Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Нина Стоянова: БНБ акцентира върху сигурността на платежните операции

Стойността на обработените плащания от системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС се увеличи с 32,3% на годишна база през 2018 г., посочи подуправителят на БНБ

Нина Стоянова: БНБ акцентира върху сигурността на платежните операции

Снимка: Архив Ройтерс

Основен акцент в работата ни през тази година е сигурността на изпълнение на платежните операции. Това обяви Нина Стоянова, подуправител на БНБ и ръководител на управление „Банково“, при откриването на 21-ия финансов технологичен форум „Метаморфозите на един сектор – дигиталният свят на финансите“.

Още по темата

Тя информира, че предстои предприемането на мерки за въвеждане изискванията на регламент на ЕС за допълнение на европейската директива за регулаторните технически стандарти за по-задълбочено установяване на идентичността на клиента.

“Най-късно до 14 септември 2019 г. е необходимо доставчиците на платежни услуги да осигурят пълно прилагане на задълбочено установяване на идентичността на платеца по отношение на всички услуги, извършвани по електронен път”, напомни Стоянова и обясни, че то се основава на използването на поне два независими елемента за идентификация при плащане – парола и еднократен динамичен код, генериран чрез токен устройство, или съобщение през мобилния телефон.

Подуправителят на БНБ каза, че дигитализацията на финансовите услуги има все по-важна роля при дефинирането и изпълнението на бизнес процесите на дружествата от финансовия сектор. “Ползвателите на платежни услуги изискват от доставчиците осигуряването на бързи и сигурни услуги, обемът на услугите, предоставяни дистанционно и по електронен път, бързо нараства. За последните три години, за които разполагаме с окончателни данни в платежната статистика (2015 – 2017 г.), броят на картовите плащания, извършени чрез виртуално терминално устройство ПОС, се е увеличил с 43%, а стойността им – с 91%, посочи тя.

Нина Стоянова съобщи, че през 2017 г. 56% от нарежданията за кредитен превод са били направени от ползвателите по електронен път, което представлява две трети от общата стойност на всички кредитни преводи.

През последните няколко години се наблюдава постоянно нарастване на обработените плащания през системите БИСЕРА6 и БОРИКА. За 2017 г. нарастването при БИСЕРА6 е 8,2% по брой и 8,8% по стойност, а при БОРИКА – съответно 14,5% и 13%. Данните за 2018 г. показват, че стойността на обработените плащания от системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС, оперирана от БНБ, се е увеличила с 32,3%, а техният брой – със 7,2% спрямо предходната година.

По отношение на плащанията в евро през системния компонент TARGET2-BNB, опериран от БНБ, за 2018 г. при броя на трансакциите се наблюдава увеличение с 22,4% спрямо 2017 г. и с близо 31% спрямо 2016 г. По отношение на стойността на обработените плащания също се наблюдава нарастване – с 27,4% спрямо 2017 г. и с близо 30% спрямо 2016 г.

Подуправителят на централната банка напомни , че до 14 септември банките трябва да въведат изискванията към интерфейсите, чрез които те трябва да осигурят достъпност до своите системи на доставчиците на новите два вида платежни услуги – по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка. Тези две нови платежни услуги ще се извършват изцяло в интернет среда.

Всички участници в TARGET2 – банки и системни оператори са задължени да извършват ежегодна оценка на информационната си сигурност по определена от ЕЦБ методология в съответствие със Стратегията за намаляване на риска при големите плащания на Комитета по плащанията и пазарна инфраструктура към Банката за международни разплащания (BIS) и с Принципите за инфраструктурите на финансовите пазари на BIS-IOSCO.

"За да се повиши информационната сигурност на вътрешните системи на банките, в контекста на опасността от кибератаки, SWIFT, като компания за мрежови услуги, прие нова политика, която изисква всяка организация, която я ползва, да извърши самооценка на информационната сигурност на своята инфраструктура по определени критерии", каза Нина Стоянова.

По думите ѝ при взаимно съгласие банките могат да предоставят достъп до самооценките си и на други организации в мрежата на SWIFT, като по този начин те могат да проверят какво е нивото на информационна сигурност на техните контрагенти.

Важна промяна, която се очаква да окаже влияние върху пазара на платежните услуги, е приетият от Европейския парламент и на Съвета регламент за презграничните плащания в рамките на общността. С него се въвежда изискването доставчиците на платежни услуги в държавите – членки извън еврозоната, да прилагат равни такси за презграничните плащания в евро и за националните плащания на същата стойност във валутата на съответната страна.

Investor.bg припомня, че досега такова изискване съществуваше в регламента само по отношение на равни такси при националните и презграничните плащания в евро. Доставчиците на платежни услуги трябва да прилагат изискването за равни такси от 15 декември 2019 г.

В допълнение в новия регламент са предвидени и изисквания по отношение на таксите за превалутиране при картовите плащания и при електронните кредитни преводи, които се очаква да повишат прозрачността и да осигурят съпоставимост в случаите, в които клиентът на платежни услуги е изправен пред избор между алтернативни възможности за превалутиране.

С измененията в регламента се цели постигане на по-нататъшното задълбочаване на единния пазар на Европейския съюз, по-добра информираност за ползвателите на платежни услуги и равнопоставеност между тях в достъпа им до по-евтини презгранични плащания.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Нина Стоянова: Платежните услуги ще гарантират сигурност за клиентите