Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Новини и анализи

Уникредит, Юробанк и Сосиете Женерал са печелившите от местенето на депозити

Трите банки са привлекли над 1 млрд. лв. през второто тримесечие

Уникредит, Юробанк и Сосиете Женерал са банките, които са постигнали най-голямо номинално увеличение на привлечените средства през второто тримесечие на годината. Трите трезора са привлекли над 1 млрд. лв. от граждани и некредитни институции за периода. По всяка вероятност най-голяма е била динамиката след края на юни, когато КТБ и ПИБ изпитаха значителни затруднения.

Общо от фирми, държавни ведомства и граждани през тримесечието банките са привлекли нетно 1,2 млрд. лв., което е ръст с 2,1% до 58,65 млрд. лв.

Между април и юни Уникредит Булбанк АД е привлякла най-много депозити на граждани и домакинства - 261,3 млн. лв., което е увеличение с 6% в рамките на тримесечието до 4,61 млрд. лв., показват изчисления на Investor.bg, на база данни на БНБ.

На второ място с увеличение от 133 млн. лв. до 1,8 млрд. лв. е Сосиете Женерал Експресбанк, а на трето Банка ДСК със 79 млн. лв. до 5,8 млрд. лв.

Общо банковата система е увеличила привлечените средства от граждани и домакинства с 514 млн. лв. до 36,2 млрд. лв. в рамките на второто тримесечие, като увеличението е с 1,4%. В статистиката не влизат Корпоративна търговска банка и Креди Агрикол България, които са под специален надзор и за тях не бяха публикувани отчети.

Лидери по привлечен ресурс от некредитни институции за периода са Първа инвестиционна банка (с 408 млн. лв. увеличение до 2,41 млрд. лв.), Уникредит Булбанк (с 299 млн. лв. до 4,77 млрд. лв.) и Юробанк България (със 172 млн. лв. до 1,25 млрд. лв.). В тази група попадат основно фирми и държавни ведомства.

Като процентни изменения държавната Българска банка за развитие АД (ББР) е привлякла вниманието на гражданите и домакинствата през второто тримесечие на 2014 г., като депозитите им в нея се увеличават с 81% до 1,91 млн. лв. На второ и трето място по ръст са съответно БНП Париба С.А. – клон София с 26% до 130,2 млн. лв. и Тексим Банк АД с 12% до 23,4 млн. лв. Портфейлите и на трите финансови институции обаче са пренебрежимо малки на фона на цялата банкова система.

При привличането на депозити от институции, различни от кредитни най-силен ръст има при Ишбанк АГ клон София с 50% до 1,98 млн.лв., следвана от Тексим банк с 43% до 20,16 млн. лв. и Първа инвестиционна банка с 20% до 2,4 млн. лв. в рамките на второто тримесечие на 2014 г.

От БНБ разкриват интересни данни за дните, в които банковата система беше в центъра на вниманието. За периода 13.06 - 20.06.2014 г. от КТБ са били изтеглени над 907 млн. лв., което към 13 юни се е равнявало на близо 13% от всички привлечени средства на банката.

На 27 юни пък от ПИБ са били изтеглени 788 млн. лв. – 10,49 на сто от всички привлечени средства. „В следващите дни банката успя да възстанови ликвидната си позиция и създалата се за кратко време динамика в тегленето на средства бе преустановена”, обясняват от БНБ.

Депози на граждани и домакинства в хил. лв.
Банка Към 30 юни 2014 Към 31 март 2014 Изменение в хил. лв. Изменение в %
Уникредит Булбанк 4 611 061 4 349 778 261 283 6%
Сосиете Женерал Експресбанк 1 804 332 1 671 456 132 876 8%
Банка ДСК 5 816 784 5 738 169 78 615 1%
Юробанк България 3 714 545 3 646 077 68 468 2%
Банка Пиреос България 1 161 588 1 098 728 62 860 6%
Алианц Банк България 943 576 892 794 50 782 6%
Алфа Банка - клон България 657 754 612 357 45 397 7%
Инвестбанк 985 937 950 817 35 120 4%
ОББ 3 579 637 3 545 837 33 800 1%
БНП Париба С.А. - клон София 130 188 103 571 26 617 26%
Райфайзенбанк /България/ 2 140 985 2 118 128 22 857 1%
Токуда банк 239 307 221 321 17 986 8%
Прокредит банк 608 822 592 124 16 698 3%
Интернешънъл Асет Банк 426 325 409 702 16 623 4%
СИБАНК 667 110 656 475 10 635 2%
Общинска банка 457 600 451 463 6 137 1%
Тексим Банк 23 400 20 982 2 418 12%
Българска банка за развитие 1 910 1 058 852 81%
Търговска банка Д 262 252 261 471 781 0%
Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София 9 066 8 340 726 9%
Ишбанк АГ – клон София 669 647 22 3%
ИНГ Банк клон София 0 0 0 0%
Сити Банк Н.А. - клон София 0 0 0 0%
Ти Би Ай Банк 157 499 159 476 -1 977 -1%
БАКБ 401 098 403 640 -2 542 -1%
Централна кооперативна банка 2 209 564 2 238 975 -29 411 -1%
Първа инвестиционна банка 5 195 104 5 538 759 -343 655 -6%
КТБ - 4 499 796    
Креди Агрикол България - 88 630    
Общо без КТБ и Креди Агрикол 36 206 113 35 692 145 513 968 1,4%

 

Привлечени средства от институции, различни от кредитни в хил лв.
Банка Към 30 юни 2014 Към 31 март 2014 Изменение в хил. лв. Изменение в %
Първа инвестиционна банка 2 405 940 1 997 325 408 615 20%
Уникредит Булбанк 4 772 300 4 472 821 299 479 7%
Юробанк България 1 253 670 1 081 613 172 057 16%
Алианц Банк България 928 919 808 973 119 946 15%
Райфайзенбанк /България/ 1 986 774 1 874 471 112 303 6%
Сосиете Женерал Експресбанк 1 065 018 960 570 104 448 11%
Банка Пиреос България 786 332 691 764 94 568 14%
ИНГ Банк клон София 339 477 314 348 25 129 8%
Общинска банка 708 039 694 383 13 656 2%
Алфа Банка - клон България 235 051 223 123 11 928 5%
СИБАНК 485 975 479 027 6 948 1%
Токуда банк 127 984 121 308 6 676 6%
Тексим Банк 20 161 14 073 6 088 43%
БНП Париба С.А. - клон София 339 683 338 168 1 515 0%
Ишбанк АГ – клон София 1 980 1 322 658 50%
Българска банка за развитие 659 381 660 083 -702 0%
Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София 17 869 18 838 -969 -5%
Прокредит банк 446 040 460 880 -14 840 -3%
Ти Би Ай Банк 139 047 157 513 -18 466 -12%
Сити Банк Н.А. - клон София 574 410 597 686 -23 276 -4%
Централна кооперативна банка 1 108 623 1 132 094 -23 471 -2%
БАКБ 174 733 200 797 -26 064 -13%
Търговска банка Д 303 005 366 712 -63 707 -17%
Интернешънъл Асет Банк 421 228 491 621 -70 393 -14%
Банка ДСК 1 323 330 1 415 192 -91 862 -6%
Инвестбанк 528 972 664 845 -135 873 -20%
ОББ 1 289 406 1 508 067 -218 661 -14%
КТБ - 1 853 643    
Креди Агрикол България - 157 902    
Общо без КТБ и Креди Агрикол 22 443 347 21 747 617 695 730 3%

 

Привлечени средства от институции различни от кредитни, домакинства и граждани в хил. лв.
Банка Към 30 юни 2014 Към 31 март 2014 Изменение в хил. лв. Изменение в %
Уникредит Булбанк 9 383 361 8 822 599 560 762 6%
Юробанк България 4 968 215 4 727 690 240 525 5%
Сосиете Женерал Експресбанк 2 869 350 2 632 026 237 324 9%
Алианц Банк България 1 872 495 1 701 767 170 728 10%
Банка Пиреос България 1 947 920 1 790 492 157 428 9%
Райфайзенбанк /България/ 4 127 759 3 992 599 135 160 3%
Първа инвестиционна банка 7 601 044 7 536 084 64 960 1%
Алфа Банка - клон България 892 805 835 480 57 325 7%
БНП Париба С.А. - клон София 469 871 441 739 28 132 6%
ИНГ Банк клон София 339 477 314 348 25 129 8%
Токуда банк 367 291 342 629 24 662 7%
Общинска банка 1 165 639 1 145 846 19 793 2%
СИБАНК 1 153 085 1 135 502 17 583 2%
Тексим Банк 43 561 35 055 8 506 24%
Прокредит банк 1 054 862 1 053 004 1 858 0%
Ишбанк АГ – клон София 2 649 1 969 680 35%
Българска банка за развитие 661 291 661 141 150 0%
Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София 26 935 27 178 -243 -1%
Банка ДСК 7 140 114 7 153 361 -13 247 0%
Ти Би Ай Банк 296 546 316 989 -20 443 -6%
Сити Банк Н.А. - клон София 574 410 597 686 -23 276 -4%
БАКБ 575 831 604 437 -28 606 -5%
Централна кооперативна банка 3 318 187 3 371 069 -52 882 -2%
Интернешънъл Асет Банк 847 553 901 323 -53 770 -6%
Търговска банка Д 565 257 628 183 -62 926 -10%
Инвестбанк 1 514 909 1 615 662 -100 753 -6%
ОББ 4 869 043 5 053 904 -184 861 -4%
КТБ - 6 353 439    
Креди Агрикол България - 246 532    
Общо без КТБ и Креди Агрикол 58 649 460 57 439 762 1 209 698 2,1%

 

По статията работиха: Мариян Йорданов, редактор Андрей Любенов

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (15)

   1| 2    
0
 
3
 
15
sdk
преди 4 години
Няма профилна снимка
чуждите банки печелят. вица за казана. *** народ сме си това е.
1
 
1
 
14
преди 4 години
Няма профилна снимка
"Печалбите" за банките ми се струват евентуални,докато отговорностите към привлечения нов ресурс и вложителите в тази ситуация са повече от реални.Т.е. ако парите не са кредитирали някого веднага,те са си 100% пасив за банките.От друга страна актив,пасив-все тая!Филма е към края си...
0
 
4
 
13
deant до: SSIW
преди 4 години
да се надяваме, въпреки че досега е било все обратното.
0
 
4
 
12
SSIW до: deant
преди 4 години
"...единия въпрос е кога, а другия въпрос е дали не е по-добре рано отколкото късно. "
-----------
За мене още по-съществения въпрос е : "Способни (евоюлирали) ли ще бъдем да направим точните изводи от този катаклизъм и ще намерим ли оптималната реакция/решение?"
0
 
4
 
11
deant до: miro_73
преди 4 години
Мисля, че имаше някаква мъглива информация (всичко покрай ББР е пълна мъгла), че щяла да работи с привлечен външен капитал, което може би значи привлечени заеми от други финансови институции, а не от депозити на граждани и фирми. Щото кой луд ще сложи пари в нещо толкова мъгляво, ОСВЕН ако не си вътрешен и знаеш точно как е построена тази малка пирамидка.

Още от Новини и анализи
Засега без дивидент от молдовската банка на Доверие обединен холдинг