Ще останат ли фермерите на пазара след промяната на Общата селскостопанска политика?

Ще останат ли фермерите на пазара след промяната на Общата селскостопанска политика? 12 12

Участници в дебат на Клуб Инвестор прогнозираха промени в правилата за субсидирането на фермерите