профилна снимка
Ще се изнрнадам, ако IPO-то е успешно. Вече почти не познавам хора, които да държат български акции. Последния пример беше Градус, голямо говорене и тупане в гърдите беше, а после акциите тръгнаха надолу. Поне за себе си съм решил - стоя далече от български акции и изцяло далече от БФБ.

Още от Имената на бизнеса
Доц. д-р Вазов: От държавата зависи последващото възстановяване на икономиката