Борси
Суровини
 • Лек суров 48,40 -1.79%
  Брент 51,84 0.04%
  Пр. газ 3,27 0.80%
  Злато 1 269,65 0.30%
  Сребро 17,26 -0.45%
 • Платина 948,15 -0.07%
  Паладий 825,02 1.48%
  Царевица 366,75 -0.45%
  Пшеница 432,62 0.33%
 • Соя 957,12 -0.01%
  Кафе 133,27 2.86%
  Захар 16,21 5.06%

Предстоящо

Дата Описание Забележка
09.05.2017 11:00 Еврохолд България АД Общо събрание на акционерите
10.05.2017 11:00 Златен лев Холдинг АД Общо събрание на акционерите
10.05.2017 11:00 Петрол АД Общо събрание на акционерите
10.05.2017 11:00 Параходство Българско речно плаване АД Общо събрание на акционерите
11.05.2017 11:00 ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп Общо събрание на акционерите
12.05.2017 14:00 Фаворит Холд АД Общо събрание на акционерите
15.05.2017 11:00 Фонд Имоти АДСИЦ Общо събрание на акционерите
16.05.2017 13:30 Хидравлични елементи и системи АД Общо събрание на акционерите
18.05.2017 13:30 М+С хидравлик АД Общо събрание на акционерите
19.05.2017 11:00 ЕМКА АД Общо събрание на акционерите
22.05.2017 11:00 Елхим Искра АД Общо събрание на акционерите
22.05.2017 11:00 Момина крепост АД Общо събрание на акционерите
23.05.2017 11:00 Корадо-България АД Общо събрание на акционерите
23.05.2017 11:00 Стара планина Холд АД Общо събрание на акционерите
29.05.2017 10:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ Общо събрание на акционерите
29.05.2017 11:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД Общо събрание на акционерите
29.05.2017 12:00 Сила Холдинг АД Общо събрание на акционерите
31.05.2017 10:00 Фазерлес АД Общо събрание на акционерите
31.05.2017 10:00 БГ Агро АД Общо събрание на акционерите
31.05.2017 12:00 София Комерс-Заложни къщи АД Общо събрание на акционерите
01.06.2017 12:00 Фючърс Кепитал АД Общо събрание на акционерите
01.06.2017 14:00 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ Общо събрание на акционерите
02.06.2017 11:00 Актив Пропъртис АДСИЦ Общо събрание на акционерите
03.06.2017 10:00 Фармхолд АД Общо събрание на акционерите
07.06.2017 10:00 ТК-ХОЛД АД Общо събрание на акционерите