IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Таксите и удръжките формират 81,3% от приходите на пенсионните фондове

Към 30 септември от инвестиционни такси дружествата получават 57,7 млн. лв., а от вноски - 44,2 млн. лв.

11:34 | 13.11.15 г. 9
Автор - снимка
Създател
Таксите и удръжките формират 81,3% от приходите на пенсионните фондове

Към 30 септември 2015 г. делът на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителните дружества (ПОД) за обслужването на партидите на осигурените лица, в общите им приходи нараства до 81,26% от 79,78%, колкото беше в края на юни, показват изчисленията на Investor.bg на база предварителните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за дейността на пенсионните фондове.

Общите им приходи се покачват с 15%, активите – с 12,5%, а нетната печалба – с 16,7% на годишна база.

От общите приходи на фондовете в размер на 128,872 млн. лв. от тях приходите от такси и удръжки възлизат на 104,721 млн. лв., като растат с 13% на годишна база. Останалите 8,81 млн. лв. са приходите от управление на собствени средства, които обаче намаляват с 34% спрямо деветмесечието на 2014 г.

Отделно, 57,738 млн. лв. са само приходите от инвестиционната такса, която ПОД събират. Тя формира 55,14% от приходите от такси и удръжки на фондовете, разкриват още изчисленията на Investor.bg. Други 44,174 млн. лв. идват от осигурителни вноски на осигурените. От вноски фондовете генерират 42,18% от приходите си от такси и удръжки. Останалите 2,68%, или общо 2,8 млн. лв., се падат на еднократната встъпителна такса и на другите такси, които събират фондовете, като например тези за промяна на участието, изтегляне на средства или за получаване на допълнителна информация.

Приетите тази година промени в Кодекса за социално осигуряване предвиждат от 2016 г. осигурените лица да не плащат такса, когато прехвърлят партидата си между пенсионните фондове в страната. По това перо секторът може да се лиши от приходи за около 3-4 млн. лв. годишно. Осигурените лица ще дължат единствено такса от 10 лв., когато прехвърлят индивидуална партида от България в друг пенсионен фонд от Европейския съюз.

Освен това догодина удръжката от всяка осигурителна вноска се предвижда да бъде 4,5%, през 2017 г. да намалее до 4,25%, през 2018 г. – до 4%, а през 2019 г. - до 3,75%. Инвестиционната такса, която се начислява на базата на нетните активи на дружествата, пък ще бъде 0,9% от догодина, като ще намалее до 0,85% през 2017 г., до 0,8% през 2018 г. и до 0,75% от 2019 г. Сега тя е 1%.

Общите разходи на фондовете пък нарастват с 13,8% на годишна база до 76,727 млн. лв. Статистиката разкрива, че пенсионните компании харчат повече за управление на собствени средства, отколкото получават от тази своя дейност, а именно - 11,866 млн. лв. при 8,81 млн. лв., съответно. Изводите са, че приходите от такси и удръжки напълно компенсират спада на приходите от управлението на собствени средства и заради това общите приходи се оказват над общите разходи. Това, разбира се, позволява на фондовете да генерират печалби.

Финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества (в хил. лв.)
Финансови показатели Деветмесечие на 2014 г. Деветмесечие на 2015 г. Изменение Изменение в %
Общо приходи в т.ч. 111 991 128 872 16 881 15,07%
Приходи от такси и удръжки 92 710 104 721 12 011 12,96%
Приходи от управление на собствени средства 13 341 8 810 -4 531 -33,96%
Общо разходи в т.ч. 67 437 76 727 9 290 13,78%
Разходи за управление на собствени средства 6 129 11 866 5 737 93,60%
Финансов резултат преди данъци 44 554 52 145 7 591 17,04%
Нетен финансов резултат 44 044 51 406 7 362 16,72%

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Активите на 9-те пенсионноосигурителни дружества, който извършват дейност у нас, продължават да растат и в края на септември 2015 г. са за рекордните 8,887 млрд. лв. В сумата не се включват активите на ПОД Утре, чийто лиценз бе отнет през август от КФН, което се пада през третото тримесечие. Поради тази причина показателите на дружеството фигурират в статистиката за деветмесечието. Включвайки ги, активите на пенсионните фондове възлизат на дори 8,891 млрд. лв., показват изчисленията на Investor.bg.

По обем на активите трите най-големи ПОД са Доверие с 2,37 млрд. лв., Алианц с 2,043 млрд. лв. и ДСК-Родина с 1,182 млрд. лв. През деветмесечието на 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. трите дружества са първи по пазарен дял, като общо държат 63% от пазара, и по абсолютен ръст на активите.

Балансови активи на пенсионноосигурителните дружества (в хил. лв.)
ПОД

Девет-

месечие на 2014 г.

Девет-

месечие на 2015 г.

Изменение

Изменение в %

Пазарен дял

по обем на активите

ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 2 180 251 2 370 056 189 805 8,71% 26,66%
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 964 164 1 063 156 98 992 10,27% 11,97%
ПОК "ДСК-РОДИНА" АД 982 597 1 181 575 198 978 20,25% 13,28%
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1 836 353 2 043 334 206 981 11,27% 23%
"ЕН ЕН ПОД" ЕАД 825 458 921 335 95 877 11,62% 10,37%
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" 786 395 905 270 118 875 15,12% 10,19%
ПОД "БЪДЕЩЕ" АД 149 978 181 226 31 248 20,84% 2,04%
ПОД "ТОПЛИНА" АД 114 282 132 269 17 987 15,74% 1,49%
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 63 331 88 800 25 469 40,22% 1%
"ПОД УТРЕ" АД 4 998 4 217 -781 -15,63%
ОБЩО 7 907 807 8 891 238 983 431 12,44% 100%
ОБЩО без "ПОД УТРЕ" АД 7 902 809 8 887 021 984 212 12,45%

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

ПОД Доверие е първо и по брой на осигурените лица, но през периода бележи отлив на осигурени спрямо деветмесечието на миналата година. Към 30 септември 2015 г. в Доверие се осигуряват 1 186 349 лица, или с 0,67% по-малко спрямо година по-рано.

Втората пенсионна компания по брой на осигурените – Алианц, бележи 2,9% годишен ръст на лицата до 985 138 броя. Най-голям абсолютен прираст на осигурените пък бележи ДСК-Родина – с 35 757 лица до 554 263.

Брой на осигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
ПОД Деветмесечие на 2014 г. Деветмесечие на 2015 г. Изменение в бр. Изменение в %
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1 194 305 1 186 349 -7 956 -0,67%
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 957 378 985 138 27 760 2,90%
ПОК "ДСК-РОДИНА" АД 518 506 554 263 35 757 6,90%
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 512 591 509 538 -3 053 -0,60%
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" 410 656 421 912 11 256 2,74%
"ЕН ЕН ПОД" ЕАД 365 554 374 438 8 884 2,43%
ПОД "БЪДЕЩЕ" АД 156 436 171 297 14 861 9,50%
ПОД "ТОПЛИНА" АД 86 438 88 851 2 413 2,79%
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 57 834 69 182 11 348 19,62%
ОБЩО 4 259 698 4 360 968 101 270 2,38%

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Индустрията печели нетно 51,406 млн. лв. в края на септември 2015 г. Нито едно от 9-те дружества не е на загуба. Изключение прави ПОД Утре, което ако се изключи от статистиката, подобрява положителният финансов резултат на системата до 51,948 млн. лв., което е ръст от 17,9% на годишна база, показват изчисленията на Investor.bg

През деветмесечието на 2015 г. с най-голям абсолютен прираст на печалбата е ПОК Съгласие – с 5 млн. лв. до 12,628 млн. лв. Най-голям е резултатът на Алианц – 14 млн. лв. Спад пък бележи единствено ЦКБ-Сила – с 4,3 млн. лв. до 1,5 млн. лв.

Нетна печалба на пенсионноосигурителните дружества (в хил. лв.)
ПОД Деветмесечие на 2014 г. Деветмесечие на 2015 г. Изменение Изменение в %
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 11 979 14 038 2 059 17,19%
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 13 144 13 440 296 2,25%
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 7 557 12 628 5 071 67,10%
ПОК "ДСК-РОДИНА" АД 4 582 6 646 2 064 45,05%
"ЕН ЕН ПОД" ЕАД 1 844 2 657 813 44,09%
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" 5 771 1 499 -4 272 -74,03%
ПОД "БЪДЕЩЕ" АД 142 643 501 352,82%
ПОД "ТОПЛИНА" АД 99 275 176 177,78%
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД -1 057 122 1 179 -
"ПОД УТРЕ" АД -17 -542 -525 -
ОБЩО 44 044 51 406 7 362 16,72%
ОБЩО без "ПОД УТРЕ" АД 44 061 51 948 7 887 17,90%

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:53 | 13.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

9
rate up comment 5 rate down comment 3
993
преди 8 години
Какви 15% бълнуваш Боянчо? ***! Аде бегай на Орлов Мост!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 3 rate down comment 3
993
преди 8 години
Какви 15% бълнуваш Боянчо? ***! Аде бегай на Орлов Мост!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 4 rate down comment 1
redcretin
преди 8 години
Ми вие баш от тях си гепите по тоя начин, да не е от другиго?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 6 rate down comment 2
Боян
преди 8 години
Абе ***, кое му е пазарното тука ве ***. Кой иска да е безплатно??? Ама я ми кажи някоя финансова институция която да ти прибира 15 % от парите в момента в който ги инвестираш при нея??? И после ти дават доходност да кажеш 5 % която не е защото са вложили някъде парите а просто е част от парите които са ти взели, егати сигурната пирамида която ти гарантира 10 % печалба БЕЗ ДА СИ МРЪДНЕШ ПРЪСТА И ДА РИСКУВАШ НИЩО. Мръсни *** като всичко в тая държава цоца си ЗАКОННО и БЕЗ НИКАКЪВ РИСК. Това ако някой казва, че е пазарно и е в интерес на хората значи и той цоца от тая схема.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 12 rate down comment 1
firstcmt
преди 8 години
За какъв пазар говориш, при положение, че всички ПОД- ва "цакат" максималната позволена такса. За каква конкуренция става въпрос.... И колко им е удобно като кажат, че по закон е така. Като при бензиностанциите - всички са забили на една и съща цена.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 5 rate down comment 0
firstcmt
преди 8 години
За какъв пазар говориш, при положение, че всички ПОД- ва "цакат" максималната позволена такса. За каква конкуренция става въпрос.... И колко им е удобно като кажат, че по закон е така. Като при бензиностанциите - всички са забили на една и съща цена.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 7 rate down comment 8
993
преди 8 години
Статистики от КФН и ний можем да четем. Анализът куца сериозно... Това финансова журналистика ли е или сричане от 3-ти клас?! Свиленчо може да обясни, че това е услуга като всяка финансова такава и си има цена. Колко трябва да бъде решава пазара, държавата, клиентите... А mick толкова ***, че няма да го коментирам. Соца от България не си е отишъл... Всеки иска безплатно (паркиране, здравно, образование, банкиране, застраховки и всякакви други услуги), без да си задава въпроса кой плаща сметката! Ще чакаме НОИ да ни плаща високите пенсии, само че колко ще бъдат балъците да плащат вноски? Тогава ще видите как се плащат пенсии директно от данъци! Сега са "само" 50%, СЛЕД 20г още повече... ;-) Вервайте в Държавата!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 6 rate down comment 4
Императорът
преди 8 години
И как точно да печелят от парите, които са събрали? Предлагаш да гепят от партидите на хората ли?Ного полезна информация - браво, Инвесторът.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 13 rate down comment 5
mick
преди 8 години
Значи тия не печелят от парите които са събрали - ами само цакат с такси.Че то по-добре хората да си държат парите в буркан, че няма такси.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още