RSS Борса
SOFIX излезе на плюс за седмицата
Акциите на Свилоза отчетоха двуцифрен растеж в рамките на последните две сесии
Синергон Холдинг увеличава с 10% загубата за второто тримесечие
Приходите от продажби на холдинга за периода се понижават със 7% на годишна база
Печалбата на ТК-ХОЛД за второто тримесечие спадна наполовина
Приходите от продажби на холдинга за периода се понижават с 9% на годишна база
БХК отчете загуба от 149 хил. лв. през второто тримесечие
Холдингът свива загубата за полугодието, след като за разлика отпреди година липсват „други финансови разходи“
Повишения за индексите в началото на сесията*
Съотношението печеливши/губещи акции на борсата е 20/8, а при 4 позиции няма промяна
Лавена с 32% ръст на печалбата през второто тримесечие
Новите продукти при бебшката и детската козметика, както и в масовия сегмент, са увеличили продажбите
През юли съотношението на печеливши към губещи в състава на индекса е 7 към 8
По-ниските лихви по депозитите и кредитите ще стимулират потреблението, а оттам донякъде заетостта и икономиката, прогнозира инвестиционният посредник

Тодоров АД: Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие 2014

ДФ СКАЙ Финанси: Цени на дялове към 26.08.2014 г.

ДФ СКАЙ Нови Акции: Цени на дялове към 26.08.2014 г.

Албена АД: Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество

ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд: Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

 

Пулсът на пазара
Компании, с които има сделки
15
5
29

Топ печеливши
Код
Цена
Δ %
Оборот
0,56
4,1%
30,1 хил. лв
2,59
3,6%
11 хил. лв
2,00
3,1%
30,4 хил. лв
2,07
3,1%
102,4 хил. лв
47,00
1,0%
13,6 хил. лв
Топ губещи
Код
Цена
Δ %
Оборот
2,15
-4,5%
6,9 хил. лв
10,21
-1,8%
6,2 хил. лв
1,66
-1,8%
10 хил. лв
4,24
-0,4%
11,5 хил. лв
0,51
-0,2%
5,7 хил. лв
Оборот
Код
Цена
Δ %
Оборот
2,07
3,1%
102,4 хил. лв
1,17
0,9%
32,2 хил. лв
2,45
-0,1%
30,6 хил. лв
2,00
3,1%
30,4 хил. лв
0,56
4,1%
30,1 хил. лв

556,84
4.48
0.81%
109,27
0.78
0.72%
97,37
-0.68
-0.69%
418,28
2.39
0.57%


  Добави компания  

Изберете компании и наблюдавайте движението в цените на акциите им

Смятате ли, че трябва да падне мораториумът за проучване на шистов газ