Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Други

С 1% по-малко деца са записани за предучилищно образование тази година

Над една четвърт от студентите се дипломират в областта "Бизнес и администрация", а близо половината от чуждите студенти предпочитат "Медицина", отчита НСИ

С 1% по-малко деца са записани за предучилищно образование тази година

Снимка: Pixabay

През тази учебна година в предучилищното образование в България са записани 215,7 хиляди деца. За академичната година в различните степени на висшето образование са 219,8 хиляди студенти. Към 31 декември за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в нашата страна се обучават 6 570 лица, от които 608 чужди граждани. Това показват резултатите от проведените от Националния статистически институт годишни изследвания.

Още по темата

В НСИ отчитат още, че през миналата година основно образование са завършили 59,9 хиляди ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални гимназии са съответно 25,5 хиляди и 19,6 хиляди ученици.

Предучилищно образование

Към 1 декември 2020 г. в Бългаприя има 1823 самостоятелни детски градини. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 215,7 хиляди деца. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на Записване за учебната 2020/2021 година, е 78,1% и намалява спрямо миналата учебна година с 0,6 процентни пункта.

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за страната е 118, като за градовете е значително по-голям - 152, а за селата е 61. Една група се формира средно от 23 деца, съответно 25 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 20,1 хиляди и в сравнение с предходната учебна година остава почти непроменен (увеличение с 44 души). Детските учители са 18,8 хиляди, или 93,5% от педагогическия персонал.

През учебната 2020/2021 година в страната функционират 110 лицензирани частни детски градини, или с четири повече от предходната година. Те са посещавани от 4 874 деца, или 2,3% от записаните в детските градини.

                 Деца в детските градини и подготвителните групи в училищата

Общо образование

Към 1 октомври в страната общообразователно и профилирано обучение се провежда в 1948 общообразователни училища, от които 129 начални, 1151 основни, 71 обединени, 114 гимназии и 483 средни училища. В сравнение с 2019 г. общообразователните училища намаляват с 15. Учениците, записани в общообразователни програми, са 565 хиляди, от които 79,6 хиляди са в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.

През учебната 2019/2020 година 13 хиляди ученици са напуснали общообразователните училища. Най-големи са относителните дялове на учениците, които са заминали в чужбина, и на напусналите по семейни причини - по 5,4 хиляди, или по 41,9%, следвани от напусналите поради нежелание да учат – 1,4 хиляди, или 11,1% от всички напуснали.

През 2020 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 59,9 хиляди, а средно образование – 25,5 хиляди ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 83,6%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 92,4%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната година са 55,6 хиляди. От тях 95% са със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 4,2% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0,8% са със средно образование.

В учителската професия преобладават жените – 85,2% от общия брой на учителите.

Преподаватели в общообразователните училища по възрастови групи през 2020/2021 учебна година

Към 1 октомври 2020 г. в страната функционират 97 частни общообразователни училища, от които 6 начални, 38 основни, 1 обединено, 23 гимназии и 29 средни училища. В тях са записани общо 12 053 ученици, или 2,1% от общия брой на учениците в общото образование.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 353 професионални гимназии и 19 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 138,7 хиляди.

855 ученици се обучават в 23 частни професионални гимназии и частни професионални колежа с прием след средно образование, или 0,6% от всички ученици в професионалното образование.

През настоящата учебна година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 11,9 хиляди, като 94,9% от тях са с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или „магистър“.

В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи през 2020 г. са били записани 10,2 хиляди лица на възраст 16 и повече години.


Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от