Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

2,3 млрд. лв. е излишъкът в бюджета към края на август

Данъчните постъпления са в размер на 21,3 млрд. лв. и са нараснали с 10% спрямо август 2017 г.

2,3 млрд. лв. е излишъкът в бюджета към края на август

Снимка: Архив Ройтерс

2,388 млрд. лв. е излишъкът в бюджета към края на август 2018 г., съобщава министерството на финансите. 

Излишъкът се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2535,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 147,1 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) към август 2018 г. са в размер на 25 975,8 млн. лв. или 68,0 на сто от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2397,7 млн. лв. (10,8 на сто), а постъпленията от помощи нарастват с 293,3 млн. лв. (29,5 на сто).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 21 344,1 млн. лв., което представлява 68,5 на сто от планираните за годината данъчни приходи. Съпоставено с данните към август 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 10,0 на сто (1941,6 млн. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 3978,3 млн. лв. или 69,1 на сто от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 422,9 млн. лева (11,9 на сто).

Приходите от косвени данъци са в размер на 10 348,2 млн. лв., което е 68,3 на сто от разчетите за годината. Съпоставено с данните към август 2017 г., постъпленията в групата нарастват със 706,2 млн. лв. (7,3 на сто).

Постъпленията от ДДС са в размер на 6777,1 млн. лв. или 69,3 на сто от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31 август 2018 г. е 67,0 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 3386,2 млн. лв. (65,8 на сто от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 157,4 млн. лв. или 82,8 на сто от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци) са в размер на 833,7 млн. лв. или 75,9 на сто изпълнение на годишните разчети.

Още по темата
Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6184,0 млн. лв., което представлява 67,7 на сто от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13,7 на сто (744,6 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 3343,6 млн. лв., което представлява 71,1 на сто изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1288,1 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към август възлизат на 23 587,7 млн. лв., което е 60,0 на сто от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 21 133,4 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 22 261,6 млн. лв., което представлява 59,7 на сто от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към август 2018 г. са в размер на 20 328,1 млн. лв. (65,4 на сто от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1895,8 млн. лв.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 август от централния бюджет възлиза на 738,2 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв1 към 31 август е 10,9 млрд. лв., в т.ч. 10,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

По статията работи: Божидарка Чобалигова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Правителството отпуска още средства за подкрепа на производството