Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Общи събрания

Спиди АД

Общо събрание на акционерите

Спиди АД-София (0SP)свиква ОСА на 23.06.2017 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 115Н, Новотел София, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя печалбата на дружеството за 2016 г. в размер на 7 732 827.64 лв., както следва:
Сума в размер на 10% от увеличението на капитала съгласно решение на ОСА от 14.12.2016 год. – във Фонд Резервен;
Сума в размер на 6 029 588.47 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите, или брутен дивидент от 1.13 лв. на акция;
Остатъкът от печалбата за 2016 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба;
- Решение във връзка с Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Констатиране на резултатите от проведеното увеличение на капитала съгласно решение на ОСА от 14.12.2016 год. и приемане на съответни промени в Устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2017 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.06.2017 год. 

По статията работи: Веселина Василева
Още по темата: Общи събрания

Последни новини

Коментари (0)


Още от Общи събрания
Риъл Булленд АД