IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Законови промени позволяват общото събрание в блока да се провежда и онлайн

Законопроектът за изменение и допълнение на ЗУЕС беше приет от служебното правителство

16:35 | 02.11.22 г.
Снимка: Боби Тошев, БГНЕС
Снимка: Боби Тошев, БГНЕС

Правителството прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), който улеснява достъпа до средства за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, съобщават от правителствения пресцентър.

Предложените промени в закона от служебното правителство бяха в процес на обществено обсъждане до 3 октомври.

За да се улеснят инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка със специално предназначение за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост. Това ще улесни и кандидатстването по колективни кредити пред различни финансови институции, съобщава МС. Разпореждането с този ресурс ще може да се извършва от председателя на управителния съвет въз основа на решение, прието от общото събрание.

Кандидатстването за енергийно обновяване на жилищата се очаква да започне от средата на ноември. Разработеният проект на документи и насоките за кандидатстване беше в процес на обществено обсъждане до 30 октомври.

Една от важните промени в ЗУЕС предвижда в изрично изброени в закона случаи общото събрание да може да се провежда чрез онлайн връзка, а не само присъствено. Така според правителството се увеличават възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и се създават условия за по-добра комуникация в етажната собственост.

В законопроекта е направено предложение и за неприсъствено гласуване на решение на общото събрание. То ще може да се извърши до седем дни преди провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет, или изпратена на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис.

Отпада нормативно определената възможност за отлагане на общото събрание за следващия ден в случаите, когато не е налице изискуемият кворум. Според изменението общото събрание ще се отлага с един час и ще се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

С промените се вменява задължение всеки собственик или ползвател в срок до петнадесет дни от придобиване правото на собственост или ползване на самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем или встъпване в друго правоотношение, допускащо пребиваване на лица, различни от собственика в самостоятелния обект, да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на съответните данни. При неизпълнение на това задължение е предвидена глоба от 50 до 250 лв. за физическо лице или имуществена санкция от 100 до 500 лв. за юридическо лице.

Предвижда се книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид. Данните в нея ще се съобщават на управителния съвет чрез декларация по образец.

В законопроекта се предлага заплащане на възнаграждение без значение дали управител е собственик на жилище в сградата или управлението е възложено на търговец, занимаващ се с управление на етажна собственост. Въвежда се и задължението на етажната собственост да избере контролен съвет или контрольор, като за тях също е предвидено заплащане на възнаграждение. Общото събрание има възможност да гласува тези възнаграждения да не се плащат освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец. Запазва се принципът децата, ненавършили 6-годишна възраст, да бъдат освободени от разходи за управление и поддръжка. Управителят на етажната собственост ще е длъжен всеки месец да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите за месеца.

Със законопроекта се регламентира професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради. По този начин според правителството ще се подобри контролът върху компаниите, извършващи тази дейност, и ще се гарантира по-голяма отговорност спрямо потребителите.

Въвежда се изискването лицата, които управляват и поддържат етажната собственост, да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на физическите лица  търговци, които не могат да бъдат професионални управители. Всички те ще бъдат вписани в специална единна информационна система, която обединява два публични централизирани електронни регистъра: Регистър на професионалните управители на етажна собственост и Регистър на етажната собственост, съдържащ данни за сдруженията на собствениците на територията на България, както и за управителни съвети на етажна собственост на територията на страната, регистър към МРРБ и ще получат удостоверяващ документ.

Регистрацията на професионалните управители  търговци е със срок на действие до пет години и вписаните търговци ще трябва да обновяват информацията в него всеки път, когато настъпят нови обстоятелства, които засягат изискванията към тях. Предвижда се ако професионален управител търговец, който извършва управление на етажна собственост е без необходимото по този закон удостоверение за регистрация или продължава да осъществява такава дейност след заличаване на регистрацията, да се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1500 лв. до 2000 лв.

За да бъдат вписани в регистъра и да могат да упражняват дейността на територията на страната, професионалните домоуправители търговци ще трябва да отговарят на определени условия: да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани, да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност, да нямат публични задължения, с изключение на задълженията по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения, както и да имат осигурен административен капацитет от минимум едно лице, наето по трудов договор.

За професионалните управители търговци се въвежда и изискване ежегодно без прекъсване да поддържат застраховка „Професионална отговорност“, която ще покрива вреди, причинени при и по повод упражняване на дейността. Целта на промените според правителството е правата на потребителите на услугата да бъдат максимално защитени и да се гарантира високото ѝ качество.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 21:43 | 03.11.22 г.
Специални проекти виж още
Още от Новини виж още

Коментари

Финанси виж още