IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Премиите и активите на застрахователите продължават да растат с умерени темпове

През деветмесечието се наблюдават различия при печалбите и капитала на дружествата, което може да се обоснове с предстоящите регулаторни проверки и изисквания

15:03 | 16.11.15 г.
Автор - снимка
Създател
Премиите и активите на застрахователите продължават да растат с умерени темпове

Брутните премийни приходи и активите на застрахователните компании в България продължават да растат с умерени темпове към края на септември 2015 г., движени от автомобилните, имуществените и здравните застраховки и полиците „Живот“. Същевременно се наблюдават различия при печалбите и капитала на общозастрахователните и животозастрахователните дружества, което може да се обоснове с подготовката им за прегледа на качеството на активите и въвеждането на по-строги капиталови изисквания.

През деветмесечието на 2015 г. активите на застрахователната индустрия нарастват с 2,12% до 5,523 млрд. лв. От тях 2,176 млрд. лв. са активите на компаниите, специализиращи в общо застраховане, 1,388 млрд. лв. имат животозастрахователите, а единственият презастраховател – Джи Пи Презастраховане, акумулира 1,96 млрд. лв. Без неговите резултати секторът бележи ръст на активите от 4,36% на годишна база до 3,563 млрд. лв. Това показват изчисленията на Investor.bg на база статистиката за застрахователния пазар, публикувана от Комисията за финансов надзор (КФН).

Само инвестициите (в имоти, сгради, дъщерни дружества, ценни книжа, депозити и други) формират близо 68% от активите на общозастрахователните и животозастрахователните дружества. Към 30 септември 2015 г. те са съответно 1,303 млрд. лв. и 1,117 млрд. лв., или общо 2,42 млрд. лв.

В периода януари-септември 2015 г. брутните премийни приходи на общо- и животозастрахователите нарастват с 9,74% на годишна база до 1,413 млрд. лв. Само в общото застраховане има годишен ръст от 6,86% до 1,115 млрд. лв. При животозастраховането покачването е от 22% на годишна база до 298,39 млн. лв. Темповете са близки до тези, наблюдавани към 30 юни 2015 г.

Същевременно размерът на платените обезщетения спада само в животозастраховането – с 4,85% до 97,99 млн. лв., докато в общото застраховане расте с 11,87% на годишна база до 646,5 млн. лв., показват още изчисленията на Investor.bg.

Премиите в общото застраховане продължават да се формират от задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, „Автокаско“, имуществените и здравните застрахователни продукти.

Към 30 септември 2015 г. „Гражданска отговорност“ носи премийни приходи в размер на 426,4 млн. лв., или с 4,6% повече спрямо деветмесечието на 2014 г. По обем на премиите следва застраховката „Автокаско“. Тя бележи 11,4% годишен ръст до 352,8 млн. лв. Повишенията при тези два продукта се дължат на ръста на продадените автомобили у нас, а не на увеличените цени. Все още се дискутира дали „Гражданската отговорност“ ще поскъпне от догодина заради промените, които се предвиждат в новия Кодекс за застраховането.

Основен дял в премийните приходи в сегмента „Общо застраховане“ заемат имуществените застраховки, чийто обем към 30 септември 2015 г. се увеличава с 4,11% на годишна база на 189,9 млн. лв., и здравните застрахователни продукти, които носят общо 31,2 млн. лв. премии.

Силен относителен годишен ръст бележат и премиите по застраховки „Гаранции“ - от 478,5% до 1,397 млн. лв., „Разни финансови загуби“ - 60,5% до 7,684 млн. лв., „Летателни апарати“ - от 37,7% до 6,793 млн. лв., „Кредити“ - 36,9% до 8,345 млн. лв.

Топ 7 на общозастрахователните компании по пазарен дял на база брутния премиен приход към 30 септември 2015 г. в лв.

Дружество Деветмесечие на 2014 г. Деветмесечие на 2015 г. Изменение в лв. Изменение в % Пазарен дял
1  ЗАД “Армеец” 142 229 355 153 094 703 10 865 348 7,64% 13,73%
2 ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" 134 246 326 146 722 707 12 476 381 9,29% 13,16%
3 ЗК "Лев Инс" АД 130 385 750 120 361 641 -10 024 109 -7,69% 10,80%
4 “ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД 104 226 656 114 358 686 10 132 030 9,72% 10,26%
5 ЗАД "Алианц България" 94 700 675 106 391 344 11 690 669 12,34% 9,54%
6 "Застрахователно дружество Евроинс" АД 58 597 028 89 262 494 30 665 466 52,33% 8,01%
7 ЗД “Бул инс” АД 91 250 442 82 714 781 -8 535 661 -9,35% 7,42%
Общо за компаниите, извършващи общо застраховане 1 043 177 126 1 114 782 655 71 605 529 6,86% -

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

В сегмента на животозастраховането най-голям е приходът от застраховките „Живот“ и рента. Той расте със 17% на годишна база до 212,9 млн. лв. Застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд, носят с 11,27 млн. лв. повече приходи спрямо септември 2014 г., като обемът им нараства до 21,191 млн. лв. Относителният ръст при тях от 113,52% на годишна база свидетелства за нарасналото им търсене като алтернативен инструмент за спестяване на фона на ниските лихвени проценти по банковите депозити.

Здравните застраховки, които се предлагат от животозастрахователните дружества, носят с 30,5% повече приходи от миналата година до 22,16 млн. лв. Търсенето на застраховки „Заболяване“ се формира най-вече от корпоративните клиенти с цел защита на служителите, тъй като цената на индивидуална основа за физически лица, например, е по-висока.

През деветмесечието на 2015 г. акумулираните премии по „Женитбена и детска застраховка“ са с 10% повече спрямо същия период на миналата година до 7,647 млн. лв.

Топ 6 на животозастрахователните компании по пазарен дял на база брутния премиен приход към 30 септември 2015 г. в лв.

Дружество Деветмесечие на 2014 г. Деветмесечие на 2015 г. Изменение в лв. Изменение в % Пазарен дял
1 ЗАД "Алианц България Живот” 52 806 360 77 480 249 24 673 889 46,7% 25,97%
2 ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" 42 319 741 54 372 398 12 052 657 28,5% 18,22%
3 ЗК "Уника Живот" АД 29 717 459 40 137 430 10 419 971 35,1% 13,45%
4 "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД 23 747 631 37 602 675 13 855 044 58,3% 12,60%
5 "ОББ – Метлайф ЖЗД" АД 23 614 036 27 852 069 4 238 033 17,9% 9,33%
6 „Граве България Животозастраховане“ ЕАД 12 916 399 15 659 020 2 742 622 21,2% 5,25%
Общо за животозастрахователните компании 244 567 495 298 387 554 53 820 059 22% -

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Докато активите и премийните приходи на компаниите растат, то динамиката при печалбите и капитала е различна за различните сегменти. Всичко това може да се свърже с предстоящия преглед на счетоводните им баланси, който трябва да приключи до август 2016 г., и с въвеждането на директивата „Платежоспособност II” чрез новия Кодекс за застраховането, който трябва да влезе в сила от 1 януари 2016 г.

Например, през деветмесечието на 2015 г. компаниите, специализиращи в общо застраховане, увеличават своя положителен финансов резултат от 129 хил. лв. до 58,29 млн. лв. По-високата печалба е предпоставка за заделянето й под формата на резерви и от там – за увеличаването на капиталовата база. Към 30 септември 2015 г. общите капитал и резерви на общозастрахователните дружества се повишават с 6,1% на годишна база до 543,6 млн. лв.

Финансов резултат на общозастрахователните дружества към 30 септември 2015 г. в хил. лв.

Дружество Деветмесечие на 2014 г. Деветмесечие на 2015 г. Изменение Изменение в %
1  ЗАД “Армеец” -11 783 12 209 23 992 -
2 ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" -661 -1 629 -968 (146,44%)
3 ЗК "Лев Инс" АД -2 722 -526 2 196 (-80,68%)
4 “ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД 1 444 6 060 4 616 319,67%
5 ЗАД "Алианц България" -9 775 8 072 17 847 -
6 "Застрахователно дружество Евроинс" АД -1 675 903 2 578 -
7 ЗД “Бул инс” АД 6 578 662 -5 916 -89,94%
Общо за компаниите, извършващи общо застраховане 129 58 290 58 161 45060,90%

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

През деветмесечието на 2015 г. животозастрахователите понижават нетната си печалба с 23,1% на годишна база до 24,027 млн. лв., а общите им капитал и резерви са почти на същото ниво спрямо същия период на миналата година. Общият капитал и резервите се понижават с 3% до 355,5 млн. лв.

Финансов резултат на животозастрахователните дружества към 30 септември 2015 г. в хил. лв.

Дружество Деветмесечие на 2014 г. Деветмесечие на 2015 г. Изменение Изменение в %
1 ЗАД "Алианц България Живот” 7 254 4 847 -2 407 -33,2%
2 ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" 945 1 696 751 79,5%
3 ЗК "Уника Живот" АД 3 739 1 336 -2 403 -64,3%
4 "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД 9 460 8 463 -997 -10,5%
5 "ОББ – Метлайф ЖЗД" АД 4 804 5 330 526 11,0%
6 „Граве България Животозастраховане“ ЕАД 2 229 1 408 -821 -36,8%
Общо за животозастрахователните компании 31 249 24 027 -7 222 -23,1%

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 15:27 | 13.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още