Сирма Груп планира IPO на европейска борса или на Nasdaq до 2022 г.

Сирма Груп планира IPO на европейска борса или на Nasdaq до 2022 г.

Компанията активно търси фирми, които да придобива в Европа, съобщи изпълнителният ù директор