Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 38,95 4.12%
  Брент 41,97 4.95%
  Пр. газ 1,80 -1.15%
  Злато 1 688,35 -2.26%
  Сребро 17,57 -2.74%
 • Платина 834,50 -3.53%
  Паладий 1 966,00 2.25%
  Царевица 332,38 1.03%
  Пшеница 515,38 -1.65%
 • Соя 868,38 0.04%
  Кафе 98,93 0.79%
  Захар 12,02 2.47%

Бюлетин RSS

Търсене по компания
Търсене по тип
Търсене по период
от до
Покажи резултати за УД и ДФ

За да четете файлове, подписани с електронен подпис (с разширение .P7S), е нужно да свалите програмата DSTOOL от ТУК
Дата и час    Компания    Описание
2020-06-05
09:38
ДФ Прайм Асетс
DFREALHIGH
Цени за 04.06.2020
Обратно изкупуване
2020-06-05
09:37
ДФ Куест Вижън
DFREALBALA
Цени за 04.06.2020
Обратно изкупуване
2020-06-05
09:37
ДФ Селект Баланс
PELIKAN
Емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс“ се възобновява на 08.06.2020 г.
Обратно изкупуване
2020-06-04
21:25
Алтерко АД
A4L
Виж всички записи за съобщението
Уведомление
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2020-06-04
21:21
Илевън Кепитъл АД
11C
уведомление
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2020-06-04
19:19
Специализирани Бизнес Системи АД
SBS
Виж всички записи за съобщението
Kонсолидиран ГФО 2019 МСС с пояснителни бележки
Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2020-06-04
19:13
Специализирани Бизнес Системи АД
SBS
Виж всички записи за съобщението
Заверен от регистриран одитор финансов отчет 2019г.
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2020-06-04
18:31
Алтерко АД
A4L
Виж всички записи за съобщението
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2020-06-04
15:09
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
RAMGBF
Цени за дата 02.06.2020
Обратно изкупуване
2020-06-04
15:08
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
RAIFAZLEVA
Цени за дата 02.06.2020
Обратно изкупуване
2020-06-04
15:07
ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс
raiglobmix
Цени за дата 02.06.2020
Обратно изкупуване
2020-06-04
15:07
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро
RTT4
Цени за дата 02.06.2020
Обратно изкупуване
2020-06-04
15:06
ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж
RTT5
Цени за дата 03.06.2020
Обратно изкупуване
2020-06-04
15:06
ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България
DFRBMM
Цени за дата 03.06.2020
Обратно изкупуване
2020-06-04
15:01
Сток плюс АД
STOKP
Виж всички записи за съобщението
Протокол общо събрание
Протокол от ОСА
2020-06-04
14:52
ДФ Селект Дивидент
SELECTDI
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 04.06.2020
Обратно изкупуване
2020-06-04
14:52
ДФ Селект Облигации
DFKDB
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 04.06.2020
Обратно изкупуване
2020-06-04
14:51
ДФ Селект Регионал
DFKDE
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 04.06.2020
Обратно изкупуване
2020-06-04
12:59
Фонд имоти АДСИЦ
BMREIT
Виж всички записи за съобщението
Уведомление за публикация на Поканата за ОСА в ТР
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
2020-06-04
12:26
ДФ СКАЙ Глобал ETFs
statusglob
Цени на дялове към 03.06.2020 г.
Обратно изкупуване
2020-06-04
12:25
ДФ СКАЙ Финанси
DFFIN
Цени на дялове към 03.06.2020 г.
Обратно изкупуване
2020-06-04
12:20
ДФ СКАЙ Нови Акции
DFNEW
Цени на дялове към 03.06.2020 г.
Обратно изкупуване
2020-06-04
09:43
ДФ ЦКБ Гарант
DFCCBG
Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 04.06.2020г.
Обратно изкупуване
2020-06-04
09:43
ДФ ЦКБ Актив
DFCCBA
Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 04.06.2020г.
Обратно изкупуване
2020-06-04
09:43
ДФ ЦКБ Лидер
DFCCBL
Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 04.06.2020г.
Обратно изкупуване