Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Какво означават форсмажор и стопанска непоносимост и какви стъпки за защита изискват?

Често задаван въпрос е дали разпространението на COVID-19 може да освободи компаниите от изпълнение на задълженията им?

Какво означават форсмажор и стопанска непоносимост и какви стъпки за защита изискват?

Снимка: Pixabay

Мерките срещу разпространението на COVID-19 могат да имат различен ефект върху дейността на бизнеса и изпълнението на договорите. Това поставя на изпитание изпълнението на задълженията на компаниите по сключените от тях договори. Често задаван въпрос е дали разпространението на COVID-19 може да освободи компаниите от изпълнение на задълженията им? В този контекст напоследък все повече се говори за форсмажор или настъпване на стопанска непоносимост.

Още по темата

Какво означават понятията форсмажор (или на български „непреодолима сила“) и стопанска непоносимост? 

Непреодолима сила

Непреодолимата сила е средство за защита при опасност от неизпълнение на задължение по договор. Всеки договор се сключва, за да се постигне определен резултат. Ако двете страни изпълнят задълженията си по договора, този резултат обикновено е постигнат.

Ако резултатът не е постигнат, в повечето случаи е налице  неизпълнение. Тогава се поставя въпросът как да се уредят взаимоотношенията между страните – може ли да се поправи създаденото положение, коя страна трябва да носи отговорност и коя страна трябва да понесе вредите. Правото се занимава с неизпълнението, като разпределя риска и вредите, тъй като неизпълнението обикновено е стопански проблем.

Много важен момент при неизпълнението е вината. Ако длъжникът е виновен, той носи отговорност за неизпълнението. Ако обаче длъжникът не е виновен, той би могъл  да се освободи от отговорност. 

Тук на помощ идва специалната уредба на непреодолимата сила по чл. 306 от Търговския закон, която намира приложение именно при невиновна невъзможност за изпълнение.

В теорията и практиката се прави разграничение между случайно събитие и непреодолима сила.  Случайното събитие е непредвидимо и непреодолимо, но ако би било предвидено, би могло и да бъде преодоляно. Основната отлика на непреодолимата сила е нейната непредотвратимост..

Представлява ли COVID-19 или извънредните мерки, приети с новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП), непреодолима сила?

Някои автори класифицират епидемията като случайно събитие, защото в зависимост от напредъка на познанията в медицината и развитието на науката, ако би била предвидима, може и да бъде предотвратима. Други автори са категорични, че не самата епидемия, а актовете на властта, на държавните органи, какъвто е ЗМДИП, представляват непреодолима сила. Тепърва ще се създаде съдебната практика по отношение на COVID-19 и извънредното законодателство.  

Нашият Върховен касационен съд (ВКС) в досегашната си практика приема, че е налице непреодолима сила, когато за длъжника съществува невъзможност за изпълнение, която не може да му се вмени във вина, поради настъпването на непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Налице ли е ли непреодолима сила, дали тя е приложима към всеки отделен договор – удачно е всяка компания да направи такъв анализ.  Как може да стане това?

След като вече сте направили дю дилиджънс на договорите си и сте установили, че е налице неизпълнение, ако не сте успели да постигнете споразумение с Вашия партньор и в договора Ви няма форсмажорна клауза, можете да се позовете директно на закона.  Какво трябва да направите:

·     Потвърдете дали договорът е сключен преди наличието на непреодолимата сила, която твърдите. Тук моментът е много важен – дали ще се приеме например, че е налице от форсмажор от възникването на COVID-19 в Ухан, от датата на обявяването на COVID-19 за световна пандемия, от датата на влизане сила на ЗМДИП – може да има много хипотези, в зависимост какво твърдите в конкретния случай. 

·     Установете точно кои задължения не сте в състояние да изпълните.

·     Уверете се, че наистина е налице невъзможност да изпълните задълженията, а не просто, че те са обременителни за вас. Според ВКС не е налице непреодолима сила, когато изпълнението е възможно, но поради изменение на икономическата конюнктура би довело до несправедливо ощетяване на едната страна. Тук е важно да се подчертае, че има специална разпоредба в закона и константна съдебна практика, че липсата на парични средства не може да се счете за непреодолима сила.

·     Изследвайте причинно-следствена връзка - дали невъзможността да се изпълнят задълженията се дължи на наличието на COVID-19, свързаните събития, напр. актовете и мерките на властта за справяне с епидемията и последиците от нея, или на други причини.

·     Дали не сте в забава на изпълнението преди COVID-19?

·     Снабдете се с необходимите доказателства, подкрепящи невъзможността за изпълнение на договора. Непреодолимата сила се доказва от длъжника. Помислете за издаване на сертификат за форсмажор от търговска палата (макар че той може да бъде оборен от насрещната страна), документи относно невъзможността за ползване на работна сила поради ефекта на пандемията, документи, доказващи забава във веригата на доставки поради транспортни забрани, както и доказателства за всички други мерки, които сте взели за предотвратяване на последствията от непреодолимата сила и които не са дали резултат.

·     Информирайте Вашия партньор за невъзможността да изпълните договора поради непреодолима сила.

·     Помислете дали искате да настъпят последиците на непреодолимата сила. Изпълнението на задълженията спира, докато трае непреодолимата сила, ако тя има временен характер.  Ако сте на страната на длъжника, Вие се освобождавате от отговорност поради невиновна невъзможност за изпълнение и не дължите обезщетение за вреди. Договорът може да бъде прекратен, ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че кредиторът няма интерес от изпълнението.


Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Хампарцумян: Не се очертава ръст на лихвите по кредитите заради COVID кризата