Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

КФН вписа емисията от увеличението на капитала на „Холдинг Център“ АД

Ограничава се пускането на пазара, разпространението и продажбата на договори за разлики на непрофесионални клиенти

КФН вписа емисията от увеличението на капитала на „Холдинг Център“ АД

Снимка: Pixabay

 

Комисията за финансов надзор е вписала емисия в размер на 576 152 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Холдинг Център” АД, гр. София. Това става ясно от решенията на регулатора, взети по време на вчерашното му заседание.

Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 159 758 лева на 735 910 лева. Тя е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Надзорът е одобрил Биляна Енчева Вълчева и Мария Стоянова Масларова-Гъркова за независими членове на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

Одобрена е и Полина Радославова Маринова за управител на инвестиционен посредник „Гранд Кепитал“ ООД (предишно наименование „Файнекс“ ООД).

Цветан Пелов Кадийски е одобрен за член на Управителния съвет на „Застрахователна компания България“ АД.
Одобрени са промени в устава на „Пълдин лайън груп” АДСИЦ, гр. Пловдив, както и в устава на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, гр. София.

Комисията е вписала „Астра Риск Адвайзорс“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

КФН е утвърдила „РСМ БГ” ЕООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на ЖЗК „Съгласие” АД.

„Грант Торнтон” ООД и „РСМ БГ” ЕООД са утвърдени като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗД „Съгласие” АД.

Комисията е открила административно производство за издаване на общ административен акт за ограничаване пускането на пазара, разпространението и продажбата на договори за разлики (ДЗР) на непрофесионални клиенти. Взетото решение е на основание чл. 42, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти (Регламент (ЕС) № 600/2014) за ограничаване на пускането на пазара, разпространението и продажбата на договори за разлики (ДЗР) на непрофесионални клиенти във връзка с Решение на Европейския орган за ценни книжа и пазари по чл. 42, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 600/2014. (Проектът на акта е публикуван на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба“, рубрика „Обществени консултации” и срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец до 25 юли 2019 г. включително)

На първо четене е приет Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 19 юни 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 25 юли 2019 г. включително).

КФН е уведомила компетентните органи на Белгия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Дания, Великобритания, Гърция, Португалия, Испания, Австрия, Финландия, Швеция, Кипър, Полша, Унгария, Чехия, Румъния относно решението на „ЗАД Армеец” АД да преустанови дейността си при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на техните държави. 

Надзорът е изпратил писмо до „Сии имоти“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на промени в устава на дружеството.

Писмо е изпратено и до инвестиционния посредник „Коактории Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаването на одобрение за разширяване на обхвата на издадения лиценз.

По статията работи: Магдалена Иванова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Новини и анализи
Елхим и ХЕС с ръст на печалбата, М+С и Роза - със спад