Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Новите договори за финансов лизинг се увеличиха с 6,9% за една година

Към 31 декември необслужваните вземания в лизинга намаляха с 49,6% до 134,4 млн. лева, показват данни на БНБ

Новите договори за финансов лизинг се увеличиха с 6,9% за една година

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като водещ в него продължава да е финансовият лизинг. В края на декември новите договори за финансов лизинг са в размер на са 4,075 млрд. лева  като само през четвъртото тримесечие на 2019 г. на годишна база те нарастват с 6,9% (262,5 млн. лв.), а спрямо края на третото тримесечие на миналата година – с 0,4% (14,9 млн. лева).

Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се повишава от 94,4% в края на декември 2018 г. до 94,9% в края на декември 2019 година.

В централната банка изчисляват, че сключените през четвъртото тримесечие на миналата година нови договори за финансов лизинг са в размер на 522,2 млн. лв. За една година обемът им намалява с 4,7% (25,5 млн. лв.), а спрямо третото тримесечие на 2019 г. нараства с 5,6% (27,5 млн. лева).

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на миналата година са общо 4,293 млрд. лв. при 4,038 млрд. лв. към 31 декември 2018 година. В края на четвъртото тримесечие на 2019 г. на годишна база те нарастват с 6,3% (254,8 млн. лв.), а спрямо края на септември 2019 г. – с 0,5% (19,3 млн. лева).

                                     ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ 

При БВП за 2019 г. в размер на 119,485 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ), за 2018 г. – 109,695 млрд. лв. (данни на НСИ към 17.10.2019 г.).

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

Банковата статистика показва, че вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1,631 млрд. лв. в края на декември 2019 година. Те нарастват с 12,8% (185,5 млн. лв.) на годишна база и с 2,7% (43,1 млн. лева) на тримесечна. Относителният им дял се увеличава от 37,9% в края на декември 2018 г. до 40% в края на същия месец на 2019 година.

В края на четвъртото тримесечие на миналата година вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1,331 млрд. лв., като се увеличават с 6,6% (82,9 млн. лв.) спрямо края на декември 2018 г. и намаляват с 1,3% (17,9 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг в края на декември 2018 г. е 32,7% и остава непроменен спрямо края на същия месец на 2019 година. 

В края на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 852,9 млн. лв., като нарастват с 11,4% (87,1 млн. лв.) спрямо края на декември 2018 г. и с 3,4% (27,7 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 година. Относителният им дял се повишава от 20,1% в края на декември 2018 г. до 20,9% в края на миналата година.

                         ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ПО ВИД НА АКТИВА 

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

В края на декември вземанията по финансов лизинг от фирмите възлизат на 3,384 млрд. лв. Те се увеличават с 3,3% (109,1 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г., а намаляват с 0,2% (7,5 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 година.

Относителният дял на вземанията от бизнеса в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на декември 2019 г. е 83,1% при 85,9% в края на декември 2018 година.

В края на миналата година вземанията от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, възлизат на 672,3 млн. лв. Размерът им нараства с 29,2% (151,9 млн. лв.) на годишна база, а в сравнение с края на септември 2019 г. - с 3,6% (23,6 млн. лв.). Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 13,7% в края на декември 2018 г. до 16,5% в края на декември 2019 година.

    ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 

Структура на вземанията по финансов лизинг

В края на декември вземанията с матуритет над една до пет години са 3,223 млрд. лв., като нарастват с 10,5% (306,5 млн. лв.) на годишна база и с 1% (33 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2019 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се увеличава от 76,5% в края на декември 2018 г. до 79,1% към 31 декември 2019 година.

В края на четвъртото тримесечие на миналата година размерът на вземанията с матуритет над пет години е 628,2 млн. лв. Те нарастват с 15,3% (83,2 млн. лв.) на годишна база и спадат с 0,7% (4,7 млн. лв.) на тримесечна.

В централната банка изчисляват, че към края на декември 2019 г. необслужваните вземания са 134,4 млн. лв., като намаляват с 49,6% (132 млн. лв.) спрямо година по-рано и с 10,8% (16,2 млн. лева) в сравнение с края на третото тримесечие на 2019 година.

                                           СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 

Други финансови предприятия – обхващат финансовите посредници и спомагатели, застрахователните дружества и пенсионните фондове. 5 Необслужвани вземания съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 във връзка с прилаганите счетоводни стандарти.

Вземанията по оперативен лизинг в края на декември 2019 г. са 218 млн. лв., като се понижават с 3,4% (7,7 млн. лв.) на годишна база, като нарастват с 2,1% (4,4 млн. лева) за три месеца.

Източници на финансиране

В края на декември 2019 г. пасивите на лизинговите дружества са 5,154 млрд. лв. при 4,818 млрд. лв. в края на декември 2018 година. За една година те нарастват със 7% (335,9 млн. лв.), а намаляват на тримесечна база с 0,03% (1,3 млн. лв.).

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял нараства от 77% в края на декември 2018 г. до 79,7% в края на същия месец на 2019 година. Техният размер е 4,108 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2019 г., като на годишна база те нарастват с 10,8% (399,9 млн. лв.) и с 0,3% (11,7 млн. лв.) за три месеца.

Заемите с матуритет над една година представляват 84,7% от общия размер на получените кредити в края на миналата година при 85,8% към 31 декември 2018 година. Техният размер е 3,478 млрд. лв. в края на декември 2019 г., като на годишна база те нарастват с 9,4% (298 млн. лв.) и намаляват с 0,7% (24,7 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2019 година.

В структурата на получените заеми преобладават кредитите от резиденти, които са 2,471 млрд. лв. в края на декември 2019 г. Размерът им нараства с 99,1% (1.230 млрд. лв.) спрямо края на декември 2018 г., и с 54,4% (870,6 млн. лева) в сравнение с края на септември 2019 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити нараства от 33,5% в края на декември 2018 г. до 60,2% към 31 декември миналата година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на декември 2019 г. e 10,2 млн. лева и намалява за една година с 61,2% (16.1 млн. лв.) и с 58,6% (14,4 млн. лв.) за три месеца.
 

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Ралица Пейчева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Театрите ще получат субсидия за заплати и осигурителни вноски